Mest populære underskriftsindsamlinger i sidste måned

Altid | 24 timer | 7 dage | 30 dage | Sidste måned | 12 måneder | Dette år (2021) | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Bevar Grenaa Apotek som vagtapotek

Regionsrådet har besluttet at anbefale at Grenaa Apotek bliver et B-Apotek. Det er nu op til sundhedsstyrelsen at efterkomme regionens ønske. For at det skal lykkedes er det vigtigt at vi viser lægemiddelstyrelsen og ministeren at vi bakker op om regionens anbefaling. Skriv under på denne indsamling så vi kan bevare Apotekets status. 

Oprettet: 2017-04-26

Tidsrum Alle lande Danmark
Altid 409 404
Sidste måned 4 4

Kommunerne svigter børn med særlige behov samt andre handicap - og forældrene er under stort pres

Vi er mange forældre, der kæmper vores sag. Vi kæmper for at passe på vores "særligt" dejlige børn, men hvem kæmper med os? hvem passer på disse dejlige børn, sikre sig, at de får en ordentlig plads i samfundet, bliver hjulpet på vej? Systemet modarbejder, følger ikke lovgivningen, børn bliver tabt på gulvet, ignoreret, ingen lytter til forældrene, forældre bryder sammen, børn bliver endnu dårligere. NU må folketinget og medierne på banen. Inklusion er en fantastisk smuk tanke, men det er en ill

Oprettet: 2017-03-31

Tidsrum Alle lande Danmark
Altid 699 689
Sidste måned 4 4

Aktiv dødshjælp i dk

Vil du selv bestemme om du vil dø, hvis du får en uhelbredelig sygdom som du ikke kan leve med ? ønsker du at aktiv dødshjælp lovliggøres i Danmark under trygge og værdige forholde med fag uddannet personale ? hvis du kan sige ja til en af dem  vil jeg opfordre dig til at skrive  under på dette dokument. når der er samlet ca 10.000 underskrifter vil de personligt blive afleveret til sundhedsministeren. du må meget gerne dele denne underskriftindsamling på nettet  tak for din hjælp.

Oprettet: 2015-10-26

Tidsrum Alle lande Danmark
Altid 3813 3759
Sidste måned 4 4

Ja til støtte til psykoterapi

Ønsker du også, at det skal være muligt at få dækket udgifter til psykoterapeut via sygesikringen DK? Giv din mening til kende ved at skrive under i denne underskriftsindsamling.   Som det er nu, får du hos sygesikringen DK kun tilskud til begrænsede antal timer hos en psykolog, som du bliver henvist til via egen læge. Det skal vi have gjort noget ved. Det kan ikke være rigtigt, at vi som borgere ikke kan få støtte til psykoterapi, når sindet skal helbredes.   De psykiske problemer kan være sky

Oprettet: 2015-03-04

Tidsrum Alle lande Danmark
Altid 2133 2113
Sidste måned 4 4

Mærkning af halal kød

Der sælges tonsvis af halalslagtet kød i supermarkederne i Danmark idag, hvor det ikke fremgår af pakningen, at kødet er slagtet på denne rituelle vis. Mange deler ikke muslimernes eller jødernes religiøse værdier og mange er af den mening, at metoden er dyreplageri. Derfor vil mange gerne undgå at købe halal slagtet kød. 56 muslimske foreninger og pressionsgrupper, forsamlet under paraplyen “Danish Halal”, forsøger nu tilmed at få slagterier til at slagte dyr uden bedøvelse, hvilket allerede fi

Oprettet: 2013-04-15

Tidsrum Alle lande Danmark
Altid 1705 1674
Sidste måned 4 4

Genåbn Januarvej og Februarvej i Aarhus V.

Genåbn Januarvej og Februarvej!  Januarvej og Februarvej har i en forsøgsperiode været lukket for trafik fra Herredsvej. Denne forsøgsperiode slutter 31/12 2020. Vi beboere i Herredsvang ønsker Januarvej og Februarvej genåbnet ved forsøgsperiodens ophør. Vi beboere i Boligforeningerne i Herredsvang har længe været plaget af at det er yderst svært at komme til at køre ud på Herredsvej i myldretiderne morgen og eftermiddag fra sidevejene.Det er vores opfattelse at dette skyldes at mange kører til

Oprettet: 2020-11-24

Tidsrum Alle lande Danmark
Altid 36 36
Sidste måned 3 3

EDTA-behandling der fjerner åreforkalkning og dermed forhindrer blodpropper, benamputation og bypass/stent skal kunne fås på enhver lægeklinik.

Jeg håber, du vil skrive under, da det har vist sig umuligt af få læger, folketingsmedlemmer, hjerteforeningen og Diabetesforeningen til at besøge en klinik. I tvivl? Se mere på Edta-patientforeningen.dk

Oprettet: 2020-11-18

Tidsrum Alle lande Danmark
Altid 24 23
Sidste måned 3 3

Uhensigtsmæssige autoværn på hovedvej A11 Thisted-Skjoldborg-Sundby Thy

Autoværn er sat for tæt på kørebane til fare for cyklister, havarister, landbrugsmaskiner og bilister Autoværnet har den modsatte effekt da bilister køre 80 km og der kommer hasarderet overhalinger  Jens Møller har formuleret dette rigtig fine klage brev til vejdirektoratet. Leif KrebsE-mail: leik@vd.dk13-11-2020Til Vejdirektoratet.Jeg skriver til jer som en bekymret og ærgerlig borger vedrørende Hovedvej A11 fra rundkørsel i Silstrup til afkørsel Sundby, som går ind på A26 Stenbjerg-Vildsund ov

Oprettet: 2020-11-17

Tidsrum Alle lande Danmark
Altid 143 143
Sidste måned 3 3

Beskyttede frøer ved Annisse Nord

Høringssvar Råstofplan 2016/2020 Region Hovedstad Det er med stor undren at vi igen ser dette projekt, om råstofindvinding i området syd for Annisse Nord, idet området er beskyttet af hensyn til fredede og truede arter af frøer. Der er flere vandhuller I området, hvor der er en blandet bestand af løgfrøer, grøn frø spidssnudet- og butsnudet frøer. Frøerne og deres ynglevandhuller, er beskyttet efter naturbeskyttelseslovens §3. De må ikke fanges, slås ihjel eller forstyrres. Deres levesteder må i

Oprettet: 2020-11-12

Tidsrum Alle lande Danmark
Altid 81 81
Sidste måned 3 3

Stop planerne om en grusgrav ved indgangen til Helsinge

Jeg skriver hermed under på, at den samfundsmæssige værdi af at udvinde 0.3 millioner m3 sand fra B1 Ammendrup Udvidelsen ikke står mål med de natur- og miljømæssige, kulturhistoriske, trafikale eller menneskelige og økonomiske omkostninger når der er et overskud på 8 millioner m3 sand i udkastet til Råstofplan 2016/2020. B1 Ammendrup Udvidelsen bør derfor sløjfes under henvisning til Råstoflovens §3. Etableringen af B1 Ammendrup Udvidelsen vil have natur- og miljømæssige konsekvenser, der inklu

Oprettet: 2020-10-26

Tidsrum Alle lande Danmark
Altid 278 278
Sidste måned 3 3