PAS PÅ VORES BØRN OG VORES SKOLER – AALBORG FRISKOLE OG FILIPSKOLEN!

Kommentarer

#1

Vil gerne de skal passe beder det område og bevare den som den er

Laila Christensen (Aalborg , 2017-10-16)

#4

Vi har børn på Filipskolen, og Vi siger nej tak til usikker Skolevej, skygge og inddragelse af grønne områder. Alt dette er med til at forringe rigtig mange børns hverdag.

Inge Skov (Aalborg, 2017-10-16)

#7

Jeg skriver under fordi at, min søn på Aalborg friskole, vil blive berørt af dette byggeri, og er begymret for skolens undervisningsmiljø, og når han skal færdes med tung trafik osv.

Kimmie Sophia Kjeldsen (Aalborg sø, 2017-10-16)

#12

Jeg har min datter gående på Aalborg friskole.

Charly Pedersen (Aalborg, 2017-10-16)

#19

Mine børn går på Aalborg friskole, og de har brug for sol, de "vokser" dårligt i skyggen.

Marian Pedersen (Nr. Sundby, 2017-10-16)

#20

Jeg skriver under fordi jeg er enig i overståede bekymringer og synspunkter.

Christina Frost (9220 Aalborg Øst, 2017-10-16)

#25

Børnene skal kunne nyde skoven, en god adgang til og fra skolen, samt solskin i frikvartererne.

Kirstine Guldager Madsen (9210 Aalborg, 2017-10-16)

#28

Min søn går på skolen. Og fordi det på ingen måde giver mening at blive ved at bygge i højden, i en by der har masser at give af i breden.

Berith Højslet (Aalborg, 2017-10-17)

#29

Jeg skriver under, da jeg har børn på Filipskolen - og jeg er enig i de beskrevne synspunkter.

Christina Holm Bro (Aalborg Ø, 2017-10-17)

#31

Jeg tror på disse bygninger, vil skade lokal miljøet, ved at ændre drastisk, på de naturskønne omgivelser ved parken, og ikke mindst for de små friskoler, som anvender naturområderne, til at støtte op om børnenes udvikling.
Vi har en fantastisk park midt i Aalborg, med noget af det bedste drikkevand i Aalborg, hvorfor tage chancer med noget så vigtigt som vores børn og grundvand.

Søren Højslet (Aalborg, 2017-10-17)

#34

Vores 3 børn skal hver især gå i skole i 10 år på Aalborg Friskole. Vi ønsker et ordentligt miljø for dem og muligheden for ikke at gå 10 år i skyggen....

Liselotte Krongaard (Aalborg, 2017-10-17)

#36

Det kommer til at have stor indflydelse på skolemiljøet og ikke mindst sikkerheden!

Rune Pedersen (Aalborg, 2017-10-17)

#48

Bygningerne burde kunne placeres mere hensigtsmæssigt og på den måde tage hensyn til skolernes udeområder. Der bør desuden overvejes nøje hvordan skolevejen fortsat bliver sikker for små og store og at det nye byggeri og adgangen hertil, ikke medfører trafik-kaos i myldretiden.

Ditte Stern Bach (Aalborg, 2017-10-17)

#53

Jeg ønsker bebyggelsesplanen genovervejet i forhold til overståede punkter.

Janne Hjerrild (Aalborg, 2017-10-17)

#54

Hvor er der ærgerligt, at et højhus skal ødelægge så meget for os der bor i området, går i skole i området og benytter golfparken som et reakreativ fristed (det eneste grønne område i bydelen, der minder om rigtig natur). Et højhus vil betyde en stor forringelse af livskvaliteten for mange børn, unge og voksne, som benytter området i deres dagligdag. Aalborg er kendt for at være en by der værner om de få åndehuller der er i byen, og for de samlingssteder der bruges flittigt at mennesker i alle aldre. Dette gør sig tilsyneladende ikke gældende ift. dette projekt. Herudover lægger man to skoler i skygge, og gør skolevejen usikker i en lang periode. Dette vil have store uacceptable konsekvenser for skolerne i området.

Kamilla Harbo (Aalborg, 2017-10-17)

#59

Jeg ikke ønsker at mine børn skal bruge deres skolegang i skyggen af høje bygninger

Dinna Lassen (Aalborg , 2017-10-17)

#60

Kommunen bør føle sig forpligtet til at undersøge og forbedre de gener, som lokalplanen kan give for både Friskolen og Filipskolen. To meget velfungerende skoler, som kommunen bør passe på, lyttet til og tage hånd om.

Lene Jensen (Nørresundby, 2017-10-17)

#63

Jeg er forældre til barn på Aalborg Friskole, og tænker at der må være en anden løsning på boligproblem end at bygge så mange høje bygninger lige op af 2 skoler

Pia Wulff (Aalborg SØ, 2017-10-17)

#64

Jeg skriver under, fordi det er vigtigt, at Aalborg bliver ved med at være så grøn som muligt. Allerede i dag er det ikke prangende, hvad vi kan præsentere af bynære parkområder, og vi skal værne om dem, vi har. Børn har brug for lys og luft omkring sig, både der, hvor de går i skole, og der, hvor de bor. Vi må ikke gentage tidligere tiders fejltagelser og udvikle slumområder, der ligger i skyggen af større, moderne byggerier.

Karen Grønning (Nørresundby , 2017-10-17)

#69

Byggeri jfr. lokalplan vil give væsentlig gene for mine børns skolegang og sikkerhed.

Benny Simonsen (Vodskov, 2017-10-17)

#78

Deler skolernes holdning

Kirsten Mortensen (Aalborg SØ, 2017-10-17)

#80

Jeg er bekymret for mængden af trafik ved to grundskoler.

Christian Møller Larsen (Aalborg, 2017-10-17)

#91

Ingen skygge på skoler når det kan undgåes

David Pedersen (Aalborg, 2017-10-17)

#93

Jeg skriver under fordi jeg har børn på Filipskolen.

Solvej Simonsen (Vodskov, 2017-10-17)

#97

Jeg skriver under fordi, at jeg ikke mener, sådant et stort byggeri hører til så tæt på vores børns skole!

Birgitte Rise Christensen (Aalborg, 2017-10-17)

#99

Vi har en søn på Filipskolen, og udearealer og grønne arealer i området har stor betydning for skolens aktiviteter og elevernes trivsel. Så vi støtter op om dette opråb til politikerne.

Johannes Lee Nielsen (Vestbjerg, 2017-10-17)

#102

Jeg har to børn der går på Aalborg friskole og mine børn skal have en lys og solrig skole mine børn skal ik være et sted hvor der bliver gråt og trist pga store bygninger der skygger. Det er kun få ændringer der skal til i byggeriet for alle er tilfredse.

Mette Munk (Støvring, 2017-10-17)

#106

Jeg skriver under fordi børn er vores vigtigste råstof

Ole Michael Strange (Aalborg, 2017-10-17)

#107

vores datter (og søn fra næste år) går på Aalborg friskole, og en af grundende til vi har valgt netop denne skole, er at de selv kan gå sikkert til skolen samt det dejlige udemiljø.

Line Carlsen (Aalborg Øst, 2017-10-17)

#108

Jeg er forælder til tre børn på Filipsskolen

Lars Hyldgård (Aalborg Øst, 2017-10-17)

#115

Fordi børn skal have sol og lys

Annidef Frank (Nørresundby, 2017-10-17)

#118

Undgå tungtrafik til skolevejen . Dejlig grønne områder ungerne kan bolte sig på

Majbritt Nielsen (Aalborg, 2017-10-17)

#127

Vi skal prioritere, at vores børn har de bedste rammer at vokse op i. De skal ikke stå i skyggen af en bygning.

Morten Andersen (Aalborg, 2017-10-17)

#129

Jeg siger NEJ TAK til:
-skoler, undervisning og børnemiljø i skygge!til
-inddragelse af det grønne område!
-usikker skolevej, tung trafik og støjgener!

Sanna bella Burmølle (Aalborg , 2017-10-17)

#131

Man skal huske at varetage barnets tarv og undervisning fremfor at tilføre yderligere fare, problemer, gener osv. for både børn på og udenfor de berørte områder blot for lave en lokal plan der ser godt ud på papir, men statistikker er mindre pæne med fare for børn som er vores fremtid.

Sonny Christensen (Aalborg, 2017-10-17)

#132

For at vores børns fremtid får den bedst mulig uddannelse, og har de bedste forudsætninger for at få dem, ved b.la. at have albuerum og udendøres arealer du kan udfolde deres kreative ideer og lege på

Dan Jakobsen (9530 Støvring, 2017-10-17)

#134

Mit barnebarn går på skolen, og jeg ønsker han skal have både sol og plads til at lege. Det kan ikke være rigtig, at vi ikke skal tage hensyn til børnene, har i glemt at de er vores fremtid. Det er vigtigt at børnene får en veludviklet barndom, så de kan yde mere når de bliver voksne, man får ikke positive børn, af at fratage dem muligheden til at udvikle sig. Skal børn presses på lidt plads, vil der komme flere konflikter, hvilket ikke fremmer sunde og glade børn. Tænk på mennesker i stedet for penge, så kommer vi længere.

Birthe Olesen (Vejle, 2017-10-17)

#140

Det er IĶKE i orden at ændre lokalplanen så der kommer højhuse helt tæt på vores skoler. Tænk dog på børnenes miljø også.

Anders Kruse (Gistrup, 2017-10-17)

#142

Nejtak til skoler,undervisning og børnemiljø i skygge

Gitte Andersen (Aalborg , 2017-10-17)

#150

Jeg synes ikke det er rimeligt, at kommunen igen godkender et byggeri, der dels ikke er hjemmel til jf. kommuneplanen, og i dette tilfælde er til gene for børn og personale på skolerne.

Niels Jørgen Lassen (Aalborg, 2017-10-17)

#151

Fordi mine børn går på Filipskolen og fordi vi frygter at adgangsvejene bliver ufremkommelige og at det bliver en stor udfordring med de høje huse.

Susanne Lassen (Aalborg sø, 2017-10-17)

#154

Mine børn ikke skal gå i skole eller holde frikvarter i skygge

Kirsten B Bækgaard (Aalborg, 2017-10-17)

#156

Min søn skal have lov at se solen når han er i skole.

Anita Outzen Jacobsen (Aalborg , 2017-10-18)

#158

Det kan måske virke underligt, at jeg som "udefrakommende " blander mig, men forstår så udemærket bekymringen fra forældrene - og medansvar for vores samfunds børn, tager jeg gerne. Revurder placeringen.

Kit Hartmann Hansen (Hjallerup , 2017-10-18)

#168

Det er mine børns fremtid.

Benn Sejergaard (Aalborg, 2017-10-18)

#176

- det er fint med bebyggelse i Aalborg - og også i området men det virker voldsomt med så høje huse tæt på to skoler

Karin Lund Gydesen (9000, 2017-10-18)

#183

Børn skal ikke stå i skyggen af pengemænd og politikeres prestige-projekter

Kresten Møller Nielsen (Aalborg , 2017-10-19)

#186

Det må da kunne lade sig gøre at finde en bedre løsning end 15 etager op og ned af 450 skolebørn. Ryk byggeriet 50m længere væk fra skolerne og giv p-huset kælder, det ville være en begyndelse...

Malene Møller nielsen (Aalborg, 2017-10-19)

#189

Jeg skriver under fordi de høje bygninger fratager skolerne i området sol og de kommer til at ligge i total skygge. Det kan man ikke byde børnene.

Rasmus Skov (Aalborg , 2017-10-19)

#192

Skyggeproblematikken, logistik i fremtiden(afsætning af børn ved skolerne) og alt byggerod med lastbilen beton arbejde osv.

Daniel Lassen (Aalborg SØ, 2017-10-20)

#196

Dårligt for børnenes udeliv

Grethe Holmby (Brabrand, 2017-10-20)

#197

Der er ingen børn der skal lege i skyggen.
Alle børn har krav på frirum og sol.

Mette Marie Sindalsen (Aalborg, 2017-10-20)Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...