MINDRE STØJ FRA HERNING LUFTHAVN

Langt mindre støj fra Herning lufthavn – det er nødvendigt, nu!    

 

Mange byer i Herning Kommune er berørte.

Vi er en stor kreds af beboere i Gjellerup, Hammerum, Sunds, Herning, Gullestrup, Tjørring og Ikast, der har startet denne underskriftindsamling, da støjgenerne fra Herning Lufthavn nu har nået et helt uacceptabelt niveau – og får de deres nye ansøgning om miljøtilladelse godkendt, kan antal flyvninger blive tredoblet i forhold til nuværende flyvninger.  Herning Lufthavn har udråbt sig som Danmarks førende Luftssports-Center - og vil tilsyneladende være meget større. 

Vedvarende belastning af støj påvirker helbredet.

  Herning Lufthavn har været der i mange år og det daværende støjniveau var alle bekendte med og accepterede, men med den nuværende dispensation, hvor antal flyvninger er steget markant, med nye aktiviteter som flyskoler og Dropzone,  har det for længst passeret det, der kan bydes og accepteres af Herning Kommunes borgere.

 

Faldskærmsflyet starter ca. kl. 07.40 og slutter ca. kl. 22.00 – i weekenderne.

Dropzone der står bag faldskærmsflyene, er en privat virksomhed, som de senere år har haft en kraftig stigning i aktivitetsniveauet primært fra torsdag til og med søndag sen aften. Støjen har for længst nået et helt uacceptabelt niveau på bekostning af kommunens borgere. I øvrigt er alle sportsgrene, virksomheder osv. underlagt skrappe støjkrav, hvilket tilsyneladende ikke gælder her.  I andre lufthavne er der f.eks. også begrænsninger på flyvetider i weekenden. I Randers er det kun tilladt med faldskærmsflyvning hver anden weekend fra kl. 08.00 – 20.00.

Støjen fra faldskærmsflyet er vedvarende, monoton, kan høres på flere kilometers afstand og det støjer markant mere end almindelige sportsfly, hvilket giver alvorlige gener i:

  Sunds, Ikast, Hammerum, Gullestrup, Gjellerup og selv inde på Langelandsvej og komponistkvarteret i Herning.  

I øvrigt har flere andre kommuner frabedt sig denne sportsgren af hensyn til borgerne, hvilket sandsynligvis har medført et stigende aktivitetsniveau i Herning, hvor der også lokkes med billigere brændstof.   Retningslinjerne - flyveje, højde mv.- for flyvningerne overholdes heller ikke, hvilket er dokumenteret på adskillige videoer og data fra flightradar.

   

Flyskolen træner om natten hen over hustagene

Oveni de mange flyvninger fra Dropzone og private fly skal skoleflyenes utallige starter, landinger, samt natflyvninger tillægges. Ofte i lav høje hen over hustagene f.eks. kl. 23.30 om aftenen og senere på natten.     Borger dokumenterede 47 overflyvninger på én enkelt søndag Hovedparten af disse flyvninger sker i sommerhalvåret og særligt når vejret er godt og folk opholder sig udenfor.  En søndag blev samme beboelseskvarter i Gullestrup overfløjet 47 gange. Er det rimeligt og vil kommunen lægge navn til det?

En tredobling af antal flyvninger og endnu mere støj

Den nuværende tilladelse er fra 2004 og siden er antallet af flyvning steget voldsomt, med tilkom af flyskoler og de ekstra støjende faldskærmsflyvninger.     I 2021 var der 788 faldskærmsflyvninger - øget til 1565 i 2022.   I 2021 var der 1998 skoleflyvninger/landingsrunder ­øget til 2839 i 2022.  

Flyvningerne er koncentreret i sommerhalvåret, i weekends, når vejret indbyder til at opholde sig udenfor.    

 

Herning Lufthavn har ansøgt om en ny miljøtilladelse, som giver tilladelse til en udvidelse til 4000 faldskærmsflyvninger og 7000 skoleflyvninger og landingsrunder årligt – næsten en 3 dobling af antal flyvninger fra 2022, og femdobling i forhold til 2021 og årene forud.  2021 ligger langt over antallet for 10 og 20 år siden.  

Hertil skal der yderligere tillægges de andre flyvninger fra flyklubberne og udefrakommende fly. I alt der er ansøgt om 23.500 årlige flyvninger mod 10.703 udførte i 2022.  

 

Hvorfor skal du støtte op?

Målet er, at der ikke gives en ny miljøtilladelse til et øget antal flyvninger, samt at der indføres regler og begrænsninger på antal flyvninger, samt tidspunkter på dagen og ugen, hvor det er tilladt med faldskærmsflyvning og skoleflyvning.  Vi vil gerne understrege, at vi ikke har noget imod Herning Lufthavn, men ingen andre støjende sportsgrene er ukontrollerede, ej heller virksomheder eller når der anlægges nye veje. I øvrigt slår Herning Kommune sig op på en grøn profil, og det hænger slet ikke sammen med flysport, som er en af de mest forurenende.  Vi har gennem de seneste mange år forsøgt dialog med Herning Lufthavn og Herning Kommune - desværre uden held. 

 

Med venlig hilsen  

Arbejdsgruppen For Mindre Støj Fra Herning Lufthavn.

Underskriv denne indsamling

Ved at underskrive accepterer jeg, at Jan Andreassen vil kunne se alle de informationer jeg angiver på denne formular.

Vi viser ikke din e-mailadresse offentligt online.

Vi viser ikke din e-mailadresse offentligt online.


Jeg giver samtykke til behandling af de oplysninger jeg angiver i denne formular, til følgende formål:
Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...