Protest mod ændring af landzoneområde i lokalplan i Lundegård / Lundegårdsvej.

I Lundegård kan det på ingen måde accepteres at Vordingborg Kommune vil udstykke området ved Lundegårdsvej/Jungshovedvej da dette vil medføre øget forurening og en øget trafikfarlighed ned igennem Lundegård landsby.

Lundegård oplever gennemkørsel til hele Jungshoved området, sommerhusområderne ved Bønsvig, Roneklint,  Bøget og Staureby. Stor svinefabrik, stort biogasanlæg, store tunge landbrugsmaskiner, skolebusser, skolevej for børn, rigtig mange cyklister og gående , ligeledes cykler og går beboerne fra ”det gl. plejehjem” ( psykiske handicappede som er meget bløde trafikanter) hver dag på Lundegårdsvej. 

At ændre i Kommuneplan 2022-2034, som heller ikke er i overensstemmelse med rammeplanen, virker utroværdigt og useriøst overfor nuværende beboer. Der findes stadig ubebyggede grunde langs vejene. Hvorfor har man tidligere udarbejde en kommuneplan 2022-2034 når man alligevel ikke vil overholde den. ?

Såfremt udstykningen godkendes af kommunalbestyrelsen vil belastninger sandsynligvis fra udstykningsområde være anslået mindst 100 ind- og udkørsler dagligt til den i forvejen meget smalle belastede  Lundegårdsvej. Ulykker vil med al sandsynlighed forekomme. Og må der overhovedet oprettes en ny vej – parallelt med en eksisterende udkørsel fra 2 ejendomme?

Vær med til at vi får sat en stopper for dette fuldstændige ødslen med vores miljø, sikkerhed og trivsel i Lundegård og sæt din underskrift. Vi vil så overrække alle underskrifter til rette vekommende i Vordingborg Kommune.

 


Kirsten Laurentius og Lotte Dersgaard ( Lundegård siger nej )    Kontakt forfatteren af dette andragende