Frihold arealet ved Vibedal for yderligere bebyggelse og styrk lokalsamfundene.

Der er vigtigt at bibeholde større grønne områder i Thisted Øst på grund af den tætte boligbebyggelse, der har udvidet sig de seneste år. Modsat har lokalsamfundene brug for, at de fra politisk side prioriteres og ikke udsættes for usund udvikling. Derfor opfordrer vi på det kraftigste Thisted Kommune til at ændre Plejeboligplanen, således at ·

  • Grunden omkring Vibedal friholdes for yderligere bebyggelse, hvilket også gælder i relation til Thisted Kommunes principbeslutning om placering af en handicapinstitution.
  • De decentrale placeringer fastholdes lokalt i Snedsted og Østerild