Nej til højhastighedstog fra Hovedgaard til Hasselager (Aarhus H)

Kommentarer

#3

Jeg skriver under fordi de foreslåede linjeføringer har enormt ødelæggende konsekvenser for beboerne i Solbjerg, og fordi tidsgevinsten slet ikke kan retfærdiggøre ulemperne - eller den høje pris.

(Solbjerg, 2018-01-21)

#4

Jeg bor i Solbjerg og ikke ønsker tog i nabolaget.

(Solbjerg, 2018-01-21)

#10

Projektet hører så meget ind under
Nice to have!
De halve og hele timer der spildes på vejnettet er et meget større problem, end om en togrejsende kommer 15 min hurtigere frem eller hjem (spar en bro i Vejle og en bane her til knap 9 milliarder).
Need to have!

(Hovedgård, 2018-01-21)

#12

Jeg absolut ikke ønsker et hurtigtog i eller omkring Solbjerg !!

(8355 SOlbjerg, 2018-01-22)

#22

Det er vanvittigt at bruge så mange penge på at vinde 6 minutter, - som reelt kun er 5 minutter pga DSBs planer om indkøb af tog.

(Solbjerg, 2018-01-22)

#31

Vi risikerer, hvis dette vanvittige projekt skulle blive en realitet, at få et generende højhastighedstog i baghaven! (Under 300 m fra vores matrikel). NEJ TAK!!!!

(Solbjerg, 2018-01-22)

#34

Vi er ikke flyttet til Solbjerg for at få et tog, slet ikke i vores baghave! Vores og andres huse vil også miste stor værdi! Det er på ingen måde i Solbjergs interesse at få det tog, slet ikke med den minimale besparelse - det er ikke pengene værd!

(8355 Solbjerg , 2018-01-22)

#43

Jeg er vokset op i ravnholt, som ligger mellem tranbjerg og Solbjerg. Mine forældre og bedsteforældre bor der endnu, og er selv vokset op der. Deres huse står begge to, til at muligvis skulle rives ned eller ligge så tæt på, at den vil være til gene.

(Risskov, 2018-01-22)

#46

Det giver ingen mening.

(Hovedgård, 2018-01-22)

#47

Investeringen står slet ikke mål med de menneskelige og miljømæssige konsekvenser samt den lille tidbesparelse, der opnås.

(Solbjerg, 2018-01-22)

#51

Den ødelægger lokalsamfundet og er alt for dyr for at spare så få minutter!!

(Solbjerg , 2018-01-22)

#56

Det ville ødelægge byen fuldstændig, hvis vi skulle have et tog bragende igennem. NEJ TAK!

(Solbjerg, 2018-01-22)

#59

Jeg skriver under, da vi ikke skal have tog til Solbjerg, det vil ødelægge vores by og natur.

(Solbjerg, 2018-01-22)

#68

Jeg bor i solbjerg. Og er ikke intra. I at få ødelagt vores by

(Solbjerg , 2018-01-22)

#77

Fordi jeg mener pengene kan bruges bedre til almenvellets bedste.

(Tranbjerg , 2018-01-22)

#80

Underskrevet fordi planen er ugennemtænkt og alt, alt for omkostningstung både økonomisk, miljømæssigt og menneskeligt!

(Solbjerg, 2018-01-22)

#81

Jeg har boet i Solbjerg i 10 år, elsker byen, naturen, foreningslivet og det lille samfund vi er. Jeg ønsker ikke at se det samfund blive splittet i to og generet af højhastighedstog i dagtimerne og godtog i nattetimerne.

(Solbjerg, 2018-01-22)

#82

At det giver overhovedet ikke mening at bruge så mange milliarder, på så lille en besparelse. Alle der ikke bor lige op af en af de få stop, vil få forlænget deres rejsetid med både halve og hele timer, bare for at komme til banegården.

(8355 , 2018-01-22)

#85

Deler by og land. Uanset kloge hoveder, så er jernbane forurenelig virksomhed, som skal gå over meget store drikke-vandressourcer i området. Samfundsøkonomisk fordi tidsbesparelse aldrig vil kunne forrente milliardinvesteringen.

(8355 Solbjerg , 2018-01-22)

#94

Jeg ønsker ikke et højhastighedstog i min baghave for at nogle rejsende kan "sparre" 5 minutter og et projekt som koster os alle sammen et milliardbeløb. Vi og andre har borgere har overhovedet ikke ønsket dette projekt. STOP DET!

(Hasselager, 2018-01-22)

#95

Fordi jeg har nær familie i Solbjerg som bliver berørt af denne tåbelige politiske beslutning.

(Haderslev, 2018-01-22)

#102

Det er spild af ressourcer og ødelægger et lokalsamfund

(Horsens, 2018-01-22)

#104

Jeg har en søn & svigerdatter og deres lille familie, som bliver direkte berørt af dette. De bor på Møddebrovej i Solbjerg, meget tæt på hvor linien planlægges.

(Horsens, 2018-01-22)

#107

Alt alt for stor investering ifh, til få min. besparelse.

(Solbjerg, 2018-01-22)

#111

Projektet vil give samfundet minimale fordele, risiko for store budgetoverskridelser,
Vores huse bliver usægelige.
Projektarbejder vil ødelægge lokaltrafik .
Ingen fordele kun ulemper.

(Solbjers, 2018-01-22)

#119

Fordi jeg synes det er helt hul i hovedet at bruge så mange penge på en strækning for at spare 6 minutter, ydermere det skal foregå fra Århus Hovedbanegård hvor der ikke er parkering. Derudover ødelægger banedtrækningen så meget for alt for mange mennesker, både eksporpriering og udsigten til den skønne natur erstattes af udsigten til et tog, sidstnævnte rammes vi også selv af på vores adresse.

(Skanderborg, 2018-01-22)

#123

Jeg skriver under, fordi jeg støtter en kær ven, som i følge planen vil få et højhastighedstog i baghaven.

(Mårslet, 2018-01-22)

#131

Banen vil ødelægge grundvandsmagasiner
Banen vil ødelægge store områder med bynær skov
Planen er ikke økonomisk ansvarlig

(Solbjerg, 2018-01-22)

#132

Det ødelægger mere, end der kommer godt ud af projektet.

(Højbjerg, 2018-01-22)

#133

Langt fra visionært nok, spil af penge og til alt for stor gene for natur, miljø og mennesker.

(Tranbjerg J, 2018-01-22)

#137

Dette projekt er HELT ude af proportioner

(Solbjerg, 2018-01-22)

#145

Jeg skriver under fordi, jeg vil blive berørt af både den centrale og den vestlige, og jeg vil ikke have vores område ødelagt af en jernbane jeg aldrig selv får glæde af

(Solbjerg, 2018-01-22)

#153

Det et et forkert projekt. Tiden er løbet fra timeplanen , de parametre den er vedtaget på et ændret drastisk, så den burde aflyses !

(Solbjerg , 2018-01-22)

#154

Vi skal bare ikke have nogen af de 3 foreslåede løsninger

(8220 Brabrand , 2018-01-22)

#159

Jeg skriver under, fordi jeg ikke kan se det fornuftige i at ødelægge så meget for så mange for så lille en tidsbesparelse til en vanvittig høj pris.

(8355 Solbjerg, 2018-01-22)

#162

Jeg håber snart at din underskriftindsamling overhaler min underskriftindsamling. Min underskriftindsamling er et alternativ til linjeføringen Hovedgård-Hasselager. Alternativet er en linjeføring langs E45. Har du også lyst til at skrive under på den, kan det gøres på skrivunder.net/sporjyllanddk

(8355 Solbjerg, 2018-01-22)

#164

Jeg selv bor i Solbjerg, og ønsker ikke at denne "genvej" som koster alt for mange penge skal konstrueres. Spild af penge, og ressourcer. Tag et tidligere tog.....

(Solbjerg, 2018-01-22)

#165

Jeg synes at det er fuldstændig åndsvagt at lave linien og vil aldrig komme til at bruge den da jeg IKKE vil indtil Århus for at tage toget
Endvidere mener jeg den ødelægger vores landskab og natur
Og pengene er bedre brugt andre steder

(Solbjerg, 2018-01-22)

#167

Nej til højhastighedstog fra Hovedgaard til Hasselager (Aarhus H)

(Hovedgård, 2018-01-22)

#168

Da man ikke har finaseringen på plads og kun kan argumentere for at det giver en besparelse på fem minutters rejsetid, så er det politisk ikke iorden at sætte så mange skatteydere i forlegenhed. ( beboere langs banestrækning )

(Solbjerg, 2018-01-22)

#169

Investeringen er alt alt for stor, ulemperne for store og fordelene for små

(Solbjerg, 2018-01-22)

#172

Vores dejlige by skal ikke ødelægges af et tog

(Solbjerg, 2018-01-22)

#175

Jeg bor på Møddebrovej og vil blive meget berørt af et højhastighedstog igennem Solbjerg.

(Solbjerg, 2018-01-22)

#182

Vanvittigt og ødelægge Solbjerg by og så meget natur for så få minutter og endnu mere tosset og bruge så mange penge på noget der giver så lidt på bundlinien.

(Solbjerg, 2018-01-22)

#185

Jeg skriver under fordi der ikke er til vores fordel.
Brug dog pengene på andet

(SOLBJERG, 2018-01-22)

#188

Det er vanvittigt at bruge så 3,6 milliarder på at spare 5-6 min og ødelægge natur og rekreative områder, jævne hus med jorden, give støjgener for mennesker og natur, risiko for skade grundvandet som er stort vandreservoir for Århus kommune.

(8310 Tranbjerg J., 2018-01-22)

#189

Et højhastighedstog gennem Solbjerg vil ødelægge et lille velfungerende samfund - et vanvittigt og u-finansieret projekt - selv politikkere som går ind for timemodellen er chokerede over at man kan overveje en linjeføring gennem Solbjerg

(Solbjerg, 2018-01-22)

#196

Det er et total hovedløst og MEGA dyrt projekt og vil spildte min gamle hjemby totalt.

(Sporup, 2018-01-22)