NEJ TAK - TIL TVUNGET-BAD I FOLKESKOLEN

Kontakt forfatteren af dette andragende

Gør badet efter idræt frivilligt for alle elever i folkeskolen.

2018-02-01 19:27:56

  Godt nytår til alle jer, der støtter et ”Nej Tak” til tvunget bad i folkeskolen.  

Jeg har netop erfaret, at Danske Skoleelever på en konference har besluttet, at de ikke længere bakker op om, at badet efter idræt skal være tvunget.

De opfordrer nu til, at badet skal være frivilligt for alle elever. Men desværre er der foreløbig stadig intet, der tyder på, at det bliver ulovligt for skolerne at gennemtvinge badet.  

På trods af, at der er flere og flere af eleverne, der springer badet over og nægter at deltage i en fælles af skylning af kroppen, så er der fortsat mange skoler, der stolt proklamerer, at badet er obligatorisk hos dem, og at alle elever skal deltage.

Jeg vil opfordre eleverne på disse skoler til at tage kontakt til deres elevrådsrepræsentant, så skoleledelsen kan blive tvunget til at følge Danske Skoleelevers opfordring. Så badet bliver frivilligt for alle.  

I løbet af 2017 hørte vi mange beretninger fra folk, der havde følt sig krænket på den ene eller anden måde. Krænkelser, der foregik og opstod, fordi folk ikke fik sagt fra i tide, og fordi det er blevet legalt at negligere et ”NEJ”.  

Politikken bragte henover sommeren diverse fortællinger om unge mennesker, der var blevet forulempet og krænket på Roskilde Festivalen. Tilsyneladende er diverse seksuelle krænkelser blevet kutyme på en Roskilde Festival. Hvorfor?  

Er det, fordi de unge ikke har lært, at det er OK at sige” NEJ”, og at et ”NEJ” skal respekteres?  

I dag lærer vores unge ikke, at det er OK at sige fra, hvis de føler, at deres personlige grænser overskrides. Der er fx stadig alt for mange unge mennesker, som bliver tvunget til at fremvise deres nøgne krop i forbindelse med fællesbadet i folkeskolen.  

Folkeskolen ville ellers være et udmærket sted at lære de unge, at de selv bestemmer over deres krop, og selv må sætte deres personlige grænser. Men desværre er opretholdelsen af en gammel idrætstradition stadig vigtigere end at lære børn og unge, at de selv har retten til at bestemme over deres krop.  

De elever, der ikke selv er blufærdige og ikke har noget i mod fællesbadet, oplever, at det er helt ok at negligere andres blufærdighed og derved forsøge at flytte andres personlige grænser.  

Hele #MeToo-kampagnen viser den samme tendens. Det er den stærke, der sætter dagsordenen for, hvad der er rigtigt, og hvor grænsen skal sættes. Det må den svage part bare affinde sig med, ellers er vedkommende sippet og snerpet og kan trues med at blive holdt uden for det såkaldte gode selskab.

På samme måde som når de blufærdige elever i folkeskolen trues med at blive holdt uden for fællesskabet, hvis de skulle driste sig til at sige ”Nej Tak” til det tvungne fællesbad.  

Tænk, hvis man allerede i folkeskolen lærte, at ens personlige grænse er en grænse, man selv sætter. Grænsen skal ikke sættes af andre, blot fordi disse har mere magt og er stærkere end en selv.  

Hvis nu lærere og pædagoger allerede i folkeskolen lærte børn og unge, at krop og seksualitet er en privat sag, som de kun skal dele med andre, hvis de har lyst. Hvis nu de unge var vant til, at alle beslutninger omkring krop og seksualitet var noget, den enkelte selv træffer, mon så vi havde haft alle de uheldige sager med børn og unge, der uden at vide det, har gjort sig skyldige i distribution af børneporno via de digitale medier?

Hele denne sag viser tydeligt, hvordan dobbeltmoralen hersker i vores samfund.   Ungerne tvinges til at fremvise deres nøgne krop i folkeskolen med den begrundelse, at det er sundt for dem at få mulighed for at lure på hinanden under bruseren, så de kan konstatere, at der findes mange forskellige kroppe. (Mon ikke de fleste med øjne i hoved, kan se, at vores kroppe er forskellige, også selv om kroppen er tildækket af tøj?)  

De samme instanser, som har nægtet at gøre badet frivilligt, himler op om, hvor forfærdeligt det er, at de samme børn, som er tvunget til nøgenhed i forbindelse med fællesbadet, kan finde på at sende nøgenbilleder af deres kammerater rundt på nettet. Hvorfor skulle disse børn og unge dog pludselig kunne se, at det er forkert? Mange af dem er måske selv blevet krænket ved at blive tvunget til at smide tøjet i forbindelse med fællesbadet.

De, der ikke selv er blufærdige, har set og oplevet, at det er helt i orden at nøgenhed bliver fremvist under tvang og protester. For nøgenhed er jo så NATURLIGT.  

Ja, jeg mener faktisk også, at nøgenhed kan være helt naturligt.  

Hvis man selv bestemmer, hvornår man vil være nøgen, og hvem man vil fremvise sin nøgenhed til.  

Gør det ulovligt for skolerne at tvinge vores børn og unge til at fremvise deres nøgne kroppe i forbindelse med fællesbadet efter idræt.

Gør badet frivilligt nu!!  

Så viser vi de unge, at alles ret til egen krop skal respekteres.                    


Helle Rasmussen

Frisind = fordomsfri og tolerant indstilling

2017-01-15 15:35:13

Så gik der atter et helt år, hvor myndigheder og voksne med pædagogisk ansvar fortsat nægter at erkende, at det tvungne bad i folkeskolen ikke hører hjemme i et moderne og frisindet samfund.  

Flere og flere børn og unge siger ”nej” til badet efter idræt.

Et bad, som også mange voksne ville sige nej til.    

Ikke desto mindre ser skolerne det stadig, som en meget vigtig opgave at tvinge eleverne under bruseren. Desværre har mange skoler stadig den overbevisning, at børn og unge ikke kan have et naturligt forhold til deres krop med mindre, de mindst en gang om ugen bliver tvunget til at vise den frem og stille den til skue i forbindelse med faget idræt.  

Alle har efterhånden indrømmet, at badet ikke længere har noget med hygiejne at gøre.

Formålet med badet er, at eleverne skal fremvise deres nøgenhed på en sådan måde, at de får mulighed for at bedømme og belure hinandens bare kroppe.  

Er der noget at sige til, at der er flere og flere børn og unge, der forsøger at undgå badet efter idræt?  

I Danmark plejer vi at være stolte over vores frisind og tolerance over for andre. Det ville være skønt, hvis det virkelig var en del af vores kultur frem for det at tvinge andre til nøgenhed i forbindelse med et fællesbad.  

Begrebet ”frisind” burde være garant for, at det var muligt at sige ”nej” til et fælles bad, hvis man ikke ønsker at stille sin bare krop til skue.  

Selvfølgelig skal badet fortsat være en mulighed for dem, der hygger sig under bruseren. 

Imidlertid opfordrer jeg endnu en gang til, at I tager problematikken og kampen op ude på landets skoler og selvfølgelig også på gymnasier.

Støt jeres børn og unge i, at de kun skal deltage i et fællesbad, hvis de selv ønsker det og føler glæde derved.  

Kæmp for, at badet bliver frivilligt for alle. Det er en skolebestyrelsens pligt at arbejde for, at alle børn og unge trives på skolen. Derfor bør alle børn og unge have mulighed for at takke nej til badet.  

Desværre nægter organisationen ”Danske Skoleelever” fortsat at kæmpe for, at badet bliver frivilligt. Mærkeligt, når det efterhånden er omkring 50 % af eleverne, der forsøger at undgå badet. 

 Mon ”Danske Skoleelever” kun arbejder for den dagsorden, som ministeriet stiller?  

Til gengæld har formanden for ”Danske gymnasieelever” (DGS) oplyst mig, at de vil gå ind i kampen for at gøre badet frivilligt, hvis det er et landsdækkende problem, at også gymnasieelever bliver tvunget til at deltage i et fællesbad efter idræt. Så hvis du kender til unge mennesker, der oplever dette problem på deres gymnasium, så opfordre dem til at kontakte DGS.  

Til sidst vil jer gerne sige en stort TAK til alle jer, der har skrevet til mig om jeres oplevelser i forbindelse med det tvungne bad efter idræt.  

Det har bekræftet mig i, at vi alle fortsat skal arbejde og kæmpe for, at badet bliver frivilligt.  

Det hører ingen steder hjemme, at børn skal forlade folkeskolen, fordi de nægter at deltage i et fællesbad. Heller ikke rimeligt, at de ikke kan deltage i idrætstimerne blot, fordi de nægter at stille deres nøgne krop til skue og få den bedømt af klassekammeraterne.  

Håber 2017 bliver det år, hvor fornuften sejrer.  

Gid 2017 må blive det år, hvor landets politikere og andre ansvarlige sørger for, at intet barn eller menneske længere kan tvinges til nøgenhed i det offentlige rum.  

Godt nytår til jer alle.  

Med venlig hilsen  

Helle Rasmussen www.tvunget-bad.dk      


Helle Rasmussen

STOP TVANGEN I FOLKESKOLEN

2016-07-10 13:27:41

Drop så det bad – lav loven om nu.

Ingen skal kunne tvinge andre til nøgenhed.

Gør badet efter idræt frivilligt for alle børn og unge i den danske folkeskole.  

Hvor længe endnu skal de sygeliggøres, de børn og unge, der ikke ønsker at deltage i et fælles bad?  

Har netop læst den nyeste udgivelse af magasinet ”Idræt i Skolen”, se dette link: http://www.skoleidraet.dk. Læg mærke til det glimrende foto af et baderum, som det ser ud på de fleste skoler. Er det noget, at sige til, at eleverne nægter at bade under disse forhold? Blufærdige eller ej.

”Nej Tak til fællesbad” står der på forsiden af magasinet, men den overordnede holdning blandt de adspurgte er hel tydelig.

Børn og unge, der ikke vil fællesbade skal helbredes og det helst sammen med deres forældre.Tilsyneladende kan de unge ikke få et sundt billede af sig selv og lære at omgås andre, hvis de ikke tvinges i bad efter idræt.  

Hvor grotesk kan det blive? Det næste bliver vel, at der bliver lavet en lov, der foreskriver, at alle, voksne som børn, skal møde nøgne op på byens torv hver lørdag, så vi kan sammenligne vores kroppe. Vi kunne jo være i tvivl om, hvem af os, der har de største bryster eller mindste tissemænd. En viden vi tilsyneladende ikke kan leve foruden.

Hvis der er nogle, der på nuværende tidspunkt smider tøjet på byens torv eller det lokale supermarked, vil de med det samme få en dom for blufærdighedskrænkelse.

Så mere naturlig er den nøgne krop så heller ikke.  

En hurtig skylning af kroppen, ofte uden brug af sæbe, er åbenbart garant for, at de unge skal få et sundt og naturligt forhold til kroppen. De børn og unge, der ikke ønsker at belure og blive beluret af deres klassekammerater, må acceptere at blive kaldt kropsforskrækket og skal til stadighed finde sig i, at deres lærere forsøger at ”normalisere” dem.  

Debatten omkring det tvungne bad har kørt i flere år. Heldigvis er der flere og flere, der får øjnene op for, at badet handler om alt andet end hygiejne og, at badet mange steder bliver gennemtvunget, selv om der er elever, der forsøger at sige fra.

Alene det, at så stor en del af idrætslærerne nu tør indrømme, at de har elever, der forsøger at undslippe badet, er et fremskridt. Tidligere var den officielle holdning, at det var en problematik, de ikke kendte til.

Idrætslærerne er begyndt at indrømme, at det er tvang, de praktiserer, så det går da fremad.

Bare underligt, at der ikke i større grad bliver taget afstand fra tvangen. Alle andre steder i samfundet er det strafbart at tvinge andre til nøgenhed. Men bare man gør det længe nok, så er det pludselig blevet en del af ens kultur, og så er det åbenbart bare helt ok.

Nøjagtigt på samme måde som når nogle af de fremmede kulturer forsvarer deres ret til at omskære deres børn, arrangere tvangsægteskaber og tvinger deres kvinder og piger til at bære tørklæder.  

Der er dog også skoler, der respekterer elevernes ret til at sige ”Nej” og lader dem slippe for badet uden yderligere tiltale. Lad os håbe, at der efterhånden vil blive flere af disse skoler. Det hører ingen steder hjemme, at en skoleleder kan gennemtvinge badet hverken alene eller i samråd med skolebestyrelsen. Uanset, hvor sundt de må mene, det er for eleverne.

Påtvungen nøgenhed kan aldrig være hverken sundt eller naturligt.  

Håber I alle fortsat vil kæmpe for, at badet bliver frivilligt, selvom I vil blive mødt med kommentarer om, at de unge vil få et unaturligt forhold til deres krop, hvis de ikke bliver tvunget til at belure og selv blive beluret under bruseren. Men hvad er beviset for det, og hvad er det egentligt at have et naturligt eller unaturligt forhold til sin krop?

De samme personer, som lovpriser det tvungne bad, mener samtidigt ikke, det er naturligt, når de unge viser deres bare kroppe frem på de digitale medier eller sender nøgenbilleder til hinanden. Hvorfor så ikke det, så længe det sker frivilligt? Det er jo kun en nøgen krop.  

Tilhængerne af det tvungne bad begræder, at der tilsyneladende er flere og flere unge, der bliver blufærdige. Men det er vel en  naturlig reaktion fra de unge, da de fra omgivelsernes side mærker en større og større interesse og en masse forventning om, hvordan de skal og bør agere i forhold til deres krop og nøgenhed.  

De digitale medier ligger op til, at de unge skal fremvise en perfekt krop, mens det etablerede samfund, som i dette tilfælde er folkeskolen, kræver, at eleverne helst skal fremvise en uperfekt krop. Derved kan de så alle stå og føle sig lidt bedre eller mere normal/unormal end deres klassekammerater.  

Eleverne skal lære at acceptere og respektere hinandens fysiske forskelligheder, og det kan de så tilsyneladende kun lære ved at blive tvunget til at deltage i et fællesbad. Lige her bliver forskelligheden lovprist, det gør den bare ikke i forhold til, at der kan være forskel på elevernes personlige grænser og, at der derfor altid vil være nogle, der vil forsøge at sige ”Nej tak” til fællesbadet efter idræt.  

I tidligere generationer kæmpede ungdommen for at måtte smide tøjet og være frimodige, og det lykkedes så godt for dem, at de nye generationer nu skal kæmpe for at få lov til at beholde tøjet på uden at blive kaldt for kropsforskrækket og psykisk hæmmet.  

Måske vi på et tidpunkt kan lære at acceptere, at folk både voksne og børn er forskellige og bør have ret til at gøre, hvad de synes er bedst i forhold til deres egen krop?  

Det burde være en menneskeret, selv for børn og unge, at kunne bestemme, hvornår man vil fremvise sin nøgne krop.

Derfor igen en stor opfordring til alle forældre om at bringe problematikken op for skolebestyrelsen på jeres børns skole. En forældrevalgt skolebestyrelse bør kunne forlange, at badet bliver frivilligt for alle.

Alle elever vil blive tilgodeset, når det ikke længere er acceptabelt, at et flertal i en forældregruppe kan tvinge andres børn til at fællesbade.  

Hvis du er elev på en folkeskole så find ud af, hvem der er elevrådsrepræsentanter på din skole og få også dem til at arbejde for, at badet bliver frivilligt på din skole. De bør gå til deres hovedorganisation, som er Danske Skoleelever og få dem til at tage problematikken op.

Danske Skoleelever har en vision om, at de optimalt skal varetage skoleelevers interesser. Derfor utroligt, at de endnu ikke har blandet sig i debatten om det tvungne bad efter idræt og krævet, at det bliver frivilligt for alle elever.

På alle områder i folkeskolen er det lovbestemt, at eleverne og deres forældre skal have medindflydelse og være medbestemmende men bare ikke i forhold til badet efter idræt.

Det er høje tid, at dette bliver ændret, så alle elever får ret til at sige ”Nej Tak” til badet efter idræt.  

Med håb om, at det tvungne bad i folkeskolen, snart er en saga blot, ønsker jeg god sommer til jer alle.  

Med venlig hilsen  

Helle Rasmussen


Helle Rasmussen

Hvorfor hører vi ikke Børnerådet og Børns Vilkår i denne sag? Skal børn ikke have ret til egen krop?

2015-05-09 19:49:46

 

 

Kære underskrivere

 

Med jeres hjælp er det igen lykkedes at få gang i debatten omkring det tvungne bad i folkeskolen.

Mange tak for det.

Det kræver nemlig sin mand/kvinde i dagens Danmark at turde kæmpe for børn og unges ret til blufærdighed og deres ret til at have deres krop for dem selv.

Hver gang debatten om det tvungne bad kommer i medierne, skal vi lægge øre til dumsmarte bemærkninger som:

“Curling børn”.

Men børn der forsøger at sige “Nej Tak“ til badet i folkeskolen, skal virkelig have hår på brystet og kunne klare sig selv. Ellers vil de psykisk bukke under for al den modstand, de møder.

“Stinkende unger”

Utroligt, hvis børn og unge ligefrem kommer til at stinke af at være i bevægelse i de ca. 45 minutter, en idrætstime varer. I dag møder børn op i skolen nyvasket og iført rent tøj, og ellers var det jo bare her, lærerne skulle gribe ind. Men det er i øvrigt heller grunden til, at børn og unge bliver tvunget i bad. Tvangen er opstået, fordi der er nogle “meget kloge hoveder” der har fundet ud af, at det er godt for børn og unge, at lade sig belure under bruseren. Det skulle eftersigende være meget lærerigt “for ellers ved de stakkels børn jo ikke, hvordan den nøgne krop ser ud.” Mon disse såkaldte “kloge hoveder” har hørt om Ipaden og internettet? Til orientering er det ikke kun modeller og deltagerne i Paradise Hotel, der optræder let påklædt eller nøgen på nettet.

“Børns blufærdighed er noget forældrene har påduttet dem”

Et barn kan sagtens have et ønske om at måtte have sin krop for sig selv, uden det er noget, de er blevet “påduttet” af deres forældre.

“Vi tog sgu heller ikke skade af at blive tvunget i bad”

Til det kan jeg kun sige “jo I gjorde”. Men vi ved jo også, at dem der selv krænkes som børn, selv har stor risiko for at blive krænker. Så det kan vel ikke være anderledes. Stop derfor tvangen nu.

Så er der selvfølgelig straks nogle, der mener at:

Der er ikke tale om krænkelse, blot fordi et barn tvinges i bad”

Men vi voksne kan vel ikke bestemme, hvornår et barn har lov til at føle sig krænket? Er det noget den, der krænker, bestemmer?

Jeg ved ikke, hvilke typer af mennesker, der har behov for at komme med bemærkninger som ovenstående. Desværre fylder de bare meget i den offentlige debat omkring det, at badet burde være frivilligt. I virkeligheden er de bare symbolet på, at den danske tolerance overfor minoriteter ikke rækker særligt langt.

Det frisind vi er så stolte af, har vi fuldstændigt misforstået. Vi er ikke frisindede, når vi ikke kan acceptere, at andre mennesker kan have en anden personlig grænse end os selv.

Der er jo ingen, der forsøger at forbyde badet efter idræt, men badet bør være frivilligt.

Men igen en stor tak til jer fordi, I har turde skrive under på denne indsamling og for jeres støttende kommentarer.

Jeg håber på, at der snart er nogle af de organisationer, der normalt praler af at varetage børns rettigheder, der vil komme ind i kampen om, at badet skal være frivilligt for alle elever.

Jeg tænker fx på Børnerådet og Børns Vilkår. De plejer da at have en holdning til, at børn skal have rettigheder.

Hvorfor vil de så ikke arbejde for, at børn og unge skal have rettigheder i forhold til at kunne bestemme, om de vil deltage i noget så gammeldags og oldnordisk som et fælles bad?

Derfor denne opfordring til Børnerådet og Børns Vilkår:

“Kom nu med ind i kampen og tving vores politikere til at ændre den nuværende lovgivning, så det bliver obligatorisk for alle skoler at gøre badet frivilligt.”

Venlig hilsen

Helle Rasmussen

 

 

 


Helle Rasmussen

Lang vej endnu før badet i folkeskolen bliver frivilligt!!

2014-11-16 10:35:47

Kære underskrivere!

Foreningen Skole og Forældre har netop holdt landsmøde. Omkring 220 engagerede forældre fra diverse skolebestyrelser deltog i mødet, hvor arbejdsprogrammet for 2015 blev vedtaget.

Et forslag om, at Skole og Forældre skulle arbejde på at få den nuværende lovgivning ændret, så badet efter Idræt blev frivilligt for eleverne i folkeskolen, blev desværre nedstemt af omtrent alle de fremmødte. 

Over to hundrede forældre der i forbindelse med deres skolebestyrelsesarbejde burde arbejde for, at alle børn blev sikret ret og mulighed for at kunne trives i og blive inkluderet i folkeskolen, sagde blankt nej til at gøre badet frivilligt for eleverne. 

Så det er desværre fortsat op til den enkelte elev og dennes forældre at arbejde for at få en særaftale på den enkelte skole, hvis eleven ikke ønsker at deltage i badet efter idræt. 

Hvad var så begrundelserne for, at de fremmødte ikke at ville gøre badet frivilligt? 

Her er nogle af argumenterne ,og der har sikkert været mange flere: 

Emnet hører ikke til i Landsorganisationen for forældre i Folkeskolen, Altså i Skole og Forældre”

Det er ellers i Skole og Forældre, man arbejder på at varetage interesserne for de forældre, der har børn i folkeskolen. Der er mellem 20-30 % af eleverne i folkeskolen, der har det svært med dette bad. Mellem 10-15 % af eleverne pjækker for at undgå badet. 

Men ok, forældrene til disse børn, ønskede de delegerede på mødet så ikke at hjælpe. De repræsenterer selvfølgelig heller ikke ligefrem noget flertal.  

“Vælg dog en friskole” 

Andre af de delegerede udtrykte en holdning til, at man som forældre til et blufærdigt børn blot kunne vælge en friskole, der kan acceptere, at barnet ikke deltager i badet. 

(Dumme mig. Jeg har faktisk altid troet, at folkeskolen skulle være for alle. Men man bliver selvfølgelig hele tiden klogere. Det er åbenbart meget indlysende, at man som forældre til et blufærdigt barn skal betale for, at barnet for lov til at sige “Nej” til badet efter idræt) 

Hvis nogle får lov at slippe for badet, er der pludselig ikke nogen, der bader mere” 

Nej, og hvad så? Havde jeg nær sagt. 

Alle børn har i dag mulighed for at tage bad derhjemme. 

Imidlertid tror jeg stadig, at der ville være børn, der ville deltage i badet. Mange af de børn, der ikke går til sport i fritiden, vil måske synes, det var dejligt at få det daglige bad overstået. Omvendt vil de børn, der skal til sport efter skoletid, måske nok foretrække at vente med badet til senere. Hvor mange gange om dagen bør vores børn og unge iøvrigt bade? 

Jeg håber bare ikke, at disse 220 delegeredes mening giver et retvisende billede af, hvorledes de fleste forældre tænker i forhold til det tvungne bad i folkeskolen. For så er der virkelig lang vej endnu inden badet bliver frivilligt for eleverne. Rigtigt lang vej endnu før det etablerede samfund vil begynde at respektere børn og unges ret til personlig integritet og ret til at sige “NEJ“ 

Undervisningspligten i Danmark har i år 200 års jubilæum. Mon organisationen Danske Skoleelever i den anledning vil arbejde på at få gjort badet efter idræt frivilligt for alle elever? 

Denne gamle, og for mange elever ydmygende tradition, er vel snart det eneste, der ikke har ændret sig i Folkeskolen i løbet af de sidste 200 år?

Jeg vil derfor igen opfordre alle elever på de danske folkeskoler, til at tage fat i jeres elevrådsrepræsentanter og forlange, at de arbejder på at få gjort badet frivilligt for alle elever på din skole.Evt. lugtgener kan sagtens klares med en gang etage vask og rent gymnastik tøj til hver idrætstime. 

Elev organisationen Danske Skoleelever burde støtte op om at gøre badet frivilligt. 

Danske Skoleelever er en organisation, der skal repræsentere alle de danske skoleelever også de 30 %, der ikke finder det specielt fedt at skulle bade sammen med klassekammeraterne blot for at lure på de andres nøgne kroppe, medens de selv bliver beluret. 

Samtidig beder jeg endnu en gang forældre til børn i Folkeskolen om at rette henvendelse til Skolebestyrelsen på jeres skole. Skolebestyrelsen på de enkelte skoler burde arbejde på, at badet bliver frivilligt for alle. Det er ikke rimeligt, at det kun er forældre og børn med gode forhandlingsevner, der kan slippe for badet. 

Håber I alle fortsat vil være med til at sprede budskabet om, at alle elever skal have ret til at sige “Nej Tak” til det tvungne bad i folkeskolen. Spred budskabet fra Dansk Skoleidræt, som har forslået, at skolerne burde droppe det tvungne bad fordi, det tager fokus på det, idræt reelt drejer sig om. Nemlig motion og bevægelse.

 

 Med venlig hilsen 

Helle Rasmussen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Helle Rasmussen

Hvad siger loven om bad efter idræt?

2014-08-24 09:06:09

Kære underskrivere !

Der er flere, der har undret sig over, at bad skulle være  tvunget i folkeskolen.  Jeg indrømmer også, at det er svært at tro.

Desværre har skolerne  fuld lovhjemmel til at gennemtvinge badet og negligere eleverne ønske om at blive fritaget for badet.

I undervisningsvejledningen til faget idræt fremgår det, at bad er en naturlig del af skolens idrætsundervisning, samt at deltagelse i idrætsundervisningen normalt forudsætter fuld omklædning og bad. Denne undervisningsvejledning henviser skolerne til, når de tvinger eller forsøger at tvinge de blufærdige børn i bad.
Undervisningsministeriet har oplyst, at det er den enkelte skole, der afgør om og i givet fald, hvordan eleverne skal tage bad i forbindelse med idrætsundervisningen. Undervisningsministerens holdning er, at der bør tages hensyn til de blufærdige børn på skolerne. Hun har desværre tillid til, at de enkelte skoleledere altid vælger at tage hensyn til de blufærdige.
Dette er desværre ikke tilfældet. En skoleleder kan beslutte, at eleverne skal tvinges i bad, og har lovhjemmel til at fastholde dette, uanset hvilke badeforhold skolen i øvrigt tilbyder eleverne. 

Skolelederen kan fx vælge at se bort fra den del af den vejledende undervisningsplan, som foreskriver, at skolerne bør sikre sig forældrenes accept, hvis børnene ikke tilbydes kønsopdelt omklædning og bad.
Forvaltningslovens regler om god forvaltningsskik herunder reglen om, at midlet skal stå i forhold til målet, behøver en skoleleder desværre ikke at følge. I min verden er det fuldstændigt uforståeligt, at skolerne kan fravælge at tage hensyn til de blufærdige børn og unge. Jeg har endda set eksempel på, at en skole ekstraordinært ansatte en såkaldt undervisningsassistent, som fik til opgave at sikre, at samtlige elever kom under bruseren efter idræt. 

Skolen havde nok fået mere for pengene, hvis undervisningsassistenten i stedet havde fået til opgave at udbrede budskabet om gevinsten ved en god håndhygiejne. Selvfølgelig var der på den pågældende skole forældre, der valgte at flytte deres barn til en friskole, hvor det heldigvis var tilladt at være blufærdig.

Men hvorfor skal folkeskolen ikke inkludere de blufærdige børn?

 Endnu er der ingen offentlig myndighed, der har haft mod til at udtale, at den pågældende skole gik over stregen.

 Alle henviser de blot til Folkeskolelovens paragraf 45, stk. 1, som giver skoleledere enevældig magt til at træffe alle afgørelser vedr. eleverne. En skoleleder skulle efter sigende have en særlig pædagogisk faglig kompetence, der giver ham ret til at nægte eleverne medbestemmelse og indflydelse på, hvornår og hvor de vil fremvise deres bare kroppe. 

 Mange skoleledere benytter sig af denne paragraf 45, når de vil gennemtvinge badet. 

 Dem, der mener, at problemet med det tvungne bad er overdrevet, bør spørge sig selv eller deres børn om, hvordan deres lokale skole håndterer badet efter idræt. Må eleverne bruge sæbe? Ellers kan det da ikke være af hygiejniske grunde, at eleverne skal tvinges i bad? Er der mulighed for at bade alene? Bliver det accepteret, hvis eleverne ønsker at springe badet over?

Jeg har kun kendskab til en enkelt skole, der har meldt ud, at badet efter idræt er frivilligt. 

 Undersøgelser har vist, at omkring 30 % af vores børn og unge har problemer med dette bad, og at omkring 10-15 % af de store elever i folkeskolen pjækker for at undgå at deltage i fællesbadet. Disse tal er tydelig bevis på, at mange skoler nægter at tage hensyn til de blufærdige elever, når det gælder fællesbadet. 

 Derfor bør den nuværende lov ændres, så det tydeligt fremgår, at badet skal være frivilligt. På samme måde, som det var nødvendigt at lovgive om, at lærerne ikke må bruge korporlig afstraffelse overfor eleverne, er det nødvendigt at lovgive om, at eleverne selvfølgelig heller ikke må udsættes for psykisk vold og verbale overgreb i forbindelse med badet.

 Jeg håber stadig på, at denne underskriftsindsamling kan skabe opmærksomhed på, at blufærdige børn mistrives i folkeskolen på grund af det tvungne bad. Badet skal ikke afskaffes, men gøres frivilligt for eleverne. Evt. lugtgener kan sagtens klares med en hurtig gang etagevask.

 De ansvarlige politikere og myndigheder bør reflektere over, hvorfor er det egentligt, at eleverne skal tvinges i bad? I dag har alle mulighed for bad derhjemme.  

Det er desuden tankevækkende, så mange kommentarer  underskriftsindsamlingen “Nej Tak til tvunget-bad i folkeskolen” har fået fra folk, der er tilhængere af badet og brugen af tvang overfor børn.

Desværre viser disse kommentarer med al tydelighed, hvad det er for en form for idioti og indskrænkethed, de blufærdige børn dagligt må kæmpe imod.   

Påtvungen nøgenhed kan aldrig være naturlig.

 

            

(Endnu en gang tak for jeres støtte og Husk! hjemmesiden "Tvunget-bad.dk" ajourføres jævnligt)


Helle Rasmussen

Kære underskrivere – Tak for jeres støtte til “Nej tak til tvunget bad i folkeskolen”

2014-07-13 11:12:54

Se min besked og opfordring til jer alle på: tvunget-bad.dk

Til orientering bliver hjemmesiden løbende opdateret.

Endnu en gang tak for jeres hjælp og opbakning

God sommer til jer alle.

 


Helle RasmussenDel denne underskriftsindsamling

Hjælp med at skaffe flere underskrifter til denne indsamling
Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...

Facebook