Hjælp os med at bevare Køge kommunale dagpleje og gæstebarn systemet som det er i dag.

Angående udfasning af dagplejen hvad så med de sensitive, sårbare og præmature børn, som har brug for at være i et lille miljø uden for meget støj og mange børn. De vil få det svært i alle de store institutioner. Husk også, at det ved den nye barselslov er sådan, at hvis forældrene ikke har råd til, at far tager barsel, starter barnet tidligere. Allerede nu har vi børn fra 7-8 måneders alderen. Alle ved, at de små poder har brug for øjenkontakt, nærhed, omsorg, en-til-en kontakt, anerkendelse og ro. 

Der står også, at vi ingen uddannelse har. Ud af os 45 er 12 uddannet enten som pædagogisk assistent eller pædagog. Alle har været på et hav af AMU-kurser af kortere eller længere varighed og mange andre kurser. Vi har alle været igennem et forløb med Søren Fisker og læringsdage igennem Absalon. Desuden har vi en anciennitet i snit på knapt 18 år. Så al den snak om fastholdelse, den virker også i dagplejen. Derudover er det jo en politisk prioritering at få os alle uddannet som enten PA eller pædagoger. Men her er det igen institutionerne, der er blevet prioriteret højest.

Med hensyn til rekruttering... ja i nogle områder er det svært at få ansøgere. Men der er også flere eksempler på, at vi ikke har måttet ansætte dagplejere, fordi institutionerne ikke har været fyldt op og dette til trods for, at forældrene har ønsket dagpleje, men så ikke har kunnet få det. Ved udfasning vil I have vores børn ud i institutionerne, ud i institutioner der i forvejen ikke kan leve op til minimumsnormeringerne. Man gør det så godt, man kan ved så at tælle alt personale med, såsom både leder og områdeleder, der ikke er sammen med børnene. Det er vist ikke sådan minimumsnormeringerne er tænkt. Vi har i dagplejen sidste år været med i ikke mindre end 2 forskningsprojekter. Og endnu inden der forelægger resultater på disse, vil I træffe denne drastiske beslutning.

Med hensyn til gæstepleje lyder det som om, at alle dagplejebørn skal samles et sted i kommunen. Hvad med de forældre, der er uden bil? I dagplejen har vi et meget lavt sygefravær. Så fordi børnene kommer i gæstepleje 2-3 gange om året, lærer de ikke personalet i en institution at kende. Vi tænker, at de fleste forældre vil forsøge at holde ferie samtidig med deres dagplejer for at undgå at få deres barn i institution, da det jo ikke er det, de har valgt til deres barn.

Med hensyn til ledelse så er der allerede skåret èn leder væk. Det vil sige, hun har selv sagt op, og der er ikke ansat en ny i stedet for. Desuden er vores udviklingspædagog stoppet, og her er heller ikke ansat en ny.


Helle Thorst Dagplejer og TR i Køge kommune    Kontakt forfatteren af dette andragende