Skrot ikke Irak-kommissionen


Gæst

/ #13

2015-06-30 15:24

Jeg har givet min underskrift mod nedlæggelse af Irak- kommissionen, fordi det er af afgørende betydning for os, at det bliver klarlagt, hvorfor VKO flertallet gik i krig mod Irak. Indtil nu har der kun hersket den store tavshed og benægtelse fra de ansvarlige politikeres side. En nøgleperson som daværende udenrigsminister Per Stig Møller har nu i mange år stået solidt plantet ved håndvasken, hvorfra han har hævdet, at vi gik i krig med et FN mandat. Men siden han nok trods alt ikke har følt, at det hele var sådan helt fin i kanten, kalder han det "FN-sporet".
Det er vigtigt, at der skabes klarhed over, hvad der foregik i Folketinget forud for den skæbnesvangre beslutning om at starte en angrebskrig. Ved at klarlægge disse forhold kan vi måske undgå en sådan katastrofal og uovervejet beslutning en anden gang. Hvad der er særlig pinlig i denne sag, er DFs udtalelse om, at Irak kommissionens arbejde er noget "nørderi". Og Løkke følger trop ved at udtale, at det koster for mange penge at undersøge denne sag. Jeg vil mene, at hvis vi kan få bare en flig af sandheden på bordet, er hver en øre godt givet ud.
Irak krigen har gjort ubodelig skade. Her tænkes ikke bare på den materialle skade, men især på de danske soldater og de mange tusinde irakere, der døde i forbindelse med denne krig. Og årsagen til alt det skulle vi ikke have råd til at få undersøgt?
MVH
Rolf Erbst