Holmegårdsskolen en skole på 3 matrikler, ja tak!

Holmegårdsskolen en skole på 3 matrikler, ja tak!

Vi er en gruppe, der har startet denne underskriftindsamling. Vi protesterer mod indholdet i høringsforslaget, som vil betyde en lukning af Holmegaardsskolens afdeling i Holme-Olstrup.

Vi mener at der er behov for en Holmegårdsskole på alle 3 matrikler. I og med at alle prognoser peger på at der fremover vil komme flere børn til området. Derfor vurderer vi, at det er klogest bevare alle 3 matrikler.

Baggrund:

Vi er meget enige i at udskolingen skal flyttes tilbage til Toksværd. Men forslaget med udskoling i Toksværd er ikke en optimal løsning, hvis eleverne alligevel skal deles med afdelingen i Fensmark efter mellemtrinnet og Toksværdafdelingen kun kan fortsætte med et spor herefter, selvom der er basis for to spor.

Vi mener det vil give en større fleksibilitet, hvis alle 3 matrikler kan udnyttes i fremtiden. I dag mangler afd.  Fensmark flere kvm. Der er ikke plads til skolens børnehaveklasser og de går slet ikke på skolen.

Vi mener at der er behov for en Holmegårdsskole på alle 3 matrikler. I og med at alle prognoser peger på, at der fremover vil komme flere børn til området. Derfor vurderer vi, at det vil være klogt at bevare alle 3 matrikler.

Hvis du er imod en lukning af ”Holme Olstrup skole", og vil du støtte op om et forslag til at bevare alle 3 matrikler så skriv under.

Holmegårdsskolen en skole på 3 matrikler, ja tak.


Aktivitetsgruppen, Martin Kielsgaard Sørensen    Kontakt forfatteren af dette andragende