NEJ til at flygtningebørn skal betale bandepakke.

http://politiken.dk/indland/politik/art6229183/S%C3%A5-er-det-vedtaget-Forringelser-for-flygtningeb%C3%B8rn-skal-betale-for-bandepakke

 

Der står jo sort på hvidt i Fn’s Børne konvention, at lave denne forskelsbehandling er meget forkert...

Artikel 1
I denne konvention forstås ved et barn ethvert menneske under 18 år, medmindre barnet bliver myndigt tidligere efter den lov, der gælder for barnet.
Artikel 2
1. Deltagerstaterne skal respektere og sikre de rettigheder, der er fastsat i denne konvention, for ethvert barn inden for deres jurisdiktion, uden forskelsbehandling af nogen art og uden hensyn til barnets eller dettes forældres eller værges race, hudfarve, køn, sprog, religion, politiske eller anden anskuelse, national, etnisk eller social oprindelse, formueforhold, handicap, fødsel eller anden stilling.

  1. Håber at i vil underskrive, så politikeren måske kan fortryde og finde de penge til bandepakke et andet sted.....