afskaf pension til folketingsmedlemmer

Quoted post


Gæst

#47

2013-01-28 08:30

Hvorfor er den pension vi andre skal vente på til vi er 72 år ikke god nok?

Svar

Brian Røgind

#49 Re: Til gæst

2013-01-30 02:52:23

#47: -

Det lyder til at du er forholdsvis ung. Så du kan nok ikke engang regne med at få noget som helst til den tid.
Nu har vi jo set hvordan det gik med efterlønnen, og for år tilbage, satte de folkepensions alderen ned fra 67 til 65 for så, samtidig med efterlønnens afvikling at sætte den op igen, og gradvis stigende til som du nævner 72.
Men med politikerenes skalten og valten med almen borgerenes liv, kan man vel til den tid forvendte, at de så mener at gennemsnits levealderen er steget yderligere, så man kan hæve pensionsalderen endnu mere, til måske 75 .
Måske hæver politikerene så deres egen med 1 år, så de kan pensioneres som 63 årige. For de HAR VEL NOK KNOKLET, så de er nød til at få pension så tidligt.
Så skidt med jord og betonarbejderen eller sosu assistenten, de har jo bare siddet på deres flade dertil inrettede, hele livet, så han/hun kan jo ikke være nedskidt så tidligt.
Til den tid har de sikkert også opfundet noget der hedder overlevelses penge  som erstaning for folkepensionen, for dem som ikke selv har sparet op, g for syge og handigcappede, fået indført tvungen aktiv dødshjælp.
Alt i mens de selv kan sidde og mæske sig et eller andet eksotisk sted, på skatteborgerenes regning, til pension der er en direktørløn værdig.