Underskriftsindsamling for at fjerne Dronningmølle interesseområde fra Råstofplan 2016

Kontakt forfatteren af dette andragende

Sagen trækker ud...

2019-03-20 11:56:23

Kære jer, der tidligere har skrevet under mod en mulig grusgrav som nabo til Statueparken ved Tegners Museum.

Det har lange udsigter før vi kan sætte et punktum i sagen og der skal være 2 borgermøder samt 2 høringer det næste år. Først i slutningen af 2020 bliver den endelige nye Råstofplan, forhåbentlig uden Dronningmølle Interesseområde, besluttet. I dag er der en artikel i Frederiksborg Amtsavis om det videre forløb: https://sn.dk/Gribskov/Borgermoeder-om-grusgrav-ved-Tegners-Museum/artikel/825136

Vi får derfor brug for borgere, der støtter vores sag til de kommende borgermøder. Du kan melde dig på en mailingliste via rudolphtegner.dk og "nyt om grusgraven".

De bedste hilsner

Luise Gomard

Tegners Museum & Statuepark


Tegners Museum & Statuepark v./museumsdirektør Luise Gomard

Så åbner vi underskriftsindsamlingen igen...

2018-11-28 06:51:23

Kære alle, 

Ved sidste høring afleverede vi denne underskriftsindsamling med 2042 underskrifter. Nu d. 28. november 2018 åbner vi for nye underskrifter igen. Det sker på baggrund af at Region H. netop har besluttet at lade processerne med miljøscreening og prøveboringer efter grus i Dronningmølle Interesseområde fortsætte, istedet for at kortslutte processen og tage området ud af Råstofplan 2020. Det betyder ikke at området ikke kommer ud af Råstof 2020 men blot at vi ikke kan være sikre på hvor sagen lander, når den endelige råstofplan skal vedtages i 2019.

Vi håber derfor I vil være med til at holde underskriftsindsamlingen kørende og opfordre til at folk skriver under for at tilkendegive at området bør fjernes fra den næste plan.

Med venlig hilsnen

Luise Gomard

for Tegners Museum og Statuepark


Tegners Museum & Statuepark v./museumsdirektør Luise Gomard

Vi åbner underskriftsindsamlingen igen /Tegners Museum & Statuepark

2018-07-01 07:57:09

Kære jer,

Regionen besluttede d. 21. juni at åbne Råstofplan 2016 igen for at revidere den. Vi ved endnu ikke hvordan afgørelsen omkring Dronningmølle interesseområde (navnet på det område som kan blive en grusgrav tæt ved museet) falder. Det er muligt den endelige afgørelse først falder til november. Vi har derfor besluttet os for at åbne underskriftsindsamlingen igen. Vi har vedhæftet et ekstra foto samt lavet en ny overskrift.

 

Vi håber I stadig vil slutte op om indsigelsen.

Med venlig hilsen

Luise Gomard

museumsdirektør

Tegners Museum & Statuepark


Tegners Museum & Statuepark v./museumsdirektør Luise GomardDel denne underskriftsindsamling

Hjælp med at skaffe flere underskrifter til denne indsamling
Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...

Facebook