BEVAR KVINFO!

Kommentarer

#1407

Kvinde- og kønsforskning er vigtigt. Selvom vi i Danmark har en høj grad af ligestilling, er der stadig lang vej igen. Internationalt er der uhyre meget at tage fat på, og det skal vi også interessere os for i Danmark - på et akademisk niveau.

(København, 2017-04-22)

#1431

Det er ikke nok at påstå at man har ligestilling - derfor: Bevar KVINFO

(Herlev, 2017-04-22)

#1457

Solgerd ejdesgaard

(5290 Marslev, 2017-04-22)

#1462

Fordi der ikke er ligestilling mellem mænd og kvinder.. viden om det er vigtigt...kvinfos skal ikke stækkes..

(København, 2017-04-22)

#1465

Fordi jeg er sindssygt bange for, at vigtig viden går tabt, og fordi det stadig er en illusion, hvis man tror, at mænd og kvinder er lige.

(Maribo, 2017-04-22)

#1473

Det er det rigtige at gøre!

(Sønderborg , 2017-04-22)

#1476

Sexisme er noget lort, der skal bekæmpes!

(Svendborg, 2017-04-22)

#1490

KVINFO - er vigtig for vores egen historie og fremtid. KVINFO er meget vigtig for en verden hvor kvinder stadig rangere lavere end mænd.

(København K, 2017-04-22)

#1491

Vi har brug for fordybet viden ikke opsplittet, effetiviseret, omstrukturerede rammer , hvor viden tabes i en uendelighed i dette land hele tiden.

(København, 2017-04-22)

#1492

Det er vigtigt!

(Gilleleje, 2017-04-22)

#1498

At lukke et bibliotek er at lukke livet

(København. S, 2017-04-22)

#1504

Kvinfo er vigtigt for debatten.

(Odense , 2017-04-22)

#1510

Kvindfo stadigvæk er supervigtig!

(2800 Kgs Lyngby, 2017-04-22)

#1516

Helt enig med Eva Lous og Anne -Mette Kruse.

(Hobro , 2017-04-22)

#1520

KVINFO er endnu slet ikke færdige med at opsamle og formidle kønsspecifik viden og erfaringer

(København K,-, 2017-04-22)

#1524

Kvinfo er et vigtigt videnscenter i den stadige kamp for kvinders ligestilling

(København Ø, 2017-04-22)

#1525

Vi lever i 2017

(København, 2017-04-22)

#1527

Kvinfo er vigtig og det er et tilbageslag at nedlægge en institution der fremmer ligestilling og bevidsthed

(Frederiksberg, 2017-04-22)

#1530

Kvinfo er en central institution i det danske samfund.

(Tórshavn, 2017-04-22)

#1554

Fordi det er sindssygt vigtigt at bevare et hvert form for bibliotek. Det er vores historie. Her især for kvinders styrke i samfundet

(München , 2017-04-22)

#1561

Adgang til viden er en menneskeret

(Kløbenhavn, 2017-04-22)

#1565

Kvinfo er unik

(4000 Roskilde, 2017-04-22)

#1578

Journalist og iværksætter.

(Jægerspris, 2017-04-22)

#1579

Fordi Kvinfo beskæftiger sig med viden, som Danmark og verden har brug for. Vi kan bla ikke opnå ligestilling uden den viden, de tilbyder.

(København, 2017-04-22)

#1581

Jeg skriver under fordi det er en vigtig institution i det danske demokrati, og fordi det er udemokratisk at politikere lukker institutioner, ngo'er mm som de er politiks uenige med

(Aarhus, 2017-04-22)

#1591

Kvinfo er vigtigt.

(København, 2017-04-22)