Ja til flere muligheder på Hanstholm Havn

Kommentarer

#1

Jeg skriver under for at sikre fortsat bosætning, udvikling, mangfoldighed og sikre et fremtidigt elevgrundlag for Hanstholm Skole.

Jakob Lindberg Jensen (Hanstholm , 2023-08-17)

#2

Jeg skriver under fordi jeg ønsker en fantastisk fremtid for Hanstholm💪🌊

Philip Hahn-Petersen (Hanstholm, 2023-08-17)

#3

Jeg ønsker en reel borgerinddragelse om fremtiden for udvikling af og bosætning i Hanstholm.

Nis Vinten (København, 2023-08-17)

#4

Jeg nyder at surfe og komme på caféen

Jesper Dyhr (Svenstrup, 2023-08-17)

#5

Jeg skriver under fordi jeg bekymrer og undrer mig

Michael Pedersen (Arden, 2023-08-17)

#6

Jeg surfer i Hanstholm og syntes hele havnerelateret erhverv er snot dumt.

Mads lilholt Kristensen (Aalborg / København , 2023-08-17)

#7

Jeg tror på turisme relateret erhverv, liberale erhverv og flere rekreative områder på KL gade og på den østlige del af havnen vil bidrage positivt til HMs tilflytning, bosætning og udvikling generelt. Der er OGSÅ plads til andre muligheder på Hanstholm havn end blot havnerelateret erhverv og tung industri - det potentiale kan alle besøgende og tilflyttere se.

Carina Vedelsdal (Hanstholm, 2023-08-17)

#8

Der skal mere liv til Hanstholm!

Tobias Christensen (København , 2023-08-17)

#9

Der skal være plads til at nyde havet fællesskaberne.

Tore Vedelsdal (Frederikshavn, 2023-08-17)

#10

Jeg er så enig

Charles Lindberg (Svenstrup, 2023-08-17)

#18

Fordi Hanstholm har brug for en ny lokalplan eller et tillæg, for Kai Lindbergsgade og den østlige del af havnen. Den nye plan/tillæg skal muliggøre andre ikke havnerelaterede erhverv og rekreativeområder, som er vigtig for Hanstholms udvikling, bosætning og erhvervsliv.

Stine Molin (7730 , 2023-08-18)

#22

Jeg vil at det skal ske mere i hanstholm havn

Ben Edlund (Klitmøller , 2023-08-18)

#23

Jeg støtter forslaget, der kan give mere udvikling i Hanstholm

Kirsten Ravn (Hanstholm , 2023-08-18)

#25

Udvikling og plads til alle 🏖️🏄🏻‍♂️

Tina Iversen (Hanstholm, 2023-08-18)

#29

Jeg vil gerne støtte op om udviklingen af dette lokalområde, jeg ærgrer mig over at butikker, caféer og andre initiativer ikke bliver taget godt imod. Det må kunne gå hånd i hånd med fiskeriindustrien, som også er i området.

Helle Forsingdal Hørup (Silkeborg , 2023-08-18)

#32

Hanstholm gemmer på en skat og området kan forenes med de eksisterende erhverv der på havnen og i byen med et turist udbud der har Thy i centrum og stadig bevarer det Hanstholm kan.

Morten Egeberg (Virum, 2023-08-18)

#33

Jeg underskriver fordi jeg tror på, at mere kulturliv i og omkring Hanstholm Havn gavner ikke mindst byen og dens indbyggere men ligeledes Thy som helhed

Simone Julie Brinker (Vorupør , 2023-08-18)

#35

Jeg ønsker samarbejde , pionerånd , skaberkraft / energi og ja-hat til sameksistens af andre erhverv og muligheder på Hanstholm havn. Der var et slogan engang “ borgernes havn “, hvilket vil igangsætte tilflytning og større indflydelse i den by vi har valgt at bosætte os i. Cold Hawaii er et udviklingspotentiale , især i Hanstholm , især på havnen .

Hanne Frost Nordentoft (Hanstholm , 2023-08-18)

#37

Fordi byen har brug for turister, det giver liv , penge til de lokale butikker. Der skal være plads til alle og ikke lun havnen. Og så er thisted kommune mere end bare thisted by vi andre byer skal også have lov til at leve!!!

Lars Frederiksen (Hanstholm , 2023-08-18)

#39

Jeg er surfer og tænker på at flytte til Hanstholm.

Michael Bagge (Nykøbing mors, 2023-08-18)

#40

Jeg syntes det er fedt at mixe havn og surf

Michael Grant (Vorupør, 2023-08-18)

#41

Jeg mener det er vigtigt for overlevelsen og udviklingen af Hanstholm havn og de omliggende områder at lokalplanen bliver ændret, sådan at den favner bredere.

Mikkel Asmussen (Charlottenlund. , 2023-08-18)

#42

Fordi der skal være plads til både erhverv og turisme

Elsebeth Bojesen (7700 Thisted, 2023-08-18)

#43

Hanstholm er et meget attraktivt sted at bo og besøge, især hvis de særlige naturgivne muligheder for havrelaterede friluftsaktiviteter kan få lov at få at udvikle sig i respektfuldt sameksistens med havnen.

Else Marie Andersen (7730 Hansthol , 2023-08-18)

#50

Vi har brug for mere aktivitet på Hanstholm havn..

Allan Jensen (Hanstholm, 2023-08-18)

#54

Vi skal udvikle vores by.
Det giver så meget mening, at surferne selvfølgelig skal have lov til at beholde deres cafe, lige præcis der hvor den er.

Hanne Slot (Hanstholm , 2023-08-18)

#55

Fordi jeg ønsker udvikling og ikke afvikling for byen

Pernille Jørgensen (Hanstholm, 2023-08-18)

#61

Det er dejligt at der sker noget i vores by,
Her er så meget plads, at alle kan være her.

Merete Nordentoft (Hanstholm , 2023-08-18)

#65

Turismen er vigtig for Thy!
Virksomheder og foreninger har en tro på at sameksistens mellem flere typer erhverv kan fungere, så må der findes en vej igennem lovgivningen.

Ellen Nicolajsen (Snedsted, 2023-08-18)

#68

Fremme udviklingen i Hanstholm.
Hanstholm skal være en by i udvikling
og ikke afvikling.

Karl-Frederik Andersen (Hanstholm, 2023-08-18)

#69

Fordi at vand sport i Thy er kommet for at det skal blive og surfkulteren for flere ung mennsker til udkants Danmark folk kommer her for surf ikke for at bo dem der flytte her til er surfer eller vil i gang med at surfe

Tobias Ernst (Nørre vorupør, 2023-08-18)

#70

Flere muligheder for SMV’ere. Bedre service for kommunens gæster og egne beboere.

Martin Velling (Hemmet, 2023-08-18)

#71

Det er vigtigt for sammenholdet

Jesper Bach (Aalborg, 2023-08-18)

#73

Jag skriver under för att jag tycker det skall finns mer möjlighet för surf relaterad verksamhet i Hanstholm

Arild krsitansen (Varberg, 2023-08-18)

#77

Vi skal udvikle Hanstholm og omegn til turisme og byde nye tiltag velkommen og være villig til at ændre allerede bestemmelser i stedet for beslutsomt at fastholde, hvis det ikke giver mening alligevel.

Mona Frederiksen (Hanstholm , 2023-08-18)

#83

Thisted Kommune skal tænke kreativt for at udvikle kommunen og bevarelse af surfmiljøet i Hanstholm er med til at tiltrække turisme og tilflyttere. Brandet Cold Hawaii skal følges helt til dørs og vi skal understøtte diversiteten i kommunen. Der må være plads og rum for både industri og subkultur/surf miljø.

Biv Krogsgaard (Thisted, 2023-08-18)

#87

Jeg ønsker udvikling i Hanstholm

Cathrine Yde (Klitmøller , 2023-08-18)

#89

Jeg ønsker udvikling af Hanstholm. Der er så meget potientiale i den by.

Morten Yde (Klitmøller, 2023-08-18)

#90

Udvikling fremfor afvikling!

Tanja Dalgaard (Klitmøller, 2023-08-18)

#92

Vi skal udvikle ikke afvikle

Kasper Sørensen (Klitmøller , 2023-08-18)

#95

Jeg bor i Hanstholm og vil gerne fremgang for byen.

Eva Høyer (Hanstholm, 2023-08-18)

#96

Vi er nødt til at bakke op om gode initiativer. Særligt de der har vist sig succesfulde

Grethe Espensen (Hanstholm, 2023-08-18)

#98

Godt for byen med mere aktivitet

Lone Nielsen (Hanstholm, 2023-08-18)

#99

Fordi udvikling ud over et hensygnende fiskeri er vigtig for Hanstholm, fordi det er et verdensklasse surfspot, fordi vi har brug for den dynamik en sådan udvikling kan give området. Fordi vi har brug for at sprede den positive udvikling ud over Klitmøller (der periodevis ikke kan bære flere mennesker), så andre byer på kysten bliver en den af udviklingen. Og endelig fordi der ikke er noget modsætningsforhold mellem en erhvervshavn og fritids/surf-aktiviteter. Det er en kunstig skabt politisk barierre.

Kenneth R. H. Jeppesen (Knebel, 2023-08-18)

#100

der er et kæmpe behov, som ikke bliver udnyttet.

Henrik Amdisen (Hanstholm, 2023-08-18)

#103

Jeg har haft sommerhus i Klitmøller i over 25 år. Hvis ikke Hanstholm genopfinder sig selv og finder ud af at surf-turisme og hele surf kulturen kan bringe byen videre ind i det 21. århundrede på en bedre måde end de nuværende planer har gjort, tænker jeg Hanstholm ender med at blive en spøgelsesby

Kristian Lippert (Højbjerg, 2023-08-18)

#106

Der skal gang i Hanstholm havn 👍
Og det er oplagt at så sit slag for turismen
Autocamper plads og café og hygge på havnen

Lisa Nielsen (Thisted, 2023-08-18)

#107

Hanstholms surfturisme er vital for områdets fremtid

Anders Michaelsen (Hornbæk, 2023-08-18)

#108

Udvikling af surfmiljøer i kommunen og andre tiltag så Hanstholm havn kan få mere liv.

Bjørn Trana (Lystrup, 2023-08-18)

#109

Det ku være rart at se Hanstholm udvikles i stedet for afvikles

Peter Søgren (Egå, 2023-08-18)

#112

Vi skal have flere turister til vores dejlig sted

Jonas Kanstrup (Hanstholm , 2023-08-18)

#113

Forandring fryder.

Lonni Stærk (Thisted, 2023-08-18)

#114

Potentialet for turisme er uendeligt i Hanstholm, det rummer så mange muligheder, som sagtens kan gå hånd i hånd med fiskeriet.

Tove Skinnerup (Hanstholm, 2023-08-18)

#116

I believe in safety for surfers and people who enjoy the ocean recreationally, a life guard and some facilities to support the very active community of ocean goers would be a long overdue resource for locals and tourists to be better catered for.

Germaine Hughes (Klitmoller , 2023-08-18)

#117

Jeg opfordre til at se muligheder i stedet for begrænsninger, og sameksistens på tværs skaber oftest mere liv

Anette Balker (Klitmøller, 2023-08-18)

#118

Udvikling i området

Hans Henrik Boe Andreasen (Hanstholm , 2023-08-18)

#120

Jeg undrer mig over at vi ikke både kan have turisme samt fiskeri/industri på havnen og de havne relaterede områder? Når man kigger på Hvide Sande, Thorsminde, Thyborøn, Hirtshals og Skagen er her jo masser af turisme og butikker som går fint i spænd med deres industri liv. Og de må da være omfattet af den samme havnelov som Hanstholm.

Tue Vendelbo (Hanstholm, 2023-08-18)

#121

Den nuværende lokalplan er ude af trit med virkeligheden

Jesper Sørensen (HANSTHOLM, 2023-08-18)

#123

Der skal mere liv på havnen og i Hanstholm

Tage Andersen (Hanstholm, 2023-08-18)

#127

Hanstholm er en metropol for surfere og gode bølger. Hvis vi man vil Hanstholm og byens udvikling skal der være bedre forhold og plads til surferne. Man bør have plads til både havnen som er varetegn for byen, men også surferne. Det vil på den lange bane betyde flere tilflyttere, mere omsætning i butikkerne og god omtale for kommunen

Martin Haahr (Thisted, 2023-08-18)

#131

Det er vigtigt at udvikle og forny havnen

Martin Hupfeld (Thisted, 2023-08-18)

#133

Jeg ønsker den nuværende lokalplan ændret så der gives flere muligheder for Hanstholm Havn til at have flere aktiviteter.

Christian Eckhardt-Hansen (Thisted, 2023-08-18)

#134

Ønsker eks lokalplan ændret

Poul Hundahl (Hanstholm, 2023-08-18)

#135

Det giver mening og værdi for byen.

Svend Jensen (Risskov, 2023-08-18)

#140

Hanstholm fortjener udvikling.

Susanne Nørgaard (Thisted, 2023-08-18)

#143

Jeg bruger Cold Hawaii området som surfturist og savner bedre faciliterer og hygge omkring Hanstholm Havn.

Christin Egebjerg (Ålsgårde, 2023-08-18)

#144

Fordi jeg støtter turismen i Hanstholm. Vi har så meget at byde på. Vi skal arbejde med og ikke imod. Der er så mange ildsjæle her, som rent faktisk har mod på at starte virksomheder op. Det håber jeg Thisted kommune vil være med til at støtte op om.

Nanna Boalth (Hanstholm , 2023-08-18)

#145

Vi skal gøre noget for udviklingen i byen

Bo Mathiasen (Hanstholm , 2023-08-18)

#153

Det giver liv til Udkantsdanmark.

Flemming Reenberg (Svenstrup, 2023-08-18)

#156

Fordi jeg ønsker Hanstholm skal udvikles og alle skal have gavn af potentialet området har.

Helle Fejerskov (Klitmøller, 2023-08-18)

#158

Jeg skriver under fordi jeg ønsker en fed fremtid for Hanstholm. Derudover synes jeg det er oplagt at tilbyde et miljø i og omkring de gode surfspots. Der kommer rigtig mange lokale surfere og surfturister, og netop derfor en fin mulighed for at skabe en hyggelig atmosfære for dem som surfer men også for dem som ynder at kigge på.

Mia Dam (Klitmøller, 2023-08-18)

#162

Der skal være plads til alle

Alexander Bengtsen (Vorupør, 2023-08-18)

#164

For at jeg synes det er en god sag. Hanstholm er muligvis det bedste surf sted i verden, og har potentiale til meget mere end hvad der er i dag

Martin Petersen (Klitmøller, 2023-08-18)

#167

Jeg skriver under fordi jeg synes at Hanstholm har så meget potientiale som vil være synd ikke at udnytte.
Jeg er selv en af de mange i området som benytter mig af faciliteterne deroppe.
Thisted kommune burde støtte op om noget som kunne få en ellers trist og grå by til at opblomstre. Det vil ikke bare komme os som benytter af os surffaciliteterne til gode. Men også butikker og restauranter i byen.

Pernille Hansen (7700, 2023-08-18)

#169

Det er jo helt godnat, at Thisted Kommune skal bremse den udvikling som Hanstholm og havnen har så store muligheder for at udvikle. Flot at der nu bliver lokalt protesteret.

Leif Fuglsang Andreasen (Hanstholm, 2023-08-18)

#171

Jeg elsker Hanstholm og alle initiativer til fremgang er kærkomne

Eli Hundahl (Hanstholm, 2023-08-18)

#172

Det er vigtig for Hanstholms udvikling, at vi udnytter den potentiale der er i turismen.

Jane Larsen (Hanstholm , 2023-08-18)

#175

Jeg ønsker muligheder for Thys fortsatte udvikling i en retning der gør det muligt at drive udviklende erhverv for mig min familie st gøre brug af.

Jacob Lyhne (Århus, 2023-08-18)

#176

Vi skal have en levende havn . En havn hvor der er plads til erhverv, også turist erhvervet . En aktiv havn som afspejler resten sf Thy , med aktiviteter på vand , land og i luften …, området er jo et godt udgangspunkt

Bo Kjeldbjerg (Thisted, 2023-08-18)

#177

Jeg er surfer

Thomas Møller (Esbjerg, 2023-08-18)

#178

Der skal åbnes op for flere erhvervsmuligheder på havnen og fokuseres mere på turisme

Melissa Sekkelund (Hanstholm , 2023-08-18)

#179

Hanstholm trænger til fornyelse. Vil være dumt at begrænse den udvikling der er i gang rent turistmæssig samt på lokalplan

Mathias Lyngs (Aalborg , 2023-08-18)

#182

Vi har et helt unikt sted, som selvfølgelig skal.benyttes til.turismen.

Klaes Madsen (Svenstrup J, 2023-08-18)

#186

Jeg ønsker en havn med mere liv, der både rummer erhverv og turisme, og som kan være med til at styrke fællesskabet i hele Hanstholm.

Jane Torp (Hanstholm , 2023-08-18)

#189

Hanstholm skal udvikles og ikke afvikles !

Christian Kjeldsen (Klitmøller, 2023-08-18)

#195

Jeg synes området omkring Hanstholm har et kæmpe potentiale for at omfavne alle de surfturister og almindelige turister der besøger området pga. den unikke beliggenhed.

Asger Møller (Egå, 2023-08-18)

#198

Har kommet i og omkring Klitmøller og Hanstholm siden 80`erne, grundet windsurfing og sommerhus ejer. Det var en stor lettelse da kommune fik lavet toiletter til os som bruger stranden ved "middels". Nu hvor Surfing, kitesurfing og foil er blevet så populært, så er der behov for ikke kun toiletter men også et sted hvor man kan hygge sig. Der er rigtig mange turister som efterspørger sådan et sted og det gøre jeg i den grad også. Det vil udviklet området for minimal gene for fiskeri erhvervet. Jeg synes godt man kan skele lidt til mange andre danske havnebyer hvor man udvikler havnen, så det ikke kun er erhverv men også rekreative områder og evt. boliger. Det er på høje tid at kommunal politikerne får lidt andre briller på og ser turismen som et gode og understøtter denne udvikling til gavn for Thy. Husk på hvor mange dansker fra de større byer som vælger at flytte til Thy grundet surfing. Det har gavnet problemet med læge mangel og har øget værdien af husene i kystnære områder.

Mads Lorentzen (Kgs. Lyngby, 2023-08-18)Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...