Bevare de selvejende fritidsinstitutioner gennem øget forældrebetaling.

Kære Børne- og Undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil 

Ensartede regler for forældrebetaling til fritidshjem og SFO/KKFO’er

Vi skriver til dig for at få dit politiske tilsagn til fremme af en regelændring, som gør det muligt at bevare de selvejende fritidsinstitutioner gennem øget forældrebetaling. Sagen er velkendt, og du er allerede blevet fuldt informeret af Børne- og Unge borgmester Jesper Christensen, og gennem talrige skrivelser fra bekymrede forældre fra institutionerne i København:  

·       Hvis vi kan få et politisk tilsagn fra regeringen om, at en regelændring er medtaget i lovprogrammet – eller på anden måde en del af at politisk initiativ, som du vil tage i år – er der stadig en reel mulighed for at bevare de 28 selvejende fritidsinstitutioner i København. 

·       Hvis du derimod ikke vil tage et politisk initiativ, der kan sikre ensartede regler for egenbetaling for pasning af børn på selvejende og kommunale fritidsinstitutioner, vil vi gerne kende dine børnepolitiske argumenter herfor.  

I Københavns Kommune er forældrebetalingen for fritidsinstitutioner lav. Det er uholdbart. For at komme op på samme niveau som andre større byer skal betalingerne stige til 1.600 kr. per måned, svarende til en stigning på ca. 75%. Reglerne på fritidsområdet forhindrer dette, og resultatet er, at kommunen ikke har andre muligheder end at tvinge alle fritidsinstitutioner ind under reglerne på folkeskoleområdet.

Resultatet heraf vil være, at velfungerende selvejende fritidsinstitutioner bliver afviklet uden at kunne genetableres i kommunalt regi. I vores tilfælde, som fritidsinstitution tilknyttet folkeskolen den Classenske Legatskole, er fremtiden helt uklar, idet de to fysiske placeringer ved Thomas P. Hejle på Nørreport og i Vartov ikke umiddelbart kan fortsætte. Vores børn mister trygge fysiske rammer, og et stykke unikt civilsamfund med aktiv inddragelse af forældre i samspil med ledelse, medarbejdere og kommunal forvaltning forsvinder!

·       Vi vil derfor gerne kende dit syn på, om du som minister går ind for at tvangskommunalisere fritidsinstitutionerne.  Vi kan ikke levere dig en garanti for, at der ikke er modstand mod at øge forældrebetalingen til fritidsinstitutionerne.

Men det er vores vurdering, at der er bred forståelse iblandt forældrene for, at egenbetalingen for fritidstilbud København bør kunne sammenlignes med resten af landet, og at forældrenes bidrag derfor må stige.

København har et skattegrundlag som ligger lidt under resten af landet i snit. Ved at øge forældrebetalingen i København til samme niveau som resten af landet – og samtidigt opretholde mulighederne for fripladser og søskendemoderation, som de kendes i dag - vil næsten halvdelen af den øgede forældrebetaling gå til at dække dette. Det er faktisk en markant og solidarisk omfordeling, hvis der er opbakning.

Se ”Effektiviseringsforslag”: https://www.kk.dk/sites/default/files/edoc/Attachments/22392045-31323787-3.pdf

Men selvom forældrene formentlig er parat til at betale på samme niveau som i resten af landet, vil der ikke være nogen forståelse for at blive tvunget til en merbetaling uden at kende fremtiden for de institutioner vores børn har deres hverdag i. Og det vil være den situation vi står i senere på året uden et tilsagn om en regelændring, der sidestiller fritids- og folkeskoleområdet.

Vi glæder os til at høre fra dig.


Fritidsinstitutionen ved Den Classenske Legat Skole


Heidi Christina Tanggaard B Hansen    Kontakt forfatteren af dette andragende

Underskriv denne indsamling

Jeg giver med min underskrift Heidi Christina Tanggaard B Hansen tilladelse til at overdrage mine oplysninger i denne formular til vedkommende som har indflydelse på denne sag.Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...