BEVAR KVINFO!

Kommentarer

#204

Jeg skriver under fordi uden viden ingen ligestilling!

(København , 2017-04-20)

#225

Kvinfo er en nødvendighed. Og dermed Kvinfos bibliotek.

(København , 2017-04-20)

#227

Jeg har brugt Kvinfo flere gange i løbet af min studietid, og ved derfor hvorfor det er så vigtigt, at Kvinfo vedbliver at eksistere.

(København , 2017-04-20)

#230

Jeg bruger ofte kvindfo til undervisning på stx og HF

(Tylstrup, 2017-04-20)

#236

Jeg skriver under, fordi ligestilling mellem alle mennesker i vores samfund er den eneste måde vi kan bevare den tryghed og tillid til verden, vi har været så heldige at vokse op med. Arbejdet for ligestilling må ikke stoppes.

(København, 2017-04-20)

#242

KVINFO skal ikke deles. Alt for mange erfaringer viser at alt for meget går tabt, når institutioner splittes op. Kvinder i fremtiden har brug for den viden KVINFO har opbygget gennem årene.

(Tønder, 2017-04-20)

#244

Kvinfo er vores væsentligste database og videnformidling ift kønsforskning i Danmark

(Mern, 2017-04-20)

#255

Har brugt Kvinfos bibliotek, nyhedsbrev og arrangementer.

(København S, 2017-04-20)

#259

Fordi vi alle har ret til og brug for lettilgængelig adgang til viden om ligestillingen og ikke mindst manglen derpå. Vi er i år 2017, og politikerne gør stadig deres absolut ypperste for at manipulere folk til at synes, at der ikke er brug for en institution som Kvinfo, der på mange måder hjælper os til at blive klogere på, hvordan det står til med menneskerettigheder og lighed/ulighed blandt forskellige befolksningsgrupper.

(København NV, 2017-04-20)

#265

Bevar Kvinfo fordi kvindeaspektet stadig er vigtigt - og nødvendigt.

(København, 2017-04-20)

#270

KVINFO bidrager til at fastholde, udvikle og skabe den kvindepolitiske historie og til at skabe viden om kvinders liv nu og gennem tiderne.

(Birkerød, 2017-04-20)

#271

Hvilke andre institutioner er med til at fremme ligestilling med faglig viden? #bevarkvinfo

(Birkerød, 2017-04-20)

#294

Kvinfo har været og vil altid være vigtigt!

(København , 2017-04-20)

#300

Fordi det er vanvittigt at nedlægge KVINFO, hvad tænker ministeren dog på..?

(Frederikssund , 2017-04-20)

#311

Kvinfo er uundværlig for dansk kønsforskning og gør et stort arbejde for integration i Danmark og for fremme af ligestilling i flere arabiske land.

(Hellerup, 2017-04-20)

#318

Kvinfo har betydning for ligestilling både for mænd og kvinder

(Nørresundby , 2017-04-20)

#319

Vigtigt med Kvinfo's mentorordninger,- både i DK og under Det Arabiske Initiativ!!

(Frederiksberg, 2017-04-20)

#321

Som leder af Kvindedagen i Langå, byrådsmedlem og folketingskandidat er det vigtigt for mig at have et sted, hvor jeg kan finde valid viden om køn og ligestilling. Det leverer Kvinfo. Der er ingen saglig begrundelse for at nedbryde så velrenommeret en institution, som til fulde har bidraget med det, de skulle på det område - og mere til.

(Langå, 2017-04-20)

#328

Det er totalt uforståeligt at Mette Bock er talskvinde for at ødelægge Kvinfo.

(København, 2017-04-20)

#330

Jeg skriver under, fordi det er helt essentielt, at KVINFO's bibliotek bevares som en selvstændighed enhed, der fortsat kan varetage den væsentlige forskningsindsats i ligestillingens og landets tjeneste!

(Nørresundby , 2017-04-20)

#348

Det er fuldstændig uhørt i et moderne demokratisk samfund at lukke ned for en succesfuld institution, som kæmper dagligt for ligestillingen og har gjort længe. Som borger er jeg dybt forarget over denne lukning og vi har endnu ikke hørt valide argumenter for lukningen andet end det lader til Ministeren har et horn i siden på Kvinfo. Jeg er uforstående???

(Hillerød, 2017-04-20)

#350

Bevar Kvindfo. Uden viden ingen ligestilling!

(København, 2017-04-20)

#352

Kvinfo har fagbøger, der er vigtige for mit arbejde med feministisk teologi

(Tranekær, 2017-04-20)

#355

Som lærer, skoleleder og dannet menneske har jeg ofte henvist - og haft gavn af de mange artikler.

(Klippinge, Stevns, 2017-04-20)

#358

Danmark har lang vej igen, før vi har ligestilling. Det er vigtigt at bevare og udvikle KVINFO -uden viden ingen ligestilling!

(Frederiksberg, 2017-04-20)

#368

Vi må aldrig stoppe viden!

(København, 2017-04-20)

#372

KVINFO er en nødvendig del af kampen for ligestlling

(København, 2017-04-20)

#376

Uden viden, ingen ligestilling

(Odense, 2017-04-20)

#389

Jeg finder det særdeles vigtigt at Kvinfo fortsat arbejder med økonomisk ramme der gør det muligt at virke med den kvalitet som hidtidig har kendetegnet Kvinfos arbejde.

(2900 Hellerup, 2017-04-20)

#392

Jeg mener at KVINFO gør et godt stykke arbejde for ligestillingen mellem mænd og kvinder i DK. Og at kulturministerens beslutning i virkeligheden handler om helt at nedlægge KVINFO.

(Kolding, 2017-04-20)

#395

Så længe vi ikke har opnået ligestilling i DK, skal vi ikke nedlægge velfungerende organiseringer, der har været til stor gavn for forskning og andre interesserede. Kvindehistorie er en vigtig del af demokratiets historie

(Fredericia, 2017-04-20)