Bevar tavshedspligten


Gæst

/ #10

2014-01-06 08:57

Patienterne skal have mulighed for at bevare fortroligheden til sundhedsvæsenet. Vi skal kke gå politiets veje, men tænke på vores  faglighed, så vi kan behandle patienterne på bedste vis. Hvor går grænsen for de oplysninger, der skal videregives?Afholder det evt. patienter fra at opsøge sundhedsvæsenet?  Det kan jo blive konsekvensen, for nogle.