Nej tak til nybyg på Kirke Værløsevej 100

I Furesø kommunes Plan- og Agenda 21 strategi, offentliggøres planer om nye boliger på Kirke Værløsevej 100 (marken ved Ryget Skovby).

 

Hvorfor skal du stemme nej tak til planerne?

- Pga den massive stigning i trafik, som allerede er presset fra Kirke Værløse og ud til motorvejen.

- Pga øget pres på Søndersøskolen, insitutioner og plejehjem.

- Fordi det vil fjerne den sidste bræmme grønne arealer mellem Værløse og Kirke Værløse og dermed øge risikoen for at landsbylivet forsvinder i Kirke Værløse. Der er ingen garanti for at det næste projekt ikke indbefatter golfbanen som også ejes af kommunen.

- Hvis projektet udføres vil områdets nyttehaver og fodboldbane inddrages og reakreative områder vil flyttes fra en central plads til de fjerneste ender af Ryget Skovby. Dette vil mindske tilgængeligheden for mange børn og voksne. 

- Fordi projektet vil være i strid med deres egne planer om at få en grøn, bæredygtig og CO2e neutral kommune hurtigst muligt, og senest i 2030! Byggeri er en kæmpe CO2-synder, som ikke kan ignoreres.

- Fordi marken er hjemsted for store rovfugle og lækatte, som er fredede. Foruden et område hvor Danefæ findes med jævne mellemrum, og som huser en gammel gravhøj. Marken har derfor lige nu status som kulturarvsareal.

 

Men hvorfor ønsker kommunen overhovedet at bygge flere boliger? Kommunen har vækstet massivt i indbyggertal de seneste år, og kan knap finde flere områder at bebygge (udtalt af direktør i Furesø kommune Claus Torp). Der er ikke brug for flere boliger!

Sammen med Danmarks Naturfredningsforening blev der lavet udkast til et biodiversitetsprojekt på grunden, som nu ignoreres af ukendte grunde. Trods direkte adspurgt kan kommunen nemlig ikke redegøre for hvorfor disse planer lægges til side for at bygge boliger.

De leger altså med tanken om at bygge 150 nye boliger på marken til stor gene for både beboerne i direkte nærhed til projektet, men også for alle der bor i resten af Værløse pga øget trafik og øget pres på skoler og institutioner. 

Så lad os sammen stoppe projektet før det bliver beskrevet i Plan- og Agenda 21 strategien, som vil give dem incitament til at ændre den nyværende kommuneplan!

 

Skriv under og stem NEJ TAK TIL NYBYG PÅ KIRKE VÆRLØSEVEJ 100!


Aktionsgruppen mod nybyg på Kirke Værløsevej 100    Kontakt forfatteren af dette andragende

Underskriv denne indsamling

Ved at underskrive accepterer jeg, at Aktionsgruppen mod nybyg på Kirke Værløsevej 100 vil kunne se alle de informationer jeg angiver på denne formular.

Vi viser ikke din e-mailadresse offentligt online.

Vi viser ikke din e-mailadresse offentligt online.


Jeg giver samtykke til behandling af de oplysninger jeg angiver i denne formular, til følgende formål:Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...