Hjælp os med at råbe Ministeren og Folketinget op.

Hjælp os med at råbe Ministeren og Folketinget op.

Vi skal bevare klageadgangen for borgerne på området for privat pasning. Støt os og den vigtige sag ved at skrive under her  

Børne- og Socialminister Mai Mercado afskaffer med sit nyeste lovforslag fuldstændigt retssikkerheden for forældre og selvstændige børnepassere (i daglig tale de private dagplejere).

Fremover kan der ikke klages over kommunernes afgørelser vedr. de private pasningsordninger.

En sådan udvikling skal stoppes.

Selvfølgelig skal kommunale afgørelser kunne påklages, idet det er vores alle sammens sikkerhed for, at kommunerne træffer de rigtige afgørelser!

Området for private børnepasning har de senere år været ramt af mange ulovlige kommunale afgørelser.

Det løser Ministeren ved at fjerne klageadgangen for forældrene og for de selvstændige børnepassere.

I yderste konsekvens kan det betyde lukning af samtlige private pasningsordninger landet over og dermed afskaffelse af forældrenes mulighed for det frie valg.

Indtil nu har Ankestyrelsen kunnet gribe ind, fordi forældre og de selvstændige børnepassere har kunnet klage over kommunernes ulovlige afgørelser.

Det kan de ikke fremover. Der bliver derfor ingen begrænsninger for kommunernes konkurrenceforvridende afgørelser.

Vi har at gøre med et område, hvor den absolut altdominerende leverandør på markedet (kommunen) skal godkende og føre tilsyn med konkurrenten!

Det kræver en uvildig instans til at gribe ind, når kommunen bliver presset af tomme pladser i de kommunale dagtilbud og dårlig økonomi og derfor træffer usaglige og ulovlige afgørelser.  

Det er en ommer!  

Landssammenslutningen af foreninger for selvstændige børnepasser.


Anne Troelsen, Mail: antro@adr.dk    Kontakt forfatteren af dette andragende