BEVAR SKOVAFDELINGERNE I SVANEPARKEN

Denne underskriftsindsamling kan tilsluttes af alle, der ønsker at støtte op om muligheden for skovbørnehaver i Frederiksberg Kommunes dagtilbud.

 

Tag stilling til om Frederiksbergs børn skal vokse op på et lenoliums gulv eller i den grønne skov!

 

I forbindelse med Frederiksberg kommunes spareplan for 2023, er det blevet foreslået at lukke tre skovafdelinger i børneinstitutionerne Louis P., Mariendal og Lindehuset, samt hele institutionen Lindehuset. Nedlukningen vil gå ud over i alt 228 børn.   

Den normale ugentlige arbejdstid har siden 1990 været fastsat til 37 timer. Det betyder, at børn bruger 8,4 timer i institution pr. hverdag, hvis deres forældre har 30 minutters transporttid til arbejde. For en 3 årig, som i gennemsnit sover 11 timer om natten, svarer det til 65% af deres vågne timer, 5 dage om ugen, i en af kommunens pasningstilbud. Hvis denne ordning skal fungere, er det afgørende, at kommunen investerer i pasningstilbuddene og sikrer de mest optimale forhold for en sund opvækst. 

Børn i skovbørnehaver får mere frisk luft. Forskning viser, at skovbørn udmærker sig på en række områder; de er harmoniske og motorisk stærke, har større selvstændighed og deres evne til at modtage beskeder og koncentrere sig styrkes når de bliver lukket ud i skoven hver dag. Derfor har børn fra skovbørnehaver et optimalt afsæt til at starte i skole når den dag kommer. Børn, der er vokset op i skoven, lærer om naturen. De lærer om løvspring og løvfald. Om blomster, bier, skarnbasser og svampe. Om årringe og råd i væltede træer, og om hvordan henfald giver plads til nyt liv. De forstår at respektere naturen, - en tvungen nødvendighed for alle fremtidige generationer. Covid19 har lært os, at luftbårne sygdomme smitter mest når vi flokkes indendørs. Skovbørn, - og dermed også deres forældre - har færre sygedage. Børn, der af helbredsmæssige årsager ikke kan gå i almindelige børnehaver, kan ofte trives i skoven. 

Børn, der kører fra byen og ud i skoven kommer hjem med rygsækken fuld af styrke, glæde, læring og et hav af oplevelser. Efterspørgslen på skovbørnehaver er - med god grund - stor. Derfor er der venteliste for at komme ind i skovbørnehaven Lindehuset, - men kommunen foreslår nu at lukke netop denne institution, sammen med tre af kommunens i alt 15 skovafdelinger. Skovstedet vil iht. foreslaget blive bevaret, men for fremtiden vil kun to ud af de nuværende fem institutioner have mulighed for at benytte det. 

Vi mangler børn og pædagoger på Frederiksberg. Antallet af pladser i kommunens børnehaver skal tilpasses antallet af børn, men Frederiksberg skal fortsat være et attraktivt sted at bo for småbørnsfamilier. Kapacitetstilpasningen skal foretages ansvarligt og med omtanke for børnenes tarv og trivsel, personale fastholdelse og pædagogisk kvalitet - ikke husleje priser alene. 

Hjælp os med at skrive under på at Lindehuset og Frederiksberg kommunes skovpladser i Svaneparken skal bevares! 

Denne underskriftsindsamling er oprettet af bekymrede forældre til børn i skovbørnehaven Lindehuset der holder til i Svaneparken, men kan tilsluttes af alle, der bakker op om at Frederiksbergs børn får en lys og grøn fremtid!   

 

Screen_Shot_2022-08-29_at_14.08_.39_.png

 

Kildeinformation: Ejbye-Ernst, N. (2012): Pædagogers formidling af naturen i naturbørnehaver. Emdrup: Ph.d. afhandling. Danmarks Pædagogiske Universitetsskole.Grahn, P. (2007): Barnet och naturen. In Dahlgren, L, O., Sjölander, S.Söderström, M (2011): Medicinska perspektiv på barns naturkontakt. In: Mårtensson, F., Jensen, E, L., Söderström, M., Öhman,J. (2011): Den nyttiga utevistelsen. Natur Vårds Verket: Rapport 6407. Januar 2011