Nej tak til svinefabrik på Vinde Helsingevej 2, Gørlev

Stop for svinefabrikker
Danmarks Naturfredningsforening (DN) Kalundborg er dybt bekymrede, hvis der gives tilladelse til en ny husdyrproduktion på ejendommen Vinde Helsingevej 2 i Gørlev.

Hvor meget kan et lokalområdes natur og beboere bære?
Hvor skal det næste anlæg bygges eller udvides?

Hvis du også er imod opførelse af en ny stor svinefarm vest for Gørlev, så skriv under. Del gerne opfordringen i dit netværk. Fx på Facebook.

DN Kalundborg er ikke imod landbrug, men en stor del af den danske svineproduktion foregår i dag under vilkår, der bedst kan beskrives som industri. De største svinebedrifter producerer nu mere end 40.000 slagtesvin om året.

En ny stor svineproduktion med nyopførelse af 2 store svinestalde samt 2 gyllebeholdere med plads til 8.600 m3 gylle stik vest for Gørlev by kan blive katastrofalt for hele lokalområdes natur og mennesker.

Fordampningen af ammoniak fra husdyrproduktionen er den væsentligste årsag til, at de fleste naturarealer er overbelastede med kvælstof. Den nuværende enorme svineproduktion er en afgørende grund til, at natur og landbrug ikke er i balance i Danmark. DN ønsker mere natur og færre svin.

Hvis du også er imod opførelse af en ny stor svinefarm vest for Gørlev, så skriv under her.
Del gerne opfordringen i dit netværk. Fx på Facebook.

Du kan følge med på DN Kalundborgs hjemmeside; https://kalundborg.dn.dk/vi-arbejder-med/lokale-sager/svinefarme/ 

Vil du vide mere om at være nabo til store svinefabrikker, så se med her: https://www.youtube.com/watch?v=eyJFSm_Fyf8 

kort_svinefarm2.jpg

Kilde til grafik: Miljøkonsekvensrapport til ansøgning om miljøgodkendelse af
etablering af en svineproduktion på Vinde Helsingevej 2, 4281 Gørlev


Susanne Ladefoged, DN Kalundborg    Kontakt forfatteren af dette andragende

Underskriv denne indsamling

Jeg giver med min underskrift Susanne Ladefoged, DN Kalundborg tilladelse til at overdrage mine oplysninger i denne formular til vedkommende som har indflydelse på denne sag.Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...