Bevar Landsbyordningen Ferslev (Ferslev Skole, SFO og Børnehave)

Frederikssund Kommune vil lukke Landsbyordningen Ferslev permanent, som et led i en ny skolestruktur i Frederikssund Kommune.
Landsbyordningen Ferslev består af Ferslev Skole, SFO1, SFO2 og børnehaven Pilehuset.
Ferslev Skole ligger fagligt over gennemsnittet i kommunen.
Ferslev Skole er med til at de små landsbyer i Hornsherred lever og kan tiltrække børnefamilier. Børnene i Landsbyordningen vokser op i et trygt miljø, hvor nærhed og trivsel vægtes højt.
Tryghed og trivsel er altafgørende hvis læring skal finde sted.
Vær med til at bevare Hornsherred ved at underskrive, det er ikke bare en skole Frederikssund Kommune vil lukke, men et helt samfund!
Vi vil udvikling ikke afvikling!