Nej tak til vindmølleparken Lillebælt Syd

Kommentarer

#1

Jeg mener den påtænkte placering har maximal negativ indflydelse på den smukke natur i området

Flemming Mortensen (Ebberup, 2017-11-16)

#17

Området er på alle måder “Et sjældent smukt naturområde”. Danmarks smukkeste og mest uspolerede natur skal ikke ødelægges af “industri vindmøller”, med støj og lys, og “ visuel forurening “. Smuk natur skal skånes og fredes !...(og vil i fremtiden være det mest efterspurgte...!)

Anne Velsing (Svendborg , 2017-11-23)

#21

Vi bor på den smukkeste plet i Danmark med et stort fredet område med en fantastisk flora og fauna. Jeg er bekymret for, at denne perle bliver ødelagt af de kæmpestore møller, der både skæmmer landskabet og skader dyrelivet.

Marianne Krogh (Helnæs, 2017-11-28)

#22

De høje møller vil i den grad skæmme området, såvel om dagen som om natten

Ib Skov Rasmussen (Assens, 2017-11-29)

#25

Har sommerhus på Helnæs, og vil nødig have den smukke natur ødelagt. Vindmøller må kunne placeres et sted hvor de ikke ødelægger naturen.

Knud Nylandsted (Broby, 2017-11-30)

#27

Naturen er efterhånden så belastet af grådig og kortsigtet udnyttelse, så vi må gøre alt for at bevare de sjældne områder, der endnu ikke er forurenet. Derfor skal de planlagte Møller etableres i sammenhæng med anden forurening i eksisterende havmølleparker eller ved motorveje.

Anders Lyng (Helnæs, Ebberup, 2017-12-01)

#30

Har feriehus ved Helnæs Fyr. Mølleparken vil ødelægge hele den smukke natur i det sydlige Lillebælt.

Søren Edlefsen (5610, 2017-12-04)

#34

Det vil ødelægge vores flotte Lillebælt.

Pernille Hede (Assens , 2018-01-05)

#38

Vindmøllerne vil med den ansøgte placering ødelægge den smukke natur, og den unikke stilhed som findes på helnæs. Helnæs og området omkring er en sjælden perle i den danske natur. Her er ro, stilhed og en bjergtagende natur som vindmøller ikke skal ødelægge med støj og visuel forurening. Lad os værne om den natur vi har og sæt vindmøller op langt fra kystnære områder.

Brian Lauridsen (Helnæs , 2018-01-08)

#39

Jeg mener, at havvindmøller skal placeres i havet og ikke i Lillebælt lige ud for Helnæs.

Marianne Therp (EBBERUP, 2018-01-09)

#40

Havvindmøller af den størrelse hører til på havet 20 km fra land, ikke i sund og bælter, som Energistyrelsen selv skrev i 2012, hvor møllerne endda var mindre.

Jens Zimmer (Helnæs, 5631 Ebberup, 2018-01-09)

#43

Jeg er tilhænger af vindkraft som alternativ energikilde men modstander af den påtænkte placering for denne vindmøllepark i et naturskønt område og ret så trafikeret sejlområde i sommerperioden for både erhverv og fritidssejlere.

Tina Aagaard Bjørnsholm (Helnæs, 2018-02-22)

#44

Vi skal ikke have store vindmølleparker i indre farvande. I Assens vil vi udvikle det kystnære område, som er unikt, fordi det vender mod syd og vest, vi har Fyns bedste solnedgang, og det skal ikke ødelægges af en vind-park. Havmøller hører til på havet - ikke i bæltet.

Knud Søby (Assens, 2018-02-22)

#46

Jeg er tilhænger af vindenergi og opsætning af vindmøller, men de skal stå meget længere fra kysterne.
Hvorfor ikke sætte møllerne op i Østersøen, hvor det ikke vil genere nær så meget

Carsten Høyer (Odense, 2018-02-22)

#47

Jeg er ulykkelig over at skulle have en vindmøllepark som nabo med alle de følger det har med sig og som vil være vores udsigt placeret midt i det skønne Lillebælt der er natur og vandvej for erhverv og fritidsaktiviteter.

Rie Rostgaard (Helnæs, 2018-02-22)

#49

Jeg ro havkajak i området
Jeg er indstutør i Assens roklub
Og nå vi har nye med på vandet og de ser marsvin bliver de helt vild

Steffen Anderson (Assens , 2018-02-25)

#51

Havvindmøller hører ikke til i det sydfynske øhav.

Christian Knudsen (Odense M, 2018-03-09)

#52

Jeg er født og opvokset på Helnæs og det ville ødelægge Helnæs store værdi på deres natur og udsigt, hvis der skal stå sådan nogle store skrumler til vindmøller så tæt på.

Katrine Storm (Millinge , 2018-03-09)

#55

jeg ikke kan se nogen mening i af vi skal have havmøller i sund og bælt, og fordi naturen her i Lillebælt er enestående, samt roen og mørket, her kan man se stjerner.

Bo Gyldenberg (Ebberup, 2018-03-12)

#56

Vindmøllerne ødelægger udsynet over den smukke natur omkring bl.a. Helnæs, Feddet og Bo bakkerne. De bryder de fine linjer i landskabet

Dorthe Mikkelsen (Glamsbjerg, 2018-03-15)

#57

Havvindmøller hører til langt ude på havet feks Nordsøen, hvor de ikke skader levevilkår for mennesker eller dyr. De skal IKKE stå i de indre farvande.

Louise Jensen (Helnæs, 2018-03-29)

#62

Lillebælt hvor man kan se fra kyst til kyst skal ikke bebyrdes med vindmøller .
Det er æstetisk helt forkert.

Anette Eriksen (Odense , 2018-03-30)

#63

Vi skal ikke have hverken 250 eller 150 m høje havvindmøller i de indre danske farvande, de hører hjemme ude på havet.

Kaj Thorstensen (5631 Ebberup, 2018-03-30)

#64

Jeg er imod havvindmøller i Lillebælt

Else Torstensen (5631 Ebberup, 2018-03-30)

#65

Mine forældre bor på Helnæs og vil blive voldsomt generet af dem.

Janna Juhler (Ryslinge, 2018-03-30)

#67

Fordi vindmøller hører hjemme på det åbne hav

Jørgen og elsebeth Elmer (Odense, 2018-03-31)

#71

Jeg skriver under forbi vi har et enestående stykke natur, som må forventes at blive spoleret hvis vindmøllerne skal bygges ud for Helnæs. Husk at vi har 200 ha Natur2000 (Helnæs Made) som vil blive skæmmet af vindmøllerne. Kystnære vindmøller burde høre fortiden til. Lad os hjælpe Sønderborg Kommune til at stillet møllerne op ude i havet

Eigil Kristensen (Ryet 6, Ebberup, 2018-04-03)

#72

jeg syntes det vil ødelægge naturen både til vands og i luften og en god udsigt samt ødelægge et godt fiske område både for fridtids / og erhversfiskeri

per christiansen (langegyde 35 5631ebberup, 2018-04-03)

#76

Det ødelægger havområdet og dermed naturen

Steen Sørensen (Ebberup, 2018-04-04)

#77

Så store vindmøller hører ikke hjemme i vores Lillebælt. Vil fuldstændig spolere vores havudsigt i vores sommerhusområde Vinkelbæk på Als siden.

Hans Uve Thomsen (Røllum, 2018-04-05)

#80

Så høje havvindmøller hører simpelthen ikke hjemme i dette flotte natur område. Nordals, er et turist område, med flere camping pladser og sommerhus områder, som giver liv til et ellers stille område.
Med de kæmpe vindmøller er området ikke længere attraktivt, og vil afskrække turisterne. Endvidere er der mange marsvin i bæltet, som vil blive trængt væk. Havvindmøller hører hjemme i havet og ikke 4 km fra kysten.

Elke Thomsen (Aabenraa, 2018-04-05)

#81

Hører hjemme på åbent hav

Tage Petersen (Bylderup Bov, 2018-04-06)

#83

Jeg syntes ikke de skal ligge der Jeg bor så jeg kan se fyret på Helnæs så jeg er bange for jeg kan se vindmøllerne også

Birthe Hansen (Hårby, 2018-04-08)

#86

Det ville være så ødelæggende for den unikke og smukke natur vi har på Helnæs.

Mette Pilegaard (5631 Ebberup, 2018-04-08)

#87

Støtter foreningen red lillebælts argumenter. Og yderligere elektromagnetiske felters forurening, herunder af de telluriske strømme.

Ralph Sylvestersen (Kollund, 6340 Kruså, 2018-04-08)

#88

Jeg er bruger af uspoleret natur!!!

Ole Cramer (Ebberup, 2018-04-08)

#91

Jeg ikke ønsker vores unikke natur og udsigt ødelagt ved Helnæs.

Lene Marie Pilegaard Larsen (Ebberup, 2018-04-09)

#92

er stærk modstander af ødelæggelse af kystnære områder og naturen i øvrigt med vindmøller.

Hans Hoppe (Ebberup, 2018-04-09)

#94

Vindmøller er det grimmeste jeg har set på havet.
Udnyt dog både havstrømme og bølge energi i stedet for.

Viggo Hauglund (Gråsten, 2018-04-09)

#95

Projektet er fuldstændig ud af proportioner. Havvindmøller skal stå ude i havet, ikke i et indre farvand som Lillebælt.

Andreas Schnalke (5631 Ebberup, 2018-04-09)

#97

De skæmmer vor enestående smukke natur og ødelæggende karakter på dyr, fisk og fugleliv i området !

Kenneth Juhl (Søbderborg, 2018-04-09)

#100

Vindkraftværker ødelægger smukke og sårbare landskaber og forstyrrer mennesker og dyr. Danmarks historiske kerneværdier bliver udslettet, idet danske landdistrikters skønhed og fred bliver. udslettet. Begrundelsen for at etablere vindkraft på land er ikke overbevisende. Strømproduktionen ved hjælp af vindmøller er vejrafhængig og dermed ikke egnede til en stabil energiforsyning. Danmark er afhængig af kulstrøm bl.a. fra Tyskland og atomstrøm fra Sverige. Vindmøller gør ikke noget godt for klimaet, men ødelægger naturen.

Greta Gallandy-Jakobsen (Karise, 2018-04-11)

#101

Vi er nødt til at beskytte miljøet. Havvindmøller skal placeres langt ud på havet ikke mellem to øer der ligger tæt på hinanden. Jeg er født og opvokset på Als og kommer en del der + kommer meget på Helnæs. Området mellem øerne er så smukt og fredeligt. masser af fugletræk bla musvåger Og marsvin som man ser fra færgen. Bliver de ikke forstyrret af møllerne? Jo de gør.

Inger Christensen (Svendborg, 2018-04-11)

#103

Helnæs er et skønt naturområde .. Er kommet der siden jeg var barn og mener ikke det skal ødelækkes af vindmøller .. ( Min mening ) ..

Jonna Bente Hansen (Millinge , 2018-04-11)

#107

Jeg vil gerne bidrage til at bevare det naturskønne og artsrige område frit for visuel forurening såvel som lys- og støjgener. At det er dyrere at etablere møllerne til havs, er for mig at se ikke et godt argument for at ødelægge et enestående naturområde. Vi har i forvejen ikke for meget af det, og der skulle også gerne være natur til vores efterkommere!

Tove Ketil Lenger (5672 Broby, 2018-04-11)

#111

HAVmøller hører til på havet, ikke i indre farvande!

Gunvor kampp (Helnæs, Ebberup, 2018-04-12)

#114

Jeg skriver under, fordi jeg er stærkt tilhænger af det omkringliggende vand ved Helnæs. Derfor vil en vindmøllepark ikke skabe andet end forstyrelse og mere larm. Jeg bruger vandet omkring Helnæs til et pusterum, hvor jeg slapper fuldstændig af. Denne følelse af at være tættere på naturen, vil blive afbrudt af sus, støj og larm fra vindmøller. Det ønsker jeg ikke. Derimod går jeg stærkt ind for grønenergi. Jeg mener bare, man burde finde et andet sted til en såkaldt vindmøllepark.

Emil Thomsen (Glamsbjerg, 2018-04-13)

#116

Jeg har haft sommerhus på Helnæs siden 1970 sammen med mine forældre.
Det er et meget naturskønt sted, som ikke skal lide under at få opstillet store vindmøller tæt på eller i
nærheden af øen - der må kunne findes en bedre løsning.

Morten Vejlmark (Odense M, 2018-04-14)

#117

Hav vindmøller skal stå på havet ikke i bæltet hvor det skæmmer naturen og miljøet

Majken Helsgaard (Assens, 2018-04-14)

#119

Naturen er altid i mindretal.

Frank Sørensen (Haderslev , 2018-04-15)

#120

Jeg skriver under fordi havvindmøller hører til ude på havet, ikke i indre farvvande hvor de gør mere skade end gavn.

Søren Foss Madsen (Ebberup, 2018-04-15)

#123

Generelt er jeg positiv overfor vindmøller som alternativ energikilde, men mængden af møller og havmøllernes påtænkte højde medfører, at jeg protesterer over den påtænkte placering. Jeg er især foruroliget over det blitzende lys og røde markeringslys, der vil være synlige på 9 kms afstand hele horisonnten rundt.

Birthe LIs Kristensen (Ebberup, 2018-04-16)

#124

For tæt på land

Asta Jørgensen (Assens, 2018-04-17)

#125

Det er ødelæggende for naturmiljøet. sæt dem ud i Vesterhavet.

Poul Grønnegaard (nyborg, 2018-04-17)

#128

Jeg skriver Under fordig det vil skæmme hele udsigten de er alt for store

knud knudsen ( 5683 Hårby, 2018-04-21)

#130

Grunden til at man opstiller havvindmøller er at de ikke genere beboerne. Lillebælt er ikke noget hav. Her vil placeringen genere en masse beboere.

Bent Jørgensen (Ebberup, 2018-04-21)

#131

Det er så svært at forstå at et lille byhus kan være til diskussion med facade eller farve og så kan man beslutte at det kun skal være store hvide vinger i en smuk natur.

Anne Havelinn (Vester skerninge, 2018-04-21)

#133

Jeg elsker den flotte natur på Helnæs, som ikke bør forstyrres af vindmøller !

Per Bækkelund Rasmussen (Haarby, 2018-04-22)

#134

Ønsker ikke de negative miljø/natur påvirkninger i området. Møllerne kan i stedet placeres ved motorveje, hvor naturen jo i forvejen er tilsidesat til fordel for infrastrukturen.

Christina Christiansen (København, 2018-04-22)

#136

Havvindmøller skal stå i havet -ikke ved nær kyst til gene for landskaber, mennesker, sejlads, fiskeri og dyreliv

Helle Højsgaard (Haarby, 2018-04-22)

#139

Denne vindmøllepark kommer til at ligge for tæt på kystlinjen. Vindmølleparker er egentlig ok, men de skal lægges længere fra kystlinjen.

Henrik Larsen (Hårby, 2018-04-23)

#140

Det smukke Lillebælt vil blive skæmmet med opstilling af vindmøller.

Margrethe Vestergaard (Assens, 2018-04-24)

#142

vindmøller kan uproblematisk placeres 50 km. ude i Vesterhavet - hvorfor gør vi det så til et vandmiljø- og synsproblem?
Politikere tænker for ofte på egen vinding og meget kortsigtet, det ses ligeledes ved vindmølleprojektet ved Hvidesande mv.

Lars Hyldeborg (Brunshuse, 2018-04-24)

#143

Jeg skriver under fordi vores vande ikke skal ødelægges med disse giganter..

Flemming Andersen (Vissenbjerg, 2018-04-24)

#146

Projektet er massivt ødelæggende for et enestående naturområde

Jette Philipsen (Glamsbjerg, 2018-04-27)

#153

Det er helt uhørt, at Lillebælt med dyreliv skal ødelægges for profit til Sønderborg.
De kan jo plante hele Nordborg by og omegn til med vindmøller, så skal der heller ikke så meget kabel til

Tina Sørensen (Ebberup, 2018-04-30)

#154

Jeg bor i dette naturskønne område

Anni Hye Larsen (Ebberup, 2018-04-30)

#156

Lillebælt Syd er en af de få større naturperler vi stadig har i Danmark. Jeg bor ud til bæltet og vil - dersom mølle projektet gennemføres - blive nedslået over den vandalisme jeg dagligt vil være tilskuer til.

Jan Suni (Haarby, 2018-05-01)

#158

Jeg synes at det ville blive ganske forfærdelig at se på fra Helnæs. Den enestående natur, udsigter bl.a. fra Bobakkerne og Maden vil blive totalt skæmmet.

Ingrid Hansen (5631 Ebberup, 2018-05-03)

#159

Det vil skæmme den unikke natur i dette område.

Danny Sørensen (Haarby, 2018-05-03)

#164

jeg synes man skal vælge et sted til vindmøller længere ude på det åbne hav og ikke i det sydlige Lillebælt

Elisabeth Hansen (5462 Morud, 2018-05-06)

#165

Fra Aa sommerhusområde vil vi givet blive ramt af flere uheldige påvirkninger f.s.v. angår støj og infralyd. Vi har i Aa alle dage været enige om at undgå gadelys, idet vi aften og nat i stjerneklare nætter har en fantastisk udsigt over bæltet. Dette vil givet blive spoleret af blitzende lys fra møllerne. Endvidere er det sjældnere og sjældnere vi obeserverer marsvin. Til sidst: Hvordan vil det påvirke den store grågæsbestand på Helnæs Made, når trækfuglene skal på vingerne.

Gunnar Nielsen (Assens, 2018-05-06)

#169

Alle Mølleparken bør ligge i Nordsøen og absolut ikke i vore indre farvande. Det er miljøsvineri af høj karat. Findes der ikke politikere med sans for vores enestående natur? Penge, penge, penge. FØJ!!!!!

Ingrid Sonne (Å Strandvej 94, 2018-05-07)

#173

Jeg skriver under fordi det ikke giver mening at placere en så stor vindmøllepark så tæt på land.

Hanne Fuglsbjerg (Kerteminde, 2018-05-08)

#175

Jeg mener at Sønderborg kommune har taget for givet, at alle er tilhængere af havvindmøller.

Andre grønne energi former er ikke undersøgt grundigt nok.

Mogens Andersen (Torø Huse, 2018-05-08)

#176

Lillebælt rummer vores mest fantastiske natur og den bør bevares

Lone Ommen (Odense SØ, 2018-05-08)

#179

Fordi det vil ødelægge udsigten fra vores sommerhus og de normalt fantastiske solnedgange vi har herfra og ikke mindst fordi det vil ødelægge det rige naturliv som findes i området med enorme fugletræk, marsvin i bæltet og ikke mindst herlighedsværdien for et kæmpe område på Fyn, som jeg anser for værende unikt, det samme må gøre sig gældende fra Als og Jyllands siden. Der skal opføres vindmøller, men ikke i indre danske farvande, hvor de spolerer mere end de gavner..

Carsten la Cour Clausen (5600, 2018-05-08)

#180

Jeg elsker Helnæs og naturen omkring! Som lystfisker i området vil det skæmme min udsigt og ødelægge den natur jeg elsker!

Michael Abildtrup (Hårby, 2018-05-08)

#181

Det vil ødelægge vores smukke udsigt og stille miljø vi har os herude ... ( Signe fra mullerød / undersbjerge )

Signe Krag (5683 hårby, 2018-05-08)

#184

Ødelægger den smukke natur

Mogens Abildtrup (SNAVE Hårby , 2018-05-08)

#187

Det ødelægger naturen

Lasse Schøler (Fredericia , 2018-05-08)

#188

Vindmølleparker hører ikke til i de indre danske farvande.....

Jens Olsen (Haarby, 2018-05-08)

#190

Det sydfynske øhav og Lillebælt udgør et unikt område, som vil lide ubodelig skade ved opstilling af store vindmøller.

Martin Terkelsen (Odense, 2018-05-08)

#192

Jeg er ikke imod alternativ energi,men vi skal ikke have
vindmøller i noget af verdens flotteste natur og tænk på alle de turister der nyder området såvel fra land som til søs

peter Jensen (5600 faaborg, 2018-05-09)

#196

Det ødelægger vores flotteste kyst strækning vil være forfærdeligt og se på dem og høre på dem. Fisker og går på jagt i det berørte område vil ødelægge meget for Helnæs vis dette gennemføres.

Jakob Hansen (Mullerød , 2018-05-09)Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...