Fyr Christine Cordsen fra DR

Christine Cordsen bør fyres fra DR med øjblikkelig varsel, grundet hendes folkefjendtlige racistiske og ekstremt politisk farvede kommentar:

“Men i virkeligheden har Mette Frederiksen lagt sig mere over i retning af Dansk Folkeparti, som dyrker en illusion om, at man kan rulle det hele tilbage, og man kan sende folk hjem. Og man kan få et samfund som i 50’erne, hvor der ikke var så mange med en anden hudfarve end grisefarvet.”


1: Christine Cordsen har brudt racismeparagrafen i Danmark:

Den danske straffelov:

§ 266 b. Den, der offentligt eller med forsæt til udbredelse i en videre kreds fremsætter udtalelse eller anden meddelelse, ved hvilken en gruppe af personer trues, forhånes eller nedværdiges på grund af sin race, hudfarve, nationale eller etniske oprindelse, tro eller seksuelle orientering, straffes med bøde eller fængsel indtil 2 år. Stk. 2. Ved straffens udmåling skal det betragtes som en særligt skærpende omstændighed, at forholdet har karakter af propagandavirksomhed.

Hendes endebemærkning, der hentyder til etnisk hvide Danskere som besidende af en grissefarvet hudfarve, er en direkte racebetonet forhånelse og en nedværdigelse af henhold til § 266 b.
Den skærpende omstændighed er at det foregik på landsdækkende TV uden nogen opposition eller kritik af hendes bemærkning, det tangere derfor til propagandavirksomhed i bedste sendetid.


2: Christine Cordsen giver stærkt udtryk for en dominerende politisk bias hos DR en organisation, der ellers burde representere et bredt udsnit af den danske befolkning fordi hun frit og uden modstand kan latterligøre både danskerne ved at kalde dem grissefarvede og uantastet kan nedgøre ønsket om en identitær politik, som mange danskere bakker op om:

DR's Etik kodeks:

Uafhængighed: Vi tager aldrig hensyn til eller lader os styre af økonomiske eller politiske særinteresser. Der må ikke kunne rejses berettiget tvivl om DR, produktionernes eller medarbejdernes integritet.
Alsidighed: Vi er fair over for alle parter, holdninger og synspunkter gennem en upartisk og kritisk journalistik. Vi favoriserer ikke bestemte samarbejdspartnere eller interesser.


DR bør vise afstand til en journalist med så lav integritet, det kan kun ske gennem en afskedigelse. DR bør ansætte journalister fra et bredt politisk spektrum så borgernes holdninger kan blive afspejlede, frem for den ensidige repitering af overklassens holdninger som vi gentagende gange er vidner til i DR's dækning.

Uanset hvad man mener om racismeparagraffen og dens legitimitet, bør den gælde ligeligt over for alle, her underforstået også racistiske bemærkninger rettet mod etniske danskere.

Dette er ikke en kamp for politisk korrekthed, men en kamp for at de politisk korrekte skal leve op til deres egne regler.

Denne underskriftindsamling vil blive afleveret til Danmarks Radio.