BevarSVKpåGammelDok


Gæst

/ #2

2015-10-09 18:14

De som använder verkstäderna och utövar kulturgärningar ska ha medbestämmanderätt. Politiker ska lyssna på kulturutövarna och deras behov.