#Menneskerettigheder - Et værdigt liv. Sig ja til fuld #inkorporering af #FN's #Handicapkonvention og nej til #diskrimination pga. #handicap, sygdom og #funktionsnedsættelser!

Kommentarer

#1

Jeg er ret målløs. Jeg troede faktisk handicapkonventionen allerede var en del af vores Grundlov! Men så forstår man jo bedre, at "det sociale væsen" kan slippe afsted med at behandlede sige og handicappede, som de gør.

(Århus , 2017-05-31)

#4

Jeg skriver under,fordi jeg er under psykiatri behandling med posttraumatisk syndrom,angst og ....men jeg kan se uleghed i Danmark ,nå flygtninger uden problem kan få fortidspension og statsborskab,men mennesker ligesom jeg,som er gift med dansk mand,kan søge om fortidspension kun efter vi bor i Danmark mere end 10 år,er det retfærdighed ?Det er diskrimination!!!

(Tjele, 2017-06-02)

#6

Alle kan blive handicappede når som helst. Lad os nu sørge for at folk der er ramt og rammes og bliver endnu værre stillet end de allerede er.

(Barcelona, 2017-06-03)

#7

Min overvejende enighed

(2970 Hørsholm , 2017-06-04)

#10

al diskrimination af udsatte skal stoppes også denne

(Silkeborg, 2017-06-06)

#12

Jeg synes, at det er altafgørende, at man som omsorg og plejepersonalet lytter aktivt til borgerne, tager deres problematikker seriøst, overholder de indgåede aftaler og udviser respekt. At jeg er uhelbredelig syg med kræft og har en begrænset levetid, betyder ikke, at jeg er dum og kan behandles efter godtbefindende. Jeg har stadig brug for at blive behandlet med værdighed.

(København , 2017-06-07)

#15

Alle med handicap absolut ikke skal diskriminieres på nogen måde, og da mange har skjulte handicaps er det ekstra vigtigt atholde focus på diskriminiation ikke sker

(København N, 2017-06-08)

#23

Jeg har epilepsi samt en mindre hjerneskade.

(Søby, Ærø, 2017-06-10)

#33

Jeg bliver diskrimineret pga medfødt handicap

(Kværndrup, 2017-06-12)

#34

Jeg blev udsat for diskrimination pga mit handicap

(København NV, 2017-06-12)

#37

Jeg selv føler mig diskrimineret pga handicap.

(Korsør, 2017-06-12)

#42

NØDVENDIGT.

(Rødkærsbro , 2017-06-16)

#47

Vi alle efter eget valg, skal have mulighed for at bidrage til samfundet, uanset alder og handicap.

(Vejle Ø., 2017-06-18)

#51

https://www.avisen.dk/blogs/nielschristiansen25gmailcom/har-folketinget-glemt-at-de-har-skrevet-under-paa-fn_48522.aspx

(Aarhus, 2017-06-19)

#55

Fordi bunden for længst er nået, men politikerne fortsætter ...

(Bagsværd, 2017-06-19)

#60

Det er på høje tid at handicapkonventionen bliver synlig i al lovgivning, i.h.t. at vi har tilsluttet os konventionen, men tilslutningen var bare noget vi 3legede#.

(Bagsværd, 2017-06-20)

#81

Jeg skriver under, fordi mange borgere i DK tror, FNs Handikapkonvention er noget man følger, hvis man selv lige synes det og har lyst.
I mange andre europæiske lande oplever jeg langt bedre håndtering af netop at yde tilgængelighed.

(Middelfart, 2017-06-23)

#82

Har selv funktionsnedsættelse

(Aalborg, 2017-06-23)

#84

Vi er så langt fra at begrænse diskrimination i Danmark - og dermed desværre også langt fra helt simpelt at se alle mennesker som mennesker med ret til at være her, nyde deres liv, have indflydelse, meningsfulde aktiviteter og rimelige forhold.

(København, 2017-06-23)

#95

Jeg synes kontanthjælploftet gør syge meget syge, og børn må lide under det!!

(Vestbjerg, 2017-06-24)

#96

Danmark er en bananrepublik som de behandler svage grupper

(Hørsholm, 2017-06-24)

#98

Har handicappede i familien og er selv fysisk hæmmet

(Tåstrup, 2017-06-24)

#142

Jeg er helt enig i, at vi har behov for et stærkt diskriminationsforbud. Men vi har også helt overordnet brug for, at FN's Handicapkonvention bliver inkorporeret i dansk ret, dvs. i al dansk lovgivning, så borgere med funktionsnedsættelser og handicap opnår større og bedre retsbeskyttelse og får styrket deres rettigheder.

(Kalundborg, 2017-06-26)

#144

Jacob Lentz Mortensen

(Jægerspris, 2017-06-26)

#158

Jeg skriver under fordi at min kommune har på skrift valgt at gøre mine handicaps ubetydelige, til trods for at lægerne har skrevet at mine handicaps nedsætter min funktionsevne betydeligt. Med andre ord har min kommune valgt at agere læge.

(Odense SV, 2017-07-01)

#179

Det følger af EU-domstolens afgørelse i sagerne C-335/2011 (Ring) og C- 337/2011 (Skouboe Werge) af 11. april 2013, at begrebet ”handicap” i forskelsbehandlingsloven og det bagvedliggende direktiv skal fortolkes således, at det også omfatter en tilstand, der er forårsaget af en lægeligt diagnosticeret helbredelig eller uhelbredelig sygdom, når denne sygdom medfører en begrænsning som følge af blandt andet fysiske, mentale eller psykiske skader, som i samspil med forskellige barrierer kan hindre den berørte person i fuldt og effektivt at deltage i arbejdslivet på lige fod med andre arbejdstagere, og denne begrænsning er af lang varighed.

(København, 2017-07-23)

#180

Er selv syg og føler bestemt der ikke er nogle rettigheder , eller at det offentlige tager deres ansvar

(København, 2017-07-23)

#185

Det er helt horribelt at se hvordan mennesker med handicap bliver behandlet i Danmark.

(Lyngby, 2017-07-23)

#189

Jeg har en usynlig sygdom og har sloges siden 2000 med at ændre forstår hvor syg man kan være også uden det ses.

(Gråsten, 2017-07-23)

#194

Jeg er selv handicappet og siden jeg blev syg har isolation været hverdag.

(Frederiksberg C, 2017-07-24)