Modstand mod nedrivninger på Svendborg Havn

Kommentarer

#601

Fordi vi skylder vores gamle smukke by at bevare alt hvad der gør den smuk!

(Svendborg, 2017-02-16)

#602

Vores havn er noget helt specielt at bevare. Tænk om investor var så rig, at han ikke behøver at tjene penge og nedrive bygninger,men er i stand til at
forskønne området til glæde for byens indbyggere.

(Svendborg, 2017-02-16)

#604

Jeg gerne vil bevare Svendborgs værdier. Der er gået alt for mange gadegennembrud og parkeringspladser i det.

(Svendborg, 2017-02-16)

#606

Jeg skriver under fordi jeg har arbejdet i Svendborg kommune mit halve arbejdsliv og bruger byen som min by også nu, hvor jeg er pensionist. Jeg finder at det er hærværk mod havnemiljøet at foretage disse nedrivninger.

(Frørup , 2017-02-16)

#607

Jeg vil ikke afspærres inde fra det vand, som er en menneskeret for byens borgere, og med denne handling bliver stjålet fra os.

(5700 Svendborg, 2017-02-16)

#608

Havneområdet skal ikke ødelægges af grimme boligbygninger. Vi har en af de bedst bevarede havne i Danmark, det skal vi værne om. Ribergrunden er smuk, og der må kunne findes alternativ bebyggelse, som tager udgangspunkt i de allerede eksisterende.

(Svendborg , 2017-02-16)

#613

Fordi, det er vanvittigt at opfoere moderne kontor og lejligheds bebyggelse i moderne stil og derved oedelaegge netop det der goer Svendborg til en hyggelig og dejlig by med charme ot atmosfaere

(Svendborg, 2017-02-16)

#614

Jeg er imod nedrivning af historiske bygninger.

(svendborg, 2017-02-16)

#620

det er synd at ødelække gadens udtryk . det er min barndoms gade.

(Svendborg, 2017-02-16)

#621

For at fortælle vores politikere at de tager fejl. Grusomt fejl. Siden 60'erne er der forsvundet alt for meget af vores historiske Svendborg.

(Svendborg, 2017-02-16)

#622

Man ved at nedrive ødelægger hele bevarings ideen ved Svendborg havn

(Skårup, 2017-02-16)

#629

Det er dybt tåbeligt at rive flotte bygninger ned, kun for at spekulanter kan tjene penge

(Svendborg, 2017-02-17)

#631

Bevar de flotte gamle bygninger

(5700 Svendborg, 2017-02-17)

#632

Var som barn meget i Svendborg ,Har stadig familie der og vi er ALTIG på havnen ,år vier på besøg , Det er så dejlig en front i har Hvorfor dog ødelægge den som mange havne byer har gjort ,Det er rædsels fuldt at man skal se alt ødelagt for griske penge planer resturer de gamle bygninger i stedet til beboelser , Det ville pynte på Byrådets beslutning og helt sikker gi dem et + i bogen ,MVH Grete

(Sindal, 2017-02-17)

#634

Forkasteligt at man ingen visioner har i Svendborg. Prøv at tage til Christianshavn og se hvordan man har fået nye og ældre ejendomme til at passe til hver andre.

(Svendborg, 2017-02-17)

#642

Vi skal passe på havnefronten og ikke bare rive ned i flæng.

(Svendborg, 2017-02-18)

#644

Hver gang pengestærke investorer og moderne arkitekter får lov at rive ned og bygge nyt midt i vores bevaringsværdige kulturarv er resultatet en skændsel og på alle måder en forringelse af den arkitektoniske, historiske og æstetiske kvalitet af vore byer og vi bliver alle fattigere samtidig med at det går ud over turismen.

(Hørning, 2017-02-18)

#645

Det er vores by; ikke lokalpolitikernes eller pengemændenes.

(Ollerup, 2017-02-18)

#647

bekymrende at det er investorer der kan udforme lokalplaner.

(Odder, 2017-02-18)

#651

Jeg har boet i Svendborg og det er et fantastisk havnemiljø, så det skal bevares. Svendborg skal IKKE ende som Nyborg!

(Silkeborg, 2017-02-18)

#654

For at bevare det maritime milljø

(Svendborg, 2017-02-18)

#660

Byggeplanernes vedtagelse bør udskydes til efter kommunalvalget

(Svendborg, 2017-02-18)

#663

Jeg skriver under fordi 2 smukke bevaringsværdige bygninger ikke skal rives ned, bare fordi en pengemand har kommunalpolitikere i sin lomme.

(V. Skerninge, 2017-02-18)

#664

Thomas Danielsson

(Ærøskøbing, 2017-02-18)

#670

Svendborg er unik bl.a. fordi den bevarer gl. Bygninger m.m.

(Svendborg, 2017-02-18)

#672

man skal ikke smide kulturen væk.
smukke bygninger skal renoveres og bevares.

(svendborg, 2017-02-18)

#673

Jeg skriver under fordi jeg er født og opvokset i Svendborg, hvor jeg stadig har familie og hvor jeg gerne vil vende tilbage til. Jeg arbejder med bevaring og byudvikling i Mozambique og det ryster mig, at man i Svendborg tilsyneladende gør de samme fejltagelser, som jeg kæmper imod i Afrika. Det er vigtigt at byudvikling bygger på de historiske lag som udgør vores identitet.

(Ilha de Moçambique, 2017-02-18)

#674

Er imod nedrivninger på havnen.

(Svendborg , 2017-02-18)

#676

Jeg støtter bevarelse af hvad jeg mener er bevaringsværdige verdier i Svendborg kommune

(Svendborg, 2017-02-18)

#679

jeg ønsker heller ikke en bygning med fladt tag

(kirkeby, 2017-02-18)

#682

Svendborg skal ikke ligne Nyborg Havn

(Svendborg, 2017-02-18)

#683

Svendborg skal ikke ligne Nyborg Havn

(Svendborg, 2017-02-18)

#684

Svendborgs helt unikke havnemiljø - som er attraktivt for både svendborggensere og gæster/turister - selvfølgelig skal bevares. Og bygherren har vel vidst hvad han købte - eller har han købt katten i sækken ?

(Svendborg, 2017-02-18)

#687

Underskriver fordi jeg er svendborgenser og synes at de gamle smukke bygninger skal bevares for eftertiden!

(Rudkøbing, 2017-02-18)

#688

Jeg er født og opvokset i Svendborg og elsker byen og havnen som den er i dag !! Ville være ked af at se nogle nedrivninger eller store bygninger ved og omkring havnen .

(Gislev, 2017-02-18)

#689

Jeg ikke kan forstå, hvorfor alt gammelt bare skal skrottes!!!

(2765 Smørum, 2017-02-18)

#691

... fordi jeg synes det er ulykkeligt, at politikerne ligger på maven for en så profithungrende investor (E. S.). Der findes masser af mere kærlige og knap så gridske investorer at vælge i blandt.

(5300 Kerteminde, 2017-02-18)

#692

Det er urimeligt at Ødelægge Byen,bare fordi man har Penge.

(Svendborg, 2017-02-18)

#693

Fordi man kun skal nedrive, hvis det er af sikkerhedsmæssige grunde og ikke for at profitere .

(Svendborg, 2017-02-18)

#697

Køber bør respektere de oprindeligt vedtagne betingelser - specielt hvad angår adgang til området for offentligheden.

(Stenstrup, 2017-02-18)

#699

Fordi man ikke altid skal lave om, blot fordi man er ny i området, og kan ! måske de skulle koncentrere sig om at skabe vedvarende arbejde i Svendborg, det savnes der efter konservesefabrik, Kellogs og Værft lukkede !.

(Svendborg, 2017-02-18)

#700

Bevar de gule bygninger, da de har en fortid som maritim historie og kultur

(Odder, 2017-02-18)

#702

Det er vigtigt att bevaringsværdige bygninger i videst muluge udstrækning skånes.

Kun således bibeholdes et charmerende miljø.

(Svendborg, 2017-02-18)

#704

Jeg ikke ønsker området ødelagt af Skærbæks eller arkitekters "moderniseringsplaner"

(Svendborg, 2017-02-18)

#707

en god og oplagt sag

(Skanderborg, 2017-02-18)

#711

jeg er imod nedrivning af den italienske villa. Og fordi Svendborg Havn er noget særligt, bevaringsværdi som den er.

(Svendborg, 2017-02-18)

#713

Jeg skriver under fordi jeg er enig i havneforeningens holdning til bevarelse OG udvikling af havneområdet. B.K.

(Svendborg, 2017-02-18)

#714

Jens Borresen

(Svendborg, 2017-02-18)

#715

Smukke Gamle huse med "sjæl", bør bevares, det skaber stemning og minder os om vores historie.

(Skævinge, 2017-02-18)

#723

Jeg synes at det historiske miljø, skal bevares i Svendborg. Jeg synes også at der ikke skal bebygges ret meget - de åbne arealer er en stor herlighedsværdi for >Svendborg Havn.

(Stenstrup, 2017-02-18)

#724

At vi mere målrettet skal tage vare om det originale og smukke kulturbærende i vores byer

(Nyborg, 2017-02-18)

#726

Jeg skriver under fordi jeg ønsker en aktiv trafik og erhvervs havn og ikke en bolig-havn.

(Svendborg, 2017-02-18)

#727

Da jeg er født og opvokset på Taasinge og haft min daglige gang på Havnen, har jeg set det liv det afførte med både erhverv og private brugere af havnen.
Vi har alle set rigeligt af skræk eksempler ( Nyborg , Kalvebod brygge osv ), lad os nu holde fast i de smukke historiske bygninger vi har!!
Vi er en søfarts by ikke en pensionist by !!

(Kbh S, 2017-02-18)

#729

Modstand mod ødelæggelse af byens profil

(Svendborg, 2017-02-18)

#731

det er vigtigt at bevare noget ægte og æstikken omkring det ærlige og ægte. Hvis man skal bygge nyt må der være klausuler for st det skal opføres så oprindelig byggestil som overhovedet muligt. Dagens arkitektur kan være modbydelig grim og skamferende for smukke gamle købstæder.

(Svendborg, 2017-02-18)

#732

Begge bygninger er bevaringsværdige og et stort plus for havnen.

(Svendborg, 2017-02-18)

#735

Det är den enda kulturhamn i Danmark med maritim verksamhet

(Landskrona, 2017-02-18)

#737

jeg er enig

(svendborg, 2017-02-18)

#738

Hvorfor er noget bevaringsværdigt, men hvis man er økonomisk stærk, så kan man køre rundt med byrådet, for mig lugter det lidt af Rumænien.

(Svendborg, 2017-02-18)

#739

fordi det er skammeligt hvis Svendborg mister sin smukke facade set fra sundet ind mod byen. ligeledes er det en stor skam at rive så smukke huse ned

(5700 Svendborg, 2017-02-18)

#745

jeg skriver under fordi jeg synes man skal passe på de gamle huse med en historie. der skal ikke kun vær moderne beton-og glashuse. det skal ikke kun være upersonlige bygninger. Skræmmebilledet er Nyborg havn, som ikke er spor charmerende, den trækker ingen turister til, som Svendborg kommune ellers gerne ser.

(Skårup, 2017-02-18)

#748

Svendborg skal ikke ødelægges af pengestærke personer

(5881 skårup, 2017-02-18)

#749

Jeg kommer fra Tådinge og Svendborg. De gamle bygninger giver den dejligste stemning. Ny bygninger har ikke sjælen. Og ofte meget grimme. Med mindre man bygger i gammel stil.

(Langeskov , 2017-02-18)

#752

Bevarer bygninger og havnen, som er en del af Svendborgs vigtigste byhistorie

(5700 Svendborg, 2017-02-18)

#755

karl erik larsen

(5700 svendborg, 2017-02-18)

#756

jane rasmussen

(Svendborg, 2017-02-18)

#759

Jeg vil bevare Svendborg som en søfartsby

(Svendborg , 2017-02-18)

#765

Jeg er imod

(Svendborg , 2017-02-18)

#767

Det er en skam at lædere havnefronten

(Svendborg, 2017-02-18)

#770

Det er en hån at ændre det gamle smukke Svendborg

(Svendborg, 2017-02-19)

#773

En havn er en havn og ikke et soppebassin for boliger.

(Knebel, 2017-02-19)

#775

Før vi flyttede til Svendborg (5år), var det netop fordi Svendborg har en rigtig havn, vi som sejlere altid lagde ind i Svendborg, når vi kom på disse kanter - i modsætning til en del andre steder.

(Svendborg, 2017-02-19)

#791

Danmarks smukkeste havneindsejling skal bevares

(Svendborg, 2017-02-19)

#795

Jeg er imod at nedrive bevaringsværdier miljøer, alene på grund af kapitalinteresser

(Svendborg, 2017-02-19)

#798

Jeg er født og opvokset i Nyborg.

(Svendborg, 2017-02-19)

#800

jeg skriver under fordi jeg synes at det er helt forkert at rive den italienske villa og Målerhuset ned i Kullinggade ned og erstatte dem, med boligbyggeri. Svendborg skal ikke bevares som en museumsby, men disse bygninger er en del af Svendborgs vindue mod vandet. Det er forkert at lade økonomiske interesser bestemme

(5700 Svendborg, 2017-02-19)