Motorvej til Grenaa

Denne underskriftsindsamling er oprettet med henblik på at støtte en opførelse af en motorvej til Grenaa.

Der er flere politikere som går ind for en motorvej til Tirstrup (Århus lufthavn), men da Grenaa og hele Djursland har en positiv vækst og flere virksomheder vælger at bosætte sig på Djursland, skal der tænkes større!

Specielt udvidelsen af Grenaa havn og den tunge trafik dette vil medføre, samt at mængden af bilpendlere vil stige i fremtiden, kræver det at infrastrukturen bliver udvidet. MEN... IKKE kun 2+1 vej, da dette ikke samfundsmæssigt er en rentable løsning, jævnfør rapport fra Vejdirektoratet i 2012: https://www.ft.dk/samling/20121/almdel/tru/bilag/83/1191335.pdf

Rapporten nævner bl.a. følgende:

"Udbygning af motortrafikvejen til en 2+1 sporet vej medførerpraktisk talt ikke nogen kapacitetsforbedringer, bl.a. fordimotortrafikvejen allerede i dag på to steder af strækningener udvidet til 2+1 og 2+2 sporet vej.Der opstår således ikke nogen væsentlige trafikale forbedringeri relation til trafikafviklingen ved udbygningen afmotortrafikvejen til en 2+1 sporet vej"

Der står til gengæld følgende:

"Udbygning til motorvej medfører en stigning i trafikken påRute 15 med 1.000-3.100 køretøjer pr. døgn.En udbygning til motorvej vil medføre en markant forbedringaf trafikkapaciteten i forhold til dagens trafikale situation"

"Det forventes, at der vil være en generel stigning i trafikken på19 pct. i forhold til 2010. Trafikken på motortrafikvejen vil desudenstige som følge af, at trafiksaneringen på Landevejen/Aarhusvej får flere trafikanter til at benytte motortrafikvejen"

Derfor skal der tænkes større NU...

Hvis Djursland skal sikre den fremtidige udvikling og kunne trække flere virksomheder til området, samt flytte den tunge trafik væk fra Tirstrup & Trustrup, kræver det en ny og bedre infrastruktur. Det er her en motorvej kommer ind i billedet.

Det vil også samtidig gøre Djursland til et mere attraktivt sted at bo. 

Underskriv denne indsamling

Ved at underskrive accepterer jeg, at Mads Sørensen vil kunne se alle de informationer jeg angiver på denne formular.

Vi viser ikke din e-mailadresse offentligt online.

Vi viser ikke din e-mailadresse offentligt online.


Jeg giver samtykke til behandling af de oplysninger jeg angiver i denne formular, til følgende formål:
Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...