Horsens Nordhavn

Kommentarer

#1

Total ødelæggelse af området omkring Lystbådehavnen

(Horsens, 2017-01-27)

#2

Byrådet i Horsens er igang med at ødelægge et unikt miljø i Horsens. Lad vores vinterpladser bliver på Nordhavnen hvor de hører hjemme!
Vi borgere vil inddrages i planlægningen!

(Horsens, 2017-01-27)

#5

Nu må det snart være nok med den ødelæggelse af havnemiljøet.

(Horsens, 2017-01-27)

#10

Det er da hul i hovedet at ville lægge bådepladserne over på den søndre del af havnen, det vil da give en frygtelig kørsel frem og tilbage fra klubberne og tilbage til bådepladserne. Hul i hovedet, men der bliver vel kommunevalg engang.

(Horsens, 2017-01-27)

#11

Kim

(Horsens, 2017-01-27)

#13

Fordi kommunen plastrer det hele til med alt for høje boliger der ligger alt for tæt med for få parkeringspladser is tedet for at få en ordentlig byplanlægger til at gøre det til gavn for hele byen. Man kan tydeligt se hvordan det kan/vil blive når man kigger på den nye"havneghetto" eller "Skejserne". Som regel hjælper høring m.m. ikke da det der er vedtaget formentlig ikke er kommet frem endnu. Er meget bange for at de lusker et par ekstra bygninger samt ekstra etager på de nuværende planer.
Mht til klubberne på havnen er alt lige nu rosenrødt og alle kan få det de vil have stort set men når det sidste punktum er sat så bliver der lige skåret ind til benet så klubberne mister deres selvstændighed ved slå klubber sammen eller dele med børnehave m.m. som i Vejle. Kommunen tager ikke hensyn til klubliv m.m. Der er mange fine ord fra kommunen indtil det begynder at koste dem penge og man skal huske at det er ikke klubberne som ønsker et søsportscenter, det er kommunen. Kommunen forsøger at få det til at lyde som om det er klubberne så kan kommunen vaske hænder og sige at det ikke kommunens problem at skaffe penge. Klubberne ligger godt hvor de gør og vil helst blive liggende.

(Horsens, 2017-01-27)

#17

For at bevare havnens liv og rige kultur, der er grunden til at det er attraktivt at opholde sig der.

(Horsens, 2017-01-27)

#18

Byen resikere at DØ........
Vi kæmper en indædt kamp imod pengmænd.....

(Horsens , 2017-01-27)

#20

totalt ødelæggende for lokalsamfundet

(horsens, 2017-01-27)

#21

Jeg ønsker vores dejlige lystbådehavn bevaret

(Horsens, 2017-01-27)

#22

Borgerne skal inddrages og lyttes til i den demokratiske proces. Kommunen er ikke kun politikerne i en kaffeklub sammen med pengestærke investorer. Der tror, at de kan skalte og valte med kommunens grunde og bygninger, som om at det er deres private ejendom. Det tilhører os, der bor her.

(8700, 2017-01-27)

#24

Horsens byråd er slet ikke lyttende til deres borgere, det gælder Havnen, Rådhuset og Campusgrunden, hvis de ikke begynder at lytte til borgerne, er der jo kommunevalg senere på året, det kunne jo godt få følger

(Horsens, 2017-01-27)

#31

Byrådet ødelægger Horsens

(Hornsyld, 2017-01-27)

#32

Jeg har båd liggende i Horsens lystbådehavn

(Viby J, 2017-01-27)

#37

Bevar lystbådehavnen og miljøet!!!
Ser frem til kommunalvalget.....

(Horsens , 2017-01-27)

#38

Vi bør tages med på råd da vi er fagfolk på en havn

(Horsens, 2017-01-27)

#40

Jeg er instruktør i sejlerskolen, og oplever, både sommer og vinter, kommende sejlere begejstres over sammenhold, og klubliv i Horsens sejlerklub. Jeg har svært ved at forestille mig alle de nuværende aktiviteter i klubberne på havnen fortsætte på nuværende niveau, hvis de arealer, der er i brug i dag til disse formål bliver indskrænket. Jeg håber at beslutningstagerne vil tænke sig om en ekstra gang inden de sætter den nuværende plan igang.

(Uldum, 2017-01-27)

#45

Højhuse giver meget skygge hvor der skal være meget sol

(Horsens, 2017-01-27)

#46

Det er en skændsel at nedbryde det maritime nærmiljø for ussel mammon.
Bevar plads til at klublivet kan bestå, ellers forsvinder det unike og skrøbelige sejlermiljø.

(Juelsminde, 2017-01-27)

#48

Fordi jeg bruger havnen men ikke vil bo der!!!

(Horsens, 2017-01-27)

#50

Der skal også være et fristed til mine børnebørn

(Horsens, 2017-01-27)

#51

Borgmesteren er i gang med et stort ego-trip; Både omkring havnen og omkring rådhusrokaden. Havnen skal ikke kun tilgodese de rigeste i kommunen med dyre lejligheder, men være et rekreativt sted for alle! Lad os få et havnemiljø, der fortsætter hen af Åboulevarden og leder turister op i et hyggeligt bymiljø uden sterile beton klodser ( lejligheder) stenbelagte pladser og meget lidt liv. Der skal være grønt, cafeer m.v. legepladser, udendørs scene skøjtebanen kunne flyttes derned; ja der er mange muligheder.

(Horsens, 2017-01-27)

#55

Jeg vil gerne have indflydelse på hvad der skal ske i havnen om området og være sikker på at alle bliver hørt og har mulighed for at komme med en mening.

(Horsens, 2017-01-27)

#56

Er trætte af, af et havnemiljø skal ødelægges som det åbenbart er planlagt. De menige borger har intet at skulle have sagt. Husk, det er alle os der har stemt jer ind og i betales igennem vores skattekroner.

(Horsens, 2017-01-27)

#57

Jeg synes at det er fint at man udvikler området på Nordhavnen, men der er en dårlig idé at nogle af de planlagte højhuse skal ligge meget tæt på lystbådehavnen på områder som i stedet burde være offentlige tilgængelige, som de er nu. Jeg er også utilfred med at vinterpladsen flyttes meget langt væk fra lystbådehavnen, det giver ingen mening at placere den der med mindre man flyttede hele lystbådehavnen derover.

(Hedensted, 2017-01-27)

#59

Det er SYND at ødelægge det miljø der er på havnen og der behøves bare at kigge på Vejle for at se dette Miljø er væk!!!!!. Værn om dette miljø det kommer aldrig tilbage !!!!!

(Skanderborg, 2017-01-27)

#61

Jeg synes vores lokal politiker har alt for meget magt. den menig borger har intet at sige. Det er bedre de tager sig af det de gik på valg med

(Horsens, 2017-01-28)

#72

Bevar vores fri rum

(Horsens, 2017-01-28)

#74

Ønsker som borger, at blive hørt i en sådan plan. Alt for meget går hen over hovedet på den alm borger :-(

(Horsens, 2017-01-28)

#76

Havnen og fjorden er hjertet af Horsens

(Horsens, 2017-01-28)

#77

Udvikling - ja tak. Forringelser - nej tak

(Horsens, 2017-01-28)

#81

Det er en skandale der er på vej! Borgmesteren ligger flad for Casa Casa m. fl. investerorer! Hvad fanden forgår der?

(Horsens, 2017-01-28)

#82

Fordi der mangler forståelse for havnens brugere.

(horsens, 2017-01-28)

#87

Byen skal bevare sin dyrebare dna og mere åbenhed mellem byråd og borgerne ønskes!

(8700 Horsens, 2017-01-28)

#90

Jeg skriver under fordi jeg mener de nuværende planer for lystbådehavnen, vil betyde at der bliver etableret et boligområde. Et boligområde i en lystbådehavn, vil betyde at de normale aktiviteter der normalt er i forbindelse med søsports aktiviteter, forsvinder.
Der er jo ikke meget "Liv" i et boligområde, udover de mennesker der bor i området.
Erfaringer fra adskillige andre havnebyer, hvor der er etableret boliger i havnen, viser at området dør hen som et stille - ja, boligområde, uden søsportsaktiviteter. Her kan nævnes byer som Aalborg, Vejle, Nyborg, m.fl.
Hertil kommer at, ved etablering af boliger i Horsens Lystbådehavn, begrænses klubbernes muligheder for at gennemfører de aktiviteter, Horsens er kendt for i hele Danmark.

(Horsens, 2017-01-28)

#92

Jeg synes sejlere/sejlerlivet/miljøet tilsidesættes fulstændig. Det fine området ødelægges. Der er SÅ mange muligheder -og så har man byrådet tænk sig at ødelægge det på den måde, istedet for at tænke stort, smukt og muligheder.

(Horsens, 2017-01-28)

#96

Jeg er ked af at kommunen på grund af kortsigtet økonomisk politik sælger ud af borgernes fælles værdier, og efterlader en gold og privatejet udstykning der ikke gavner almenvellet.

(Horsens, 2017-01-28)

#99

Fordi vores Byråd skal stoppes i deres ødelæggelse af Nordhaven

(Horsens, 2017-01-28)

#102

Jeg har båd i Horsens havn, hvor der er plads til alle, og det håber jeg fortsætter uændret til glæde for alle.

(Løsning, 2017-01-28)

#105

det store arbejde der bliver gjort for at lære børn at blive dygtige sejlere med stort selvværd, bliver fuldstændigt ødelagt.

(Horsens, 2017-01-28)

#108

Fordi jeg ønsker at der i nord havnens udvikling bliver taget hensyn til brugerne af havnen så vi fortsat kan opbevare vore både på nordhavnen hvor de høre til. Idet der er her vi har vores klubhuse og klubliv

(Horsens, 2017-01-29)

#109

Bevar sejlermiljøet i Horsens.

(Horsens, 2017-01-29)

#112

Lystbådhavnen er et fantastisk sted for familier, børn og voksne.. Jeg havde selv meget gavn af stedet da jeg var barn. og elsker stadig at gå nede på lystbådehavnen. Jeg vil nødigt se stedet blive ødelagt.

(Horsens, 2017-01-29)

#113

Ønsker at bevare vores lystbådehavn som den er

(Horsens, 2017-01-29)

#116

Fordi det betyder meget for havnen og sejlsporten at have ideelle rammer og med byggeriet fjerne man fundamentet for dette!!

(Humlebæk , 2017-01-29)

#117

Lyt til borgerne. Investorerne tænker "naturligvis" på deres profit.
Mens Horsensianerne tænker på Horsens.

(Horsens , 2017-01-29)

#121

Jeg ønsker, at bevarer Horsens Lystbådehavn og nuværende arealer og vinterplads. Det er til meget stor gene at flytte vinteropbevaringen væk fra sejlklubbernes klubhuse. Herved fjernes kulturen og det sociale liv. Vi bruger vores klubhuse under vinteropbevaringen og klargøring af vores både. Endvidere er der tæt kontakt til mange af de unge sejlere og kommende talenter, som træner året rundt fra det tidligere forår til det sene efterår. Horsens borgere er langt bedre tjent med et liv på havnen i en hyggelig atmosfære, hvor der er plads til, at borgerne kan udfolde sig side om side med at et aktivt sejler- og klub liv. Samtidig er det vigtigt for borgerne, at de tilkendegiver sin ret til, at værne om de arealer, som er deres og ikke Horsens Byråds og investorernes? Pt. er en såkaldt rammelokalplan i høring og ikke en lokalplan og det kan betyde, at hvis Horsens Byråd lykkedes med at gennemføre denne, så vil der være mulighed for, at lave lokalplaner, som afviger i forhold til rammelokalplanen, som jo kun er en ”ramme”. Det er ikke normal praksis, at udelukke og dermed ikke involvere borgerne i Horsens. Pt. er der godkendt lokalplan for Jens Hjernøes Vej og Havnehalvøen og NOPA grunden er i høring. Hvordan kan det lader sig gøre, når en rammelokalplan for hele Nordhavnen er i høring? Er det en demokratisk proces? Det er både etiks og moralsk forkert og uden sidestykke. Denne underskrift er derfor også en indsigelse mod Horsens Byråds håndtering af hele processen for Norhavnen. Som flere skriver, så viser Gejser projektet med al tydelighed, hvad vi som borgere kan forvente. Hvorfor er der ikke en ny udbudsrunde når første udbud ”Skyhouse” ikke blev en realitet, er det så rimeligt blot at opføre et nyt beskæmmende byggeri? Min opfordring til alle borgere skal lyde, det er nu I skal handle, om kort tid kan det være for sent. Vi har også et ansvar for vores næste generationer!

(Horsens, 2017-01-29)

#122

Jeg synes man skal bibeholde lystbådehavnen og nærmiljøet omkring den, hvor den er og som den er.

(Horsens, 2017-01-29)

#123

Jeg ønsker at gøre indsigelse mod lokalplan 2016-1: Rammelokalplan, Nordhavnen i Horsens

(Horsens, 2017-01-29)

#130

Jeg betaler for en bådplads med mulighed for vinterplads i et unikt miljø med tilknytning til lystbådehavnen. Dette bliver nu solgt ud af byrådet, hen over hovedet på havnens brugere. Der mangler både information og konsensus!

(Horsens , 2017-01-29)

#133

Tag jer sammen!

(Horsens, 2017-01-29)

#142

Det er en fuldstændig tåbelig ide, at placere alle disse højhuse/kasser på et relativt lille område og i den grad ødelægge et rekreativt område for et aktivt sejlermiljø og for byens borgere i øvrigt. Det er helt uhørt, at byens borgere ikke for længst har været indkaldt til et åbent møde, hvor de kommende planer var blevet forelagt. Det er også helt uhørt at handle hen over hovedet på byens borgere. Hvorfor har man ikke i stedet brugt Sydhavnen til at anlægge en ny bydel? Man kunne så modernisere og forskønne Nordhavnen på en kreativ måde til glæde og gavn for alle byens borgere, der i fritiden meget gerne vil benytte området og glæde sig over udsigten ud over vandet. Man skal naturligvis ikke lukke Horsens by inde med en mur af højhuse. Man kan jo allerede se eksempler på dårlig smag med placering af Gejserne klods op ad smukke gamle bygninger.

(Horsens, 2017-01-29)

#145

Det er jo næsten komisk, at Horsens kommune var ude og "prale" med en medaljevinder i sejlsport fra OL i Brasilien. Nu vil de selv samme mennesker så sørge for, at der aldrig igen kommer en sejler fra Horsens på skammelen nogen steder. Hold fingrene fra kultur og sport. Der kan bygges grimme bygninger så mange andre steder

(Maribo, 2017-01-30)

#147

Modstander af flytningen af vinterpladsen til Endelavevej

(Horsens, 2017-01-30)

#149

Horsens kommune især byrådet er helt ude af trit hvad det sker på Horsens Lystbådehavn

(Horsens, 2017-01-30)

#150

Jeg vil gerne støtte den gode sag man arbejder for i sejler miljøet.

(Horsens, 2017-01-30)

#152

Jeg skriver under for og bevare bare lidt af det skønne sted på lystbådehavnen. Hvorfor skal det nu også spoleres og ja det er ikke borgerne der er medbestemmende det har jeg fundet ud af synes efterhånden det meste bliver trukket ned over hovedet på os alle steder fra

(Horsens, 2017-01-30)

#153

Jeg mener det er vigtigt at borgerne og brugerne er med til at have en demokratisk indflydelse:::::: Noget om Scala
Mange fine gamle købstæder i Danmark begår i disse år en fatal fejl. I begejstring over "Den internationale Stil" som bæres frem af en lille gruppe af projektmagere, ødelægges mange fine bystrukturer i disse år.
Det borgerne får er fremtidens slum i form af for tætte og direkte ubehagelige byområder. Men beboerne i de fleste af de etablerede eksempler er da også på ferie det meste af året i udlandet. Disse boliger er nemlig lette at beskytte mod indbrud.
Altanerne er forblæste og ender som depoter for ølkasser og kasseret bohave. De fleste altaner befinder sig nemlig i den højde, hvor vindmøller er mest effektive. I blæsevejr er det direkte livsfarligt for mindre børn at opholde sig på disse altaner.
Langs jorden svøber vinden koldt. Det "trækker" over alt, så de fine bænke er altid tomme.
Vi har i Danmark en meget fin tradition for "Tæt-Lav" bebyggelse. Med den model kunne man lave hyggelige byrum og gode velbelyste boliger som både ville klæde den gamle by - og vore politikere.
Billedet er fra Aalborg havnefront.
Gunnar Munk Jørgensen, arkitekt M.A.Aen . ::::: Ligeledes bliver det jo uden sollys i mellem de store højhuse.

(8700 Horsens, 2017-01-30)

#154

Jeg vil gerne bakke op om ønsket om større brugerinddragelse - og håber, at der sættes øget fokus på at bevare naturen, skabe gode vinterbademuligheder og gøre plads til forskellige aktiviteter ved og på vandet i dialogen med kommunen.

(Horsens, 2017-01-30)

#161

Fordi det er synd, at miljøet omkring lystbådehavnen og, at jolle-afdelingen bliver ødelagt eller forsvinder helt.

(Horsens, 2017-01-31)

#163

Fordi den nuværende plan stinker af uvidenhed om sejlsport og er designmæssigt en katastrofe for lystsejlerne

(Horsens , 2017-01-31)

#164

Planen ødelægger sejlermiljøet omkring Sejlklubberne. Drop kanalen ud til Horsens Sejlklubs område. Knæk den.

(Aalborg SØ, 2017-01-31)

#166

Vil man en autentisk udvikling af Horsens, må der bygges videre på de særlige kvaliteter der er. At rulle noget ligegyldigt ud på bekostning af vitale dele af byens liv giver måske en kortsigtet profit, men er ødelæggende for byens identitet og ægte kultur. Horsens der har gader som er de oprindelige helt siden middelalder! Meget få byer har tilsvarende. Det klinger dårligt sammen med en havneudnyttelse som ikke tager hensyn til hverken historie, dagligt liv eller kultur og idræt - og sågar ej heller kommunens egne udviklings-intentioner.

(Horsens, 2017-01-31)

#168

Fordi den fremlagte Rammeplan ikke lever op til hensigten om at bringe havnen tilbage til byen og ved inddragelse de grønne de arealer ved lystbådehavnen mister byen i stedet kontakten til fjorden !

(Horsens, 2017-02-01)

#172

Fordi at alt havnemiljø bliver ødelagt,jeg går tit ture langs havnen og nyder det liv der er der. Der er altid noget specielt ved et gammelt havn og hvorfor skal det ødelægges.

(Horsens, 2017-02-01)

#175

Det er for mig magtpåliggende at bevare sejlermiljøet i Horsens havn herunder de store stævner.

(Horsens, 2017-02-01)

#190

Fordi at jeg selv sejler fra vejle lystbådehavn og ved hvor meget det har ødelagt havne miljøet

(jelling, 2017-02-01)

#194

Fordi jeg er ved at være træt af borgermester og byrådet bare vedtager ting til højre og til venstre uden at høre os borger om hvad det endelig er vi gerne vil have, og så er jeg træt af borgermester/byrådet mener der efterhånden skal bygges over det hele med store bygninger og supermarkeder i stedet for at lave nogle grønne områder hvor man kunne have noget fælles for alle os borger i Horsens

(Horsens, 2017-02-01)

#195

Min forlovede og mig sejler i Horsens Sejlklubb. Vi valgte Horsens fordi vi syntes at Vejle lystbådehavn allerede er ødelagt.

(Give, 2017-02-01)

#200

Jeg skriver under fordi at vores forhold for blandt andet de unge sejlere ikke skal forringes

(Horsens, 2017-02-01)