Mest populære underskriftsindsamlinger i sidste måned

Altid | 24 timer | 7 dage | 30 dage | Sidste måned | 12 måneder | Dette år (2021) | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Nej tak til vingeklip

I Foreningen Fuglelivet har vi længe været oprørte over den tendens som synes at vinde gehør - nemlig at vingeklip af eksotiske fugle er i orden. Det er det på ingen måde. At flyve er en stor del af fuglens kendetegn og identitet, og at fjerne netop dette særkende er yderst uheldigt. Man kunne også spørge: Hvorfor i det hele taget anskaffe sig en fugl, hvis ikke den må flyve? Der er så mange dyr som ville egne sig langt bedre som kæledyr, hvis præmissen er, at den ikke må kunne fjerne sig af ege

Oprettet: 2013-09-18 Statistik

Løslad Selahattin Demirtas nu!

Løslad Selahattin Demirtas nu! Erdogan-regimets undertrykkelse af den demokratiske opposition fortsætter. Det mest synlige udtryk for dette er den årelange fængsling af den tidligere medformand for det demokratiske oppositionsparti, HDP, som har siddet fængslet siden 2016. Ved det seneste præsidentvalg i juni 2018 stillede Selahattin Demirtas op, men måtte føre sin valgkamp fra en fængselscelle. Trods indespærringen og tegn på valgsnyd fik han over 4 millioner stemmer ved valget og var den kandi

Oprettet: 2021-09-27 Statistik

Hjælp den Afghanske befolkning

I betragtning af den nuværende situation i Afghanistan, skal Danmark som krigsførende nation hurtigst muligt tage ansvar for konsekvenserne af krigen i Afghanistan. Danmark bærer ikke hele ansvaret for den nuværende situation i Afghanistan, men som krigsførende nation bærer Danmark en del af ansvaret. Danmark skal derfor øge antallet af kvoteflygtninge og hjælpe særligt de mest udsatte grupper i sikkerhed, herunder menneskerettighedsforkæmpere, journalister, religiøse mindretal, særligt udsatte

Oprettet: 2021-08-19 Statistik

Danmark skal ikke anerkende Talebanregimet som den legitime regering i Afghanistan

Danmark har støttet Afghanistan både politisk, sikkerhedsmæssigt og økonomisk. Derfor spiller Danmark en stor rolle i Afghanistan nu og i fremtiden. I takt med det internationale samarbejde og støtte har der været positiv udvikling i Afghanistan i sidste 20 år. Der har for eksempel siddet kvinder i parlamentet og på regeringsposter og flere piger på skolebænkene. Medierne var blandt de mest frie i regionen. Under en Talebanledet regering vil det være helt andeles; kvindernes rettigheder, minor

Oprettet: 2021-08-18 Statistik

Ansager cykelsti

Støt op om en cykelsti Vi arbejder på at forlænge den eksisterende cykelsti, der går fra Ansager til Kvie Sø Efterskole, føre den videre til Ridesklubben Ansager og binde den sammen med en cykelsti langs Kvievej, videre til Kærbæk og Ansager. Den nye cykelsti ville være et aktiv for alle os der nyder at gå og cykle i området ved Kvie Sø, tager turen til Ansager eller til rideskolen, og for de turister, der vil opleve området gående eller på to hjul. Samtidig ville en cykelsti binde området sam

Oprettet: 2021-08-08 Statistik

Trafikfarlig skolevej - Nysted Skole

Det fremgår af folkeskoleloven og bekendtgørelse af befordring af elever i folkeskolen, at kommunen skal sørge for transport fra hjemmet til skolen, såfremt skolevejen overstiger 2,5 km for børn i 0.-3. klasse, 6 km på 4.-6. klassetrin, 7 km på 7.-9. klassetrin eller hvis skolevejen er trafikfarligt. Vi har forespurgt Guldborgsund Kommune omkring vurderingen af farlig skolevej, idet Sakskøbingvej fra Herritslev til Nysted er vurderet trafikfarlig for børn fra 0.-6. klasse, men fra 7. klasse og o

Oprettet: 2021-08-05 Statistik

Underskrifter til lyskryds på Ørestad Boulevard

Jeg erklærer mig hermed enig i at et lyssignal, hvor biler skal holde for rødt lys, er nødvendig for sikkerheden på Ørestad Boulevard ved Ørestad bypark. Dette er især af hensyn til de mange skolebørn, der krydser vejen hver dag (både morgen før 8.00 og eftermiddag), ofte for biler der ikke stopper eller som regel accelererer på denne strækning. Vi er mange bekymrede voksne og mener ikke at et uheld skal ske, før denne aktion er nødvendig. 

Oprettet: 2021-07-29 Statistik

Red Parkeringspladsen ved Bedstes Hus

Opråb til Slagelse kommune > SKRIV under hvis du er enig Slagelse kommune vil lukke parkeringspladserne, tilhørende restaurant Bedstes Hus, Dresselbjergvej 94, Stillinge Strand. Det sker hvis kommunens krav om udskiftning af belægning skal følges. Bedstes Hus har for nogle år siden købt ejendommen så gæsterne (herunder gangbesværede) kunne parkere ved ejendommen fremfor at skulle holde på Drøsselbjergvej eller sidevejene med fare i forbindelse med trafikken, herunder brand- og udrykningskøret

Oprettet: 2021-07-24 Statistik

Fredning af den grønne kystnære Melbykile

Den grønne, kystnære kile i Melby er udlagt i henhold til planloven som et område med landskabelig værdi og særlig værdifuldt landbrugsområde. Vores område har mange kulturhistoriske vædier som f. eks gravhøje fra bronzealderen, hellekiste, Melby Mølle og kulturbeskyttede (under Slots og kulturstyrelsen) diger fra udskiftningen 1794. Vi er et værdifuldt naturområde, med et fredet udsigtspunkt (Høje lindebjerg) og et naturbeskyttet overdrev, med nærringsfattige overdrevsplanter, der tiltrækker et

Oprettet: 2021-07-11 Statistik

Støt kampen mod kæmpe vindmøller, placering af vej samt solcellepark

Støt os i kampen for at blive hørt vedr energipark-oplæg mellem Fensmark ogHolme-Olstrup.  Vi er imod det oplæg, der er sendt i debat og ønsker din stemme i kampen mod kommunens plan. Vi ønsker at borgerne i Fensmark og omegn bliver hørt. Erhverv og Private bliver hårdt ramt af den nye plan. Støt dine medborgere - afgiv din stemme.Nedestående skriv har til formål at belyse de muligheder vi ser, samt de bekymringer vi har ved etablering af en energipark i området mellem Fensmark og Holme-Olstrup.

Oprettet: 2021-06-30 Statistik