Borgerprotest mod Lokalplanforslag 132

Kommentarer

#3

Annette_simonsen@godmail.dk

(Værløse, 2017-04-29)

#6

Det passer ikke ind i et lavt bebygget område.

(Værløse, 2017-04-30)

#8

Jeg skriver under fordi jeg vil prøve at forhindre at der bliver bygget et prangende glaspalads i mit villakvarter; et mindre, diskret kontorbyggeri i pagt med omgivelserne ønskes.

(Værløse, 2017-05-02)

#10

Det er fuldstændigt vanvittigt, at placere et byggeri som dette i et parcelhuskvarter.

(Værløse, 2017-05-03)

#14

Hvor trist hvis kommunen vælger at bygge endnu et stort byggeri og ødelægge de få grønne steder der er tilbage i kommunen.

(Bjørnsholmvej 36, 2017-05-11)

#15

Det er unødvendig/uhensigtsmæssig udvidelse af det stationsnære område.
Desuden bør byggeri af denne højde (15m) placeres på den anden side af Ballerupvej/Fiskebækvej

(Værløse, 2017-05-11)

#16

Det byggeri hører ikke hjemme i det område

(Værløse, 2017-05-11)

#18

Planlagte bygning passer slet ikke ind i bybilledet for området.

(Værløse, 2017-05-11)

#22

Trafikforholdene er allerede kritiske i myldretiden i det område.
Et alt for massivt udtryk ud mod Kollekollevej, der i forvejen er meget afskærmet på det stykke.

(Værløse , 2017-05-11)

#24

Det er et meget stort hus at klemme ind det sted. Beboerne på øverste etage kan sidde og se lige ned i villahaverne på begge sider af jernbanen.

(Værløse, 2017-05-11)

#32

Jeg er enig i, at der ikke er grund til at bygge en øjenbæ på grunden, når der er erhvervsbygninger, der som Widex har stået tomme i årevis.

(Værløse, 2017-05-12)

#35

Grunden burde istedet indrettes som parkeringsareal og "skjules" med grønbeplantning ud til KolleKollevej! De nuværende p-områder omkring stationen er fyldt helt op! Kommunen har travlt med at få hundredvis af familier til at bosætte sig i de nye boligområder nord og syd på flyvestationen, uden at tænke på fremme de mange familiers lyst til at parkere bilen og benytte s-toget istedet for at sidde fast i motorvejskøerne!

(Kirke Værløse, 2017-05-12)

#36

Fordi kommunen igen ikke tænker nybyg ind i omgivelserne. Vis I er lydhøre overfor jeres borgere nu - handling siger mere end ord.

(Kirke Værløse , 2017-05-12)

#40

Fordi det er helt vanvittigt at opføre en bygning af den størrelse og til det formål lige der. Det skærmer hele området

(Værløse , 2017-05-12)

#43

Det er fuldstændig uhørt at udnytte det ledige areal som der oplægges til

(Værløse , 2017-05-12)

#44

Fordi kommunens vækststrategi er løbet løbsk og mangler borgernes opbakning i en række store projekter i de senere år.

(Værløse, 2017-05-12)

#54

Dette er et meget stort/kæmpe projekt placeret midt i boligkvarter, og selvfølgelig centralt i Værløse. Projektet kan ligeledes undre, da der jo er mange ledige kontorlignende bygninger, ligeledes centralt i byen, f. eks ud af Kirke Værløsevej, der også er egnede til kontorer. Bygningen vil i den grad skæmme området, da det er en KÆMPE klods. Det må kunne gøres noget bedre og kønnere, hvis der overhovedet skal bygges på denne lille plet.

(3500 Værløse , 2017-05-14)

#63

Forslaget er helt ude af trit med omkringliggende bebyggelse.

(Værløse, 2017-05-14)

#65

jeg mener at den lokalplan er helt ved siden af. jeg har stor forståelse for byudvikling, men denne plan vil i højere grad minmere værdien i lokalområdet i forhold til hvad bygningen vil bidrage til. Fokus må være at bygge med respekt for omgivelserne, højst 2 plan virker mere fornuftigt.

(Værløse, 2017-05-14)

#72

Det er da det grimmeste jeg længe har set og vil skæmme meget. Kan kun sige AD!!!!

(Værløse, 2017-05-16)

#80

Det passer ikke med sådan et højt tårn i et villakvarter.

(Lyngby, 2017-05-16)

#82

...fordi jeg er opvokset i Værløse og har familie der og er imod uæstetisk byggeri. Synd, at en naturskøn kommune skal plastres til med nybyggeri en masse.

(2720 Vanløse, 2017-05-16)

#83

Jeg bor i Laanshøj og har set hvordan politikerne alligevel gør som de vil. Kan henvise til programmet kontanten hvor en ekspert udtalte at han stort set aldrig ser en høring ændre noget specielt. Uhyggeligt men sandt.

(3500 Værløse, 2017-05-16)

#84

Igen bliver borgerne i Værløse ikke hørt. Det er Laanshøj om igen. Hvad bliver det næste snart. Kaffemøder......borgerindragelse.....

(Værløse, 2017-05-16)

#87

Jeg kan kun bakke op omkring at et 15 meter Høj bygning ikke passer ind i resten af området. Hvis der absolut skal bygges noget så er 9 meter mere end rigeligt.

(Værløse, 2017-05-17)

#92

Det hører ikke til i vores lille by. Vi har industri Hold jer til det

(Værlæse, 2017-05-17)

#97

Bygningen er en stilmæssig ændring der ikke passer ind i miljøet.

(Hareskovby, 2017-05-17)

#98

byggeriet er fuldstændig ude af skala med det eksisterende boligkvarter

(Kbh. Ø, 2017-05-17)

#100

Byggeriet passer slet ikke til de omgivelser og det vil være til stor gene for de mennesker der bor i området.

(Værløse, 2017-05-17)

#101

Det vil betyde kæmpe gener for os da vi bliver naboer til en kæmpe klods! Byggeriet vil begrænse dagslys for mange omkringliggende huse, der vil være direkte indsyn til mange huse og haver og det vil resultere i store trafikale problemer til og fra Kollekollevej. Desuden vil et byggeri på denne størrelse slet ikke passe ind i området.

(Værløse, 2017-05-17)

#103

Jeg som nabo er imod at grunden skal benyttes til etage-byg fremfor bevarelse af det grønne område.

(Værløse, 2017-05-17)

#109

Jeg skriver under, fordi sådan en stor grim bygning ikke har noget at gøre i Værløse, efter min mening.

(værløse, 2017-05-17)

#111

Fordi det er for højt og for klodset

(Værløse, 2017-05-17)

#112

En sådan bygning mener jeg ikke vil passe ind i området, det kommer til at ligne en forlængelse af industribygningerne på kirke værløsevej. Hvis der skal bygges kunne man så overveje rækkehuse til unge eller ældre.

(Værløse, 2017-05-17)

#115

Dette byggeri er fuldstændig ude af skala med det eksisterende boligkvarter, der består af parcelhuse i et og halvandet plan og vil i høj grad skæmme denne centrale del af byen.

(Ballerup, snart Værløse , 2017-05-17)

#119

Højde af bygningen og konsekvensen af lyd projektering fra toget og tilbage op mod rådhuset

(Værløse, 2017-05-18)

#120

Jeg underskriver, eftersom det ville være fuldstændig uhørt, at opføre en 15m høj kæmpe legoklods midt inde i vores natur skønne kommune. Legoklodsen vil tage en del af de mange omkring liggende huses udsyn. Vil rækkehuse eller villa'er ikke kunne opføres på grunden?

(Værløse , 2017-05-18)

#121

Jeg gider ikke have at vi ligepludselig får en kæmpe bygning. Det ville ødelægge alt det hyggelige i Værløse så pliiiiisss stop det!!!

(Værløse, 2017-05-18)

#125

Fordi det vil da være helt sygt at få så højt byggeri et sted som i værløse

(Værløse , 2017-05-18)

#127

Byggeriet ikke er velproportioneret, og det vil være en uforudset gene for området. Overvej at bruge det til ældrebyggeri, mange ældre vil gerne flytte tæt på by, station og liv i gaden.

(Værløse, 2017-05-19)

#131

Bryder mig ikke om høje bygninger

(Værløse, 2017-05-19)

#135

Der er masser af ledige kontorlejemål og butikker i Værløse (og Farum).
Små billige boliger til unge og ældre i max 2 etager vil være ønskeligt

(Værløse, 2017-05-19)

#139

Hvem vinder på dette forslag? Borgerne gør da ikke. Hvordan har bygherre lokket forslaget til seriøs overvejelse?

(X-Værløse, 2017-05-19)

#140

En helt utrolig dårlig ide at bygge dette. Det vil skabe endnu mere trafikkaos og er helt unødvendigt. Der er massere af tomme lejemål generelt i Værløse. Samtidig vi har en ikke fungerende bymidte med stor udskiftning af butikker, der har svært ved at overleve. Brug midlerne på at overdække bymidten og få liv i byen igen (prøv bare at kigge lidt efter Farum) og opfør et hus til de unge på grunden.

(Kirke Værløse, 2017-05-19)

#141

Bygningen er alt for voldsom på den aktuelle plads.

(Værløse, 2017-05-19)

#151

Helt ude af proportion at 3,4,5 etagehuse skal bygges i Værløse by.

(Værløse, 2017-05-19)

#156

Jeg vil hjælpe nogle venner, som er meget imod konstruktionen af denne bygning.

(Odense S, 2017-05-19)

#161

jeg ikke ønsker spejder grundet skæmmet af et så højt byggeri. faktisk synes jeg bedre om den uden bebyggelse

(3500 værløse, 2017-05-19)

#166

Grimt og for stort byggeri et sted hvor trafikken ikke kan klare det. Send det til kirke Værløse.

(Værløse, 2017-05-19)

#178

Omfanget synes mere vidtgående end den øvrige bebyggelse i området.

(Værløse, 2017-05-20)

#181

Det planlagte byggeri i et villa- og boligkvarter med et-plansbygninger vil ødelægge denne del af Værløse og helt stride imod områdets karakter. SÅ: tilbage løb og kom igen med noget fornuftigt! Der er jo en grund til at vi slog os ned i Værløse.

(Værløse, 2017-05-20)

#185

Jeg vil ikke leve i skygge uden sol hele vinteren

(Værløse, 2017-05-20)

#190

Jeg er enig i borgergruppens synspunkter. En højde på max 10 meter må være nok. Det er kritisabelt, at den tilladte højde på et muligt byggeri ikke omtales i orienteringsmaterialet på kommunens hjemmeside. Hvorfor skal det skjules?

(Værløse, 2017-05-20)

#193

En 9 meter høj bygning vil klæde byen bedre end en 15 m høj bygning. Dertil vil en lavere bygning virke mindre omklamrende for de omkringliggende huse.

(Værløse, 2017-05-21)

#195

Jeg skriver under fordi jeg er imod det høje byggeri på grunden. En evt. bygning bær max være to etager.

(Værløse, 2017-05-21)

#196

Jeg skriver under, da jeg er imod det høje byggeri på grunden. Et evt. byggeri bør max være 2 etager.

(Værløse, 2017-05-21)

#198

For stort, for højt på dette sted.

(Værløse , 2017-05-21)

#199

På vegne af Grundejerforeningen Bjørnsholm

(3500 Værløse, 2017-05-21)