BEVAR ÅLØKKESKOVEN! Nej til boligbyggeri i skoven! Nej til endnu mere trafik i Åløkkekvarteret!

Byggeselskabet Olav de Linde har planer om at bygge seks boligblokke på op til fem etager i Åløkkeskoven.

Vi er imod projektet og mener ikke der bør gives tilladelse til byggeriet af flere årsager.

Åløkkeskoven er en af Odenses ældste skove. Den ønsker vi at bevare i sin fulde udstrækning til glæde for naturen og dyrelivet, for Odense som den grønne oase den er, for områdets foreninger og institutioner og for de mange, mange daglige brugere.

Vi mener desuden at trafikken til de mange planlagte boliger vil være af en størrelsesorden som kvarteret umuligt kan kapere, da der i forvejen er store trafikale problemer på særligt Mogensensvej og Ny Kongevej.

skov1.JPG

Bilag 1:https://www.fyens.dk/odense/Nyt-boligprojekt-truer-skov-Grundejerforening-gaar-i-kamp-for-at-faa-projektet-afvist/artikel/3283703