Nej Tak til højhuse i Åbybro midtby

Nej tak til højhuse i Åbybro Centeret.

Jammerbugt Kommunes forslag til Helhedsplan17 for Åbybro Centeret lagt op til markante ændringer af Åbybro midtby.

Helhedsplanen giver mulighed for adskillige højhuse på op til 25 meters højde i Åbybro Centeret:

  • Dette er ude af propertioner med den omgivende by, og vil skæmme byen.
  • Vil have væsentlige gener omkringliggende boliger og bymiljø.
  • Der er ikke taget hensyn til eksisterende lav bebyggelse omkring centeret.
  • Planen inddrager ikke de berørte villaområder på nogen måde på trods af de ligger lige op af det påtænkte højhus-område.

En omdannelse af Åbybro Centeret til et massivt beboelsesområde bør ikke ske uden at have en ordentlig plan for de omgivende områder.

Vi ser ikke Åbybro som en by der har behov for højhuse (selv de 4 etager der er bygget andre steder i byen er for meget for mange).

Hjælp os med at appellere til de drastiske planer for Åbybro Centeret genovervejes.

Sæt din underskrift, og sig “Nej tak til højhuse i Åbybro Centeret”.

Alle underskrifter afleveres til kommunen inden høringsfristens udløb (16. november 2017).