NEI TIL LAKSEFARM PÅ LØNNAGRUNN VED ASEN FYR!

Lønnagrunn1.jpgBjugn Kommune har godkjent at Marine Harvest får etablere et gigantisk oppdrettsanlegg på Lønnagrunn. Saken ligger nå hos Fylkeskommunen for endelig godkjenning. Saktsbehander der er tilbake 13. august og da må denne liste være lang! Saken behandles først i september, så fortsatt mulig å støtte oss!

Lønnagrunn og området mot fyret er en av de aller beste og mest brukte fiskeplassene utenfor Lysøysundet. Hobbyfiskere og også fiskere setter pris på den.

Den er også en av de sikreste fiskeplassene med sin nærhet til Vågsøya. Dette er "utaskjærs" og de fleste av oss har små båter. Dersom en kuliing slipper uventet "ut av sekken" kan vi på få minutter søke ly. Det er mye værre om vi tvinges ut på "Jørngrunn" som ligger ubeskyttet og er 10-12 minutter lengre ute. 

Og naturverninteressene er store men blir av kommunen stemplet som "ubetydelige". Vi har et stort ansvar med hensyn til villaksens vandring. Asen-fjorden et av de områdene hvor det var tettest mellom kilenøtene utenfor Lysøysund. Selv om kilenotfisket stort sett er historie, vandrer villaksen som før!

Det er veldig mange innsigelser til saken og Bjugn kommune bruker til syvende og sist "skjønn" for å gjøre vedtaket. Skjønn trumfer som kjent realiteter og betyr at vedtaket er høyst tvilsomt!

Vi ber derfor om din underskrift før 12. august! Da må vi sende inn listen til Fylkeskommunen som støtte til klage på Bjugn kommunes vedtak.

 

Føyet til 7. august: Fylkesmannen ga følgende kommentar til saken i februar 2018 og støtter vår sak slik jeg forstår det (sitat):

"Med bakgrunn i områdets verdi for natur- og friluftsverdier vil vi fraråde at det gis dispensasjon fra arealformålet for fortøyninger som omsøkt"

Status 7. oktober: Saken skal behandles politisk i Fylkesutvalget. Fylkesmann har i august argumenter sterkt for sin frarådning av plasseringen.

10. januar 2019:  Fylkesmannen har før jul opphevet Bjugn kommunes vedtak. Marine Harvest justerer ankerfester slik at Bjugn kommune ikke behøver å gi dispensasjon og de mener samtidig det blir greitt å fiske på Lønngrunn. Jeg opprettholder protesten da vi fisker over hele området mellom Lønngrunn og Vågsøya/Fyret. Saken går nå inn i selve konsesjonsbehandlingen hos Fylkeskommunen. Tror fremdeles den skal til politisk behandling.

10. juni 2019: Fylkeskommunen antydet å ha saken klar for politisk behandling i løpet av mai, men ser ut til å være forsinket!

En del av oss har startet en ny aktivitet for "Havbruksfri sone utenfor Lysøysundet" i den nye Kystsoneplanen som nå er under utarbeiding. Der kan du støtte ved å registrere din underskrift her: 

https://minsak.no/sak/1757

 21. august 2019:

Laksefarm på Lønngrunn var på sakskartet til Fylkesutvalgets møte idag 21. august, men ble utsatt. Begrunnelsen var at Bjugn ville se det i sammenheng med den "Maritime verneplan" for området utenfor Ørland og nordover til Nes. Denne verneplan er på høring med frist 13. september.
Utsettelsesforslaget ble fremmet av AP-representanten Sørvik som hadde vært på besøk i Bjugn. Han leder "Hovedutvalget for Næring" i fylket. Det ble karakterisert som en "politisk finte" og vedtatt. Ingen frist for ny behandling.
 
I Fylkesrådmannens saksframlegg der det anbefales å gi konsesjon, er det imidlertid en del å ta tak i. Mest alvorlig er det at de forsøker å diskvalifisere underskriftskampanjen og antyder jeg kan ha forfalsket den. Men jeg regner med autoriserte folk kan gå gjennom den og kvalitetssikre slik at den biten blir eliminert til neste runde. 😀

 Med hilsen "Lønnagrunns Venner"


Kontaktperson: Knut Hellesvik (m.fl. fritidsfiskere)    Kontakt forfatteren af dette andragende

Underskriv denne indsamling

Jeg giver med min underskrift Kontaktperson: Knut Hellesvik (m.fl. fritidsfiskere) tilladelse til at overdrage mine oplysninger i denne formular til vedkommende som har indflydelse på denne sag.


ELLER

Du vil modtage en e-mail med et link til at bekræfte din underskrift. For at sikre, at du kan modtage vores e-mails, tilføj venligst info@skrivunder.net til din adressebogs liste over sikre afsendere.

Bemærk venligst at du ikke kan bekræfte din underskrift ved at svare på denne meddelelse.
Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...