afskaf pension til folketingsmedlemmer


Gæst

/ #1284 Øst-arbejdere er alligevel ingen overskudsforretning

2014-02-24 17:22

Tilrejsende østeuropæere er alligevel ikke nogen økonomisk overskudsforretning for den danske statskasse. Det viser en ny beregning fra Finansministeriet.
Så sent som i januar blev det udråbt som en myte, at østeuropæerne skulle ligge statskassen økonomisk til last.
Det skete med henvisning til en beregning fra Finansministeriet, der viste, at mens tilrejsende østeuropæerne ganske vist fik udbetalt 900 millioner kroner i overførsler fra det offentlige i 2011, så lagde de samtidig omkring 2,2 milliarder kroner i statskassen i skat.
Altså et samlet overskud på 1,3 milliarder kroner.
Men nu viser det sig så, at der er mere til dét regnestykke.
For hvis man også medregner et skøn for forbruget af den offentlige service, så ender det pludselig med et samlet underskud for statskassen på omkring 600 millioner kroner - også selvom man indregner afgifter fra de østeuropæiske arbejderes privatforbrug.
Ifølge Finansministeriets skøn var udgiften til østeuropæiske statsborgeres forbrug af den offentlige service rundt regnet tre milliarder kroner i 2011.
Og på intet tidspunkt siden 2005 har østeuropæerne bidraget positivt til statskassen, hvis man indtænker alle disse faktorer, fremgår det af Finansministeriets beregninger.
Men det understreges samtidig, at der er så stor usikkerhed om tallene, at man anslår de herboende østeuropæernes samlede bidrag til de offentlige finanser som "omtrent neutral".