Underskrift indsamling mod lokalplansændring der giver DAKA mulighed for udvidelse

Kommentarer

#1

Konsekvensen af en sådan mulig udvidelse åbner op for større produktionsfaciliteter som kan øge larm og lugtgenerne. Indtil Daka kan minimere lugtgenerne yderligere for beboerne omkring, finder jeg det dybt kritisabelt at de vil kunne udvide yderligere med denne lokalplandsændring.

(Randers, 2018-02-16)

#2

Lugt- og støjgener i forvejen er et stort problem for mange.

(8960, 2018-02-16)

#3

Da jeg bor i Romalt, og er sikker på det vil få negative konsekvenser i området. Og ærgerligt når 8960 er det område der vokser mest i Randers med bebyggelse.
Hvis det skal være større, skulle man hellere finde en løsning hvor de kan flytte længere ud på landet, hvor der er begrænset hvad de kan genere i stedet for at udvide mellem to mindre byer i udvikling.

(Randers, 2018-02-16)

#5

Jeg bor i Romalt med min familie, og vi nyder naturen her.
Idet det stadig lugter dernede fra engang imellem skal de ikke have lov til at udvide før der er styr på lugt og støj.

(Randers, 2018-02-16)

#9

Lugtgenerne fra Daka har de seneste år været kraftigt stigende, uden at Daka kan forklare hvorfor (borgermøde januar 18). Lokalplanforslaget åbner mulighed for øget import og produktion. Der protesteres derfor imod det.

(Assentoft , 2018-02-16)

#10

Muligheden for en alt for omfattende kapacitet er alt for stor. Ligeledes er de synsmæssige konsekvenser uacceptable.

(8960 Randers SØ, 2018-02-16)

#12

Bekymret ang lugt sener hved ud videt produktion da jeg oplever lugtgener allerede i sommer halv året .

(Randers sø, 2018-02-16)

#14

Jeg er ikke interesseret i at DAKA skal udvides og jeg er slet interesseret i at alt den skov skal ryddes.

(Randers, 2018-02-16)

#22

Jeg ikke bryder mig om den mulige
ændring af lokalplanen

(Dronningborg, 2018-02-16)

#24

Umenneskelige lugtgener

(Randers sø, 2018-02-16)

#25

Jeg ikke bryder mig om den mulige
ændring af lokalplanen

(Dronningborg, 2018-02-16)

#34

Skæmmer naturen og ødelægger området omkring assentoft bakker , ydermere sålænge daka bliver ved med at åbne porte om sommeren med lugtgener til følge er det svært at forestille sig at det skulle blive bedre med en dobbelt så stor virksomhed snarere tværtimod

(Assentoft, 2018-02-21)

#36

DAKA tager ikke hensyn til naboerne og udelader at lukke porte og vinduer om sommeren hvilket forværrer lugtgener. Disciplinen er dårlig og ved stigende mængder bliver det kun værrer ligesom man fremover yderligere også skæmmes af synet af fabrikken.

(8960, 2018-02-21)

#37

Jeg skriver underforfibjeg frygter flere luft genere end vi allerede har idag. Da jeg købte hus i Assentoft, havde vi 1-2 dage om året hvor vi havde problemer. Idag er det pm måneden. ☹️

(Assentoft , 2018-02-21)

#39

Ikke pga DAKA. Dem har jeg ikke noget imod
Men fordi det betyder rydning af grønne områder omkring Assentoft. Og dét finder jeg utilstedeligt!

(Randers, 2018-02-21)

#41

Jeg mener, at der i forvejen er problemer nok med lugt gener, og jeg har ikke tillid til at det bliver mindre med en udvidelse af området og lagerplads.
Desuden mener jeg heller ikke, at det vil gøre noget godt at nedlægge og inddrage det grønne stykke natur, man har udset sig.
Faktisk så jeg gerne, at man helt fandt et andet helt afsides sted til fabrikken.
Jeg er overbevist om at de dygtige medarbejdere, der er på fabrikken, sagtens vil kunne finde andet arbejde i området. Især når de omkringliggende erhvervsdrivende hjælper til og støtter op om de medarbejdere, der måtte stå uden arbejde efterfølgende. Blot en tanke.

(Assentoft , 2018-02-21)

#46

Mod lokalplansændring der giver daka mulighed for udvidelse.

(Assentoft, 2018-02-22)

#54

Lugtgener

(Romalt, 2018-02-24)

#56

Det er fuldstændig uhørt, at denne skønne plet omkring Daka skal ødelægges på denne måde. Den lugt gene som er ved DAKA skæmmer hele området. Når jeg går forbi og lugten er slem kan jeg ikke engang få min hund med forbi, da lugtende af døde dyr er alt overskyggende. Vores børn vil ikke cykle i området pga lugt gener.
Den anden dag var vi på går tur fra Romalt til Assentoft, men vi måtte allerede ved Rema 1000 vende om pga lugten. Jeg vil jo ikke engang kunne anbefale andre, at flytte til området...Det er jo helt katastrofalt, at det lugter af døde dyr når man spiser på terrassen eller leger i frikvarteret på den nye skole. Den udvidelse skal på alle måder stoppes. Det er rigeligt slemt med lugt genere i forvejen.

(Randers, 2018-02-24)

#58

Jeg er meget imod, at DAKA skal udvide, det bør de ikke få lov til, men flyt dem til et sted der er ubeboet

(Randers SV, 2018-02-24)

#59

Fordi jeg vil bevare vores natur omkring Assentoft. Synes DAKA giver så mange problemer i forvejen, så det er helt utopi at tro, at man vil støtte udvidelsen. Hvis DAKA ønsker at udvide, burde de - i takt med, at Assentoft befolkningsmæssigt bliver større - finde en helt anden lokation.

(Randers SØ , 2018-02-24)

#60

Boligområderne er vokset meget og vil fortsat vokse , så det var måske en ide at flytte daka, til et sted hvor de ikke genere nogen med lugtgener

(Romslt, 2018-02-24)

#62

Jeg ønsker ikke lugtgener

(Randers SØ, 2018-02-24)

#68

Lugt gener

(Randers, 2018-02-24)

#70

Fordi jeg bor i Romalt og allerede nu af og til er generet af lugten fra Daka

(Randers sø, 2018-02-24)

#72

Lugt gener

(Randers, 2018-02-24)

#73

Fordi vi i Romalt iforvejen lider af lugt og støj gener fra Daka.

(Randers sø, 2018-02-24)

#74

Den fabrik udleder rigeligt med dårligt lugt i forvejen. Der burde monteres en form for katalysator på skorstenen, der kan omdanne disse dårlige lugte den udleder

(Randers NØ, 2018-02-24)

#80

Stanken fra nuværende faciliteter er mere end rigeligt! Flyt hellere nuværende fabrik!!!

(Randers, 2018-02-24)

#82

Jeg vil være alvorlig bange for følgerne at en udvidelse af DAKA, her i Romalt, hvor jeg bor, har vi nu jævnligt lugtgener, og det kan vist kun blive værre ved en udvidelse, og nu kan vi så forvente støjgener oveni, så derfor ønsker vi bestemt IKKE en udvidelse af DAKA.

(Randers SØ, 2018-02-24)

#89

Jeg bryder mig bestemt ikke om stanken fra DAKA og føler mig meget generet af den. Ofte er det ikke muligt at opholde sig udendørs. En udvidelse af fabrikken er bestemt den forkerte vej at gå. Der er så mange tilflyttere til Assentoft og omegn at tiden er løbet fra DAKA, så en anden beliggenhed er klart en bedre løsning for alle.

(Half Moon Bay, 2018-02-25)

#91

Jeg bor i Romalt og lugter allerede nu Daka ind imellem - meget ucharmerende for et ellers skønt naturområde. Jeg så hellere at Daka kom under lup ifht. at reducere nuværende lugt-gener frem for at udvide.

(Randers SØ, 2018-02-25)

#92

Fordi vi i forvej har store lugt gener og støj fra dem på daglig basis.

(8960 Randers sø, 2018-02-25)

#96

Det stinker

(Dronningborg, 2018-02-25)

#105

Jeg skriver under fordi jeg bor meget tæt på DAKA og generes allerede af lugten som det er nu

(Randers, 2018-02-25)

#106

Jeg er meget utilfreds med, man ødelægger en mange menneskers skønne natur - og ikke mindst udsigt fra en masse huse, der bliver berørt af det. Det er alt for tæt på en by og boligområde. Det må ikke blive tilladt!

(Assentoft, 8960 Randers Sø, 2018-02-25)

#107

Jeg synes, det er så ærgerligt, de ødelægger en smuk natur. Jeg går ofte ture i haven og skoven, hvor min datter bor.

(Fårup, 2018-02-25)

#109

Fordi vi bor alt for tæt på og lugten i forvejen er slem om sommeren!
Det et respektløst projekt for alle rundtom boende

(Romalt, 2018-02-25)

#111

Her er i forvejen kraftige lugtgener.

(Randers, 2018-02-25)

#116

Pga. øget lugtgener og øget støj fra lastbilerne som køre til DAKA.

(Randers SØ, 2018-02-25)

#118

Jeg skriver under fordi vi MEGET tit har fæle lugtgener ved daka. De bør ikke blive større så tæt på attraktivt boligområde som Romalt/ Assentoft og Drastrup er!!!

(Randers sø, 2018-02-25)

#123

Jeg syntes hele fabrikken burde flyt langt væk fra byer og boligere!

(Assentoft , 2018-02-25)

#126

Lugten fra fabrikken er, allerede nu, ofte stærkt generende. Desuden kender vi problemet med DAKA fra dengang vi i det daglige måtte døjes med lugten fra Lunderskov, hvilken ingen bør udsættes for.
I det hele taget virker det besynderligt at placere en virksomhed af DAKAs karakter i et bynært område.

(6064 Jordrup, 2018-02-26)

#133

Jeg er bekymret for fremtidige lugtgener

(Randers, 2018-02-26)

#136

Vi har meget tit store lugtgener fra Daka

(Assentoft, 2018-02-26)

#139

Jeg skriver, fordi jeg synes, I ødelægger min datters skønne udsigt fra haven af og samtidig, ødelægger de naturen/skoven. Der må være en by og nogle boligejere, der skal tages hensyn til.

(Fårup , 2018-02-26)

#141

Jeg syntes at Daka skæmmer nok som den er nu ,og den behøver ikke ændre naturen, hvor vores område er helt unikt

(Assentoft, 2018-02-27)

#143

Jeg frygter flere lugtgenere fra daka. Det går ud over området og vores huspriser.

(Randers sø, 2018-02-27)

#147

1) Dake skal ikke være større pga den ligger så tæt på by område. Vi kan kun max leve med den som den er i dag.
2) det vil være meget ærgelig hvis der forsvinder et skovområde. Skoven er med til at gemme daka væk. Derudover skal vi passe på naturen.

(Assentoft, 8960 randers sø, 2018-02-27)

#149

Vi skal ikke have mere svineri til Assentoft og vi vil ikke have flere lugt problemer og tung trafik til Assentoft...

(8960 Randers SØ, 2018-02-27)

#152

Lugt og støjgener skal længere væk fra byområdet.
For at bibeholde den skønne natur i området. Og servile ødelægges af en kæmpefabrik.

(Assentoft, 2018-02-27)

#153

Pga. Støj- og lugt gener.

(Randers, 2018-02-27)

#155

Frygter flere lugtgenerne end dem der allerede er

(Randers sø, 2018-02-27)