Ud med Inger Støjberg som Udlændinge-, Integrations- og Boligminister


Gæst

#151 Re:

2015-12-31 06:00

#134: -  

 Dem er der sgu nok af, nej du, mennesker der tænker med hjernen, dem er der sgu brug for.


Gæst

#152

2015-12-31 22:55

skrev under for flygtninge og alles rettigheder, ikke fordi inger stojberg skal noget som helst ... det er ikke en personlig hetz

Gæst

#153 Re:

2016-02-04 23:44

 

#28: -  

 

Kulturministeriet vil udelukke kristne radioer

31. januar, 04, 2016 Udfordringen Ingen kommentarer
 

Af Per Nielsen, UCB Radio, København

Når Kulturministeriet forbyder religiøs forkyndelse i lokalradioer, begrænser de ytringsfriheden og svækker demokratiet.

Ytringsfrihed er en grundlæggende frihedsværdi i det danske samfund. Men denne frihed står nu i fare for at lide et alvorligt knæk.
I Kulturministeriets bekendtgørelse om ikke-kommerciel lokalradiovirksomhed står, at mindst en tredjedel af sendetiden skal være taleradio om eller med lokale personer og handle om lokale forhold eller lokalt perspektiv på nationale forhold (paragraf 11, stk. 4).
Så langt, så godt.
Men så skriver Kulturministeriet i et kommenteret høringsnotat, ”at kravet om lokalt indhold medfører, at rent interessebestemt programindhold, for fx religiøs forkyndelse, ikke kan udsendes” 
Her er Kulturministeriet på glatis.
Det er betænkeligt, at de dels lægger en tolkning ned over en lovtekst, som ikke umiddelbart fremgår af teksten, dels at det er i direkte modstrid med lokalt indhold, at programindholdet ikke må være ”rent interessebaseret”, og dels at det begrænser ytringsfriheden, at netop religiøs forkyndelse ikke må sendes i ikke-kommercielle lokalradioer.

Vendt mod muslimer?

Af den øvrige bekendtgørelse fremgår det, at man frygter programvirksomhed, der tilskynder til had og terrorisme. Forståeligt nok.
Men er det derfor, man lægger en tolkning ned over bekendtgørelsen, der forbyder al religiøs forkyndelse?
Og er det rimeligt, at dette forbud stopper kristen forkyndelse om tilgivelse, næstekærlighed og håb for fremtiden?
Især i Købehavnsområdet sendes stadig flere religiøse arabisksprogede programmer, hvor imamer prædiker og kalder til bøn.
Hvis det er disse lokalradioer, Kulturministeriet vil til livs, kan man blot kræve, at al lokal taleradio skal være på dansk. Det har også den fordel, at alle kan følge med i, hvad der bliver sagt i radioen. Men det er ikke rimeligt, at lukke ned for al religiøs forkyndelse i lokalradioer, og dermed køre en grønthøster hen over alle kristne lokalradioer.

Ikke for interesser?

Desuden: Når programindholdet heller ikke må være ”rent interessebaseret”, udelukkes en masse andre ildsjæle fra at lave lytteværdigt indhold til lokalradioerne. De haveinteresserede, de bilinteresserede, strikkeklubberne, ornitologerne, kaninavlerforeninger og andre glade amatører kan med de nye bestemmelser ikke selv lave radio om deres interesser.
Dermed kommer Kulturministeriets kommentar til bekendtgørelsen til at modvirke hele intentionen med at oprette lokalradioer.

De fleste danskere er faktisk med i en kirke

Til lokale interessegrupper hører også de religiøst interesserede. For at få sendetilladelse skal der være et reelt publikum. Det krav må siges at være opfyldt, idet 77,8 procent af danskerne er medlemmer af Den Danske Folkekirke. Det er over 4,4 millioner medlemmer.
Hertil kommer Den katolske Kirke, frikirkerne og alle de øvrige trossamfund. Har majoriteten af religiøst interesserede ikke ret til at give og modtage opbyggelig forkyndelse? Og er det ikke netop den opbyggelige forkyndelse, der skaber de værdier, vi bygger vores kultur på?

Vores frihed bygger på kristne værdier

Vi skal huske, at det danske demokrati bl.a. trækker på værdierne fra en tusindårig kristen historie. Når vi lever i en kultur med basale menneskerettigheder og lighed mellem kønnene, skyldes det bl.a. den kristne forkyndelse ud fra teksterne i Det Nye Testamente.
At ligefrem forbyde religiøs forkyndelse er at save den gren over, vi selv sidder på.

Ytringsfrihed!

Demokratiet hviler på et myndigt folk. Lytterne kan tænke selv, tolke budskaber og sortere i synspunkter. Derfor kan vi roligt have ytringsfrihed.
Men når Kulturministeriet agerer formynderisk og forbyder al religiøs forkyndelse, begrænser de ytringsfriheden.
Ytringsfrihed er nemlig åndsfrihed, og under åndsfriheden hører tanke-, tale-, trykke- og religionsfrihed. Vi har altså i Danmark ret til at tale og publicere vore tanker – også når disse tanker handler om religion.

Slut med kristent TV og snart med radio?

Desværre er det allerede lykkedes for Kulturministeriets embedsværk at lukke for alle kristne tv-stationer i Danmark. Vi har nu to år, 2016 og 2017, hvor kristne radiostationer har lov til at sende, men hvis ikke høringsnotatet bliver sagt imod og ændret, vil det fra 2018 være slut!
Skriv gerne til Kulturminister Berthel Haarder, at ytringsfriheden også gælder for kristen forkyndelse i lokalradioerne. For sådan bør det være i et frit, demokratisk samfund.

Det er så hvad du forstår ved at have læst biblen

Jeg venter spændt på hvornår de skide muslimer vil have Danmarks falg ændret fordi der er et kors i det, Nej de fleste politikkere render jo kun muslimernes ærinde, bare ikke Inger Støjberg og hvor er det dejlig hun forsvare Danmark, Vi kunne godt bruge 179 stykker af hendes slags.


Gæst

#154 Re: Re:

2017-01-04 21:57

#153: - Re:  

Tommel op hun er da den eneste i regeringen med røv i bukserne

Og så tør hun sige Danskernes mening lad os bare få en afstemning om de skal hjem eller ej 

Ydermere er hele vores grundlov bygget op omkring de kristne værdier


Gæst

#155

2017-01-05 07:45

Det er da bare iorden, væk med hende, og lad DF, eller nye borgerlige få den minister post.


Gæst

#156

2017-03-30 14:58

Hvorfor lukker nogle mennesker øjne og ører, vil ikke se, hvordan Danmark udvikler sig? Vold, skyderier, familiefejder , bander, masser af skydevåben osv osv. Illegale som bor ivoires parker, hvor de sviner områderne til. Tusindvis af dem, er på offentlig forsørgelse. Helt ærligt, vores land begynder at falde fra hinanden. Er os, som taler højt om problemerne racister? Nej. Jeg er ligeglad med hudfarve og religion, men jeg vil kæmpe for vores land forbliver et trygt sted.


Gæst

#157 Mwew Inge Støjberg mindre muslimer der nasser på vores samfund

2017-10-10 21:36

For danskerne er det blevet stadig sværere at komme på førtidspension. Imens kan de se, at stadig flere ikke-vestlige indvandrere modtager førtidspension. For deres skattepenge. 

Den 1. januar 2008 var i alt 235.678 personer i Danmark på førtidspension. 

Ti år senere var det antal den 1. januar 2017 faldet til 204.703. 

Der er her tale om et fald på i alt 30.975 personer på førtidspension. Det svarer til et fald på 15,1 procent.

Men for ikke-vestlige indvandrere er det modsat

Mens antallet af førtidspensionister samlet set er falder, er antallet af ikke-vestlige indvandrere på førtidspension steget. 

Den 1. januar 2008 var i alt 21.539 ikke-vestlige indvandrere og deres efterkommere på førtidspension.  

Det antal var den 1. januar 2017 steget til 31.595 personer. 

Antallet af ikke-vestlige indvandrere på førtidspension er således steget med 10.056 personer på blot ti år. Eller en stigning på i alt 31,8 procent. 

Er stærkt overrepræsenterede

Ikke-vestlige indvandrere og deres efterkommere udgør altså en kraftigt voksende andel af førtidspensionisterne. Og de er stærkt overrepræsenteret i forhold til deres andel af befolkningen. 

Den 1. januar 2008 udgjorde ikke vestlige indvandrere og deres efterkommere i alt 9,1 procent af alle på førtidspension.  

Ligeledes den 1. januar 2008 udgjorde deres samlede andel af befolkningen 6,2 procent. Det vil sige 340.653 personer ud af en samlet befolkning på i alt 5.475.791 personer.

Den 1. januar 2017 udgjorde ikke-vestlige indvandrere og deres efterkommere hele 15,4 procent af samtlige på førtidspension.

Ligeledes en 1. januar 2017 udgjorde deres andel af befolkningen 8,2 procent. Det vil sige 476.727 personer ud af en samlet befolkning på i alt 5.748.769 personer. 

Indvandrernes andel af førtidspensionisterne er altså steget mere end deres andel af befolkningen. 

Det skal i den forbindelse understreges, at antallet af førtidspensionister alene omfatter personer i alderen 16-64 år, medens antallet af ikke-vestlige indvandrere og deres efterkommere omfatter samtlige uanset alder. 

 

Alle tallene i artiklen er hentet i tabeller hos Danmarks Statistik. Se link i bunden af artiklen. 

Der kan hentes tyve milliarder kroner

Ifølge Finansministeriet koster den ikke-vestlige indvandring det danske samfund omkring 33 milliarder kroner om året. 

Et andet tal fra Finansministeriet er lige så interessant: 

De offentlige finanser ville blive forbedret med omkring 20 milliarder kroner, hvis beskæftigelsesfrekvensen for indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande kom op på niveauet for personer af dansk oprindelse. 

De ikke-vestlige indvandrere og efterkommere halter langt bagefter, når det gælder beskæftigelse. 

Samtidig med, at mange af dem lever på førtidspension og anden offentlige forsørgelse betalt af danske skatteydere, tales der meget om, at Danmark mangler arbejdskraft.

 

Det er fuldstændig uholdbart.