Bevar familielægen

Jan

/ #80 Kom til forhandlingsbordet

2013-05-23 10:46

Sikke et mediecirkus med plakater, Facebook, underskriftindsamling og stormøder med stemmeprocenter som i det hedengangne Sovjetunionen.

Det var mere værdigt, om I kom i gang med at forhandle en løsning, som bør indeholde, at vi afskaffer den håbløse idylisering af/om den privatpraktiserende familielæge. Kan høre de smægtende violiner og Morten Koch-romantikken.

I praksislæger er en - nødvendig - del af det samlede sundhedsvæsen, men I er jo lige så styret af offentlig økonomi og planlægning, som alle andre offentligt ansatte.

Hvor ville det være dejligt med nogle solidt bemandede sundhedshuse med passende afstand, med tværfaglig bemanding og med en samlende, kompetent ledelse, så man ikke - som patient - skal opleve de tilfældigheder, som følger af det nuværende systems mangel på planlægningskompetence og -kapacitet.

Og så må I/disse praksislæger for min skyld gerne få en ordentlig løn!