Der skal fortsat være en person ansat i Kvarterhuset

Kulturudvalget har foreslået, at spare lønudgiften til den eneste person som er lønnet i Kvarterhuset. Det synes vi som frivillige og brugere af huset, er en rigtig dårlig ide fordi:

Kvarterhuset er ikke et almindeligt forsamlingshus, her er mange opgaver hvoraf flere kræver en fast tilknyttet personale til at varetage. Her kan vi nævne følgende områder som kræver kendskab, erfaring og kyndig betjening:

- Værkstedsfunktioner hvor flere maskiner kun må betjenes med kendskab

- Energistyring og afrapportering

- Hygiejne hensyn i Cafeen, som betjenes af rigtig mange mennesker

- Tovholder på de mange forskellige aktiviteter i huset

- Vedligehold inde og ude

- Sikre områdeforståelse med rummelighed og plads for ALLE borgere

OG ikke mindst en kreativ sparringspartner som kan sikre, at det ikke kun er de stærkeste borgere som bestemmer.

Når Kvarterhuset og Gademix, sammen med mange frivillige, mennesker i ressourceforløb, praktik og samfundstjeneste, gennem årene har medvirket til at løfte Sydvestkvarteret. Er det fordi Kvarterhuset, som et barn af KVARTERLØFT projektet, har udviklet sig til, at være en kulturel dynamo i Sydvestkvarteret, og gjort sig bemærket i resten af byen med sit virke. Den slags kommer ikke af sig selv !

Vi beder Kulturudvalget om at vende sine muligheder en gang til og sikre Kvarterhuset med en halvtidsstilling som minimun.

 


Dan Hansen, frivillig gennem 18 år og Hanna Andresen, tidligere Gademix    Kontakt forfatteren af dette andragende