Støttererklæring fra socialrådgivere til PPR-psykologer samt lærere og pædagogers opråb

Kommentarer

#4

Det er så rigtigt det der skrives...derfor!!@

Marianne Carlsson (Frederikssund , 2022-09-27)

#5

Vi står overfor en kæmpe samfunds udfordringer! Hvis vi skal lykkedes skal vi gøre det sammen.

Malene Thackrah (Taastrup , 2022-09-27)

#12

Der i den grad er brug for tiltag på området

Sheila Sørensen (Hedensted, 2022-09-27)

#21

Fordi jeg har en datter med speciale behov som adhd og letter mental retaderert og syndes ikke altid der nok hænder til at hjælpe hende og de andre børn

Henriette Nielsen (Varde , 2022-09-27)

#29

Jeg har to børn med diagnoser.

Mirjam Madsen (Gjern , 2022-09-28)

#34

Jeg er socialrådgiver i en familieafdeling

Gül Kartal (Roskilde, 2022-09-28)

#37

Ppr i skoleregi er af h. Til og skal forbedres 👍🏻

Tine Sand Johnsen (Hobro, 2022-09-28)

#44

Børn har forskellige behov, og det lægger et enormt pres på en familie, når deres barn ikke trives i skolen (eller allerede i daginstitutionen). Et pres der dels medfører mistro til forældrenes evner, dels skader barnet fordi barnets behov ikke imødekommes, dels lægger et ekstra pres på lærere/pædagoger, når de ikke kan imødekomme barnets behov for særlige vilkår/rammer, som fremmer barnets potentiale, udvikling og trivsel. Det medfører ekstra udgifter på den lange bane, når barnet ender i skolevægring, og forældrene søger om tabt arbejdsfortjeneste, fordi de ikke kan få deres barn i skole (daginstitution). Eller barnet anbringes, fordi familien ender ud med at udvikle en dysfunktionel familie dynamik, som er skadelig for barnet (og eventuelle søskende).
Alle børn passer ikke ind i en skolestruktur, hvor der er gruppearbejde, krav og samtidig er meget frie rammer i f. eks. Frikvarterer.

Janni Olsen (Løsning, 2022-09-28)

#45

Fordi jeg er mor til to drenge i skolealderen, og ansat som logopæd i PPR. Jeg mærker både privat og fagligt at børns trivsel er i fare.

Karina Bonfils (Helsingør , 2022-09-28)

#54

Jeg er enig i dette skriv, alle børn fortjener at vokse op i rammer der skaber trivsel.

Julia Johansson (Helsingør, 2022-09-29)

#60

Jeg arbejder i en Familie afdeling med børn med funktionsnedsættelser og vi ser et stigende antal børn som ikke trives i, især, skolerne.

Mia Saltoft (Tranbjerg , 2022-09-29)

#61

Jeg skriver under fordi, jeg selv har såret i systemet og kæmpet for min søn!

Sandie Nikkelborg (Spøttrup, 2022-09-29)

#62

Jeg skriver under fordi jeg er en af de socialrådgivere der dagligt møder de børn der mistrives pga manglende ressourcer og rammer i dagtilbuds og skoleområdet, herunder ppr.

Det er uordentligt og det er snart akut.

Andreas Posborg (Randers, 2022-09-29)

#64

Jeg har selv en datter som har Asperger og ADD og som har oplevet svigt - ventetider og for sen hjælp.
Derudover læser jeg til Socialrådgiver og kan se hvilket dilemma der vil efterlade mig med hvis jeg fx vil arbejde med børn/unge.

Mille Stagsted (Helsingør, 2022-09-29)

#66

Jeg er pædagog samt mor til en dreng der har været i mistrivsel hele sin skolegang. Han går nu i 8. Klasse

Christina Kloock (Horsens, 2022-09-29)

#68

Jeg er børnefysioterapeut og oplever desværre det samme. Jeg wr også forældre til et skolebarn, og ser også her mistrivsel.

Vicky Ebbesen (København+S, 2022-09-29)

#76

Jeg er enig i, at der skal gøres noget nu for børns trivsel i Danmark. Institualiseringen i Danmark skal revolutioneres og der skal spædes til på det forebyggende arbejde for forbedring af børns trivsel.

Wiksten Julie (Holstebro, 2022-09-30)

#77

Jeg hver eneste dag bliver konfronteret med de sørgelige vilkår i mit arbejde.

Christina Madsen (Farum, 2022-09-30)

#86

Jeg har arbejdet 9 år på børneområdet og set problemerne blive større og større. Vi har brug for ordentlige rammer for at kunne gøre vores arbejde ordentligt.

Signe Færch (Brønshøj , 2022-09-30)

#89

I vil ikke opnå noget som helst på den her måde. Fordi I nægter at indse, at magten vil vores børn og unge skal lide. Nægt at samarbejde med terrorister (regering+folketinget). Der er brug for folkestyre. Ellers er det bare gammel vin i nye flasker.

Ilona Ragana (Skamby, 2022-10-01)

#90

Jeg har en søn som har ADHD og er inklusionsbarn. Han har udviklet PTSD grundet mange års mobning og social udstødelse og stigmatisering pga sin ADHD.
Jeg har hele hans skolegang haft så mange kasketter på at jeg har været sygemeldt med belastningsreaktion, fordi der ingen hjælp var at hente nogen steder, så jeg selv måtte finde vej igennem systemet. Det er IKKE okay!
Inklusion bliver til eksklusion og derfor skal vi have overskud til at være der for vores børn og ikke at skulle være socialrådgiver, pædagog, psykolog, skolelærer og mor på samme tid!

Marie Louise Dehlholm (København, 2022-10-01)

#94

Jeg gennem mit arbejde som socialrådgiver oplever, at de vilkår som er i skoler og daginstitutioner på nuværende tidspunkt presser børnene i så negativ en retning t drt hAve fatale betydning for deres fremtid

Mette Jørgensen (København sv, 2022-10-01)

#98

At jeg dagligt møder pressede ppr psykologer

Julie Oppenlænder (Kbh s, 2022-10-01)

#102

Jeg genkender de beskrivende forhold

Ümmühan Celik (Farum, 2022-10-01)

#103

Jeg til dagligt arbejder med børn og unge og er førstehåndsvidne til at børn og unge er i væsentlig mistrivsel grundet forringet rammer og vilkår på institutioner og skoler grundet større besparelser. Der skal efter min mening sættes flere ressourcer ind i institution- og skoleregi, da vi ellers ender med at få unge, som er så medtaget mentalt og psykisk, at vi får et langt større arbejde med at samle op på disse borgere med mange flere forskellige massive tiltag, som vil koste samfundet, velfærden og menneskerne langt større. Vi skal arbejde forebyggende og der skal sættes tid, energi og ressourcer i Børn og unge i håb om en sundere generation og samfund i fremtiden, der er velfungerende og nyttig.

Elife Cevher (Daruplund 51, 2022-10-01)

#105

Jeg er psykolog med speciale i autisme og adhd og vil arbejde for at øge børns trivsel

Kirsten Callesen (Præstø, 2022-10-01)

#116

Jeg ser det dagligt i mit arbejde som socialrådgiver i en familierådgivning.
Der skal altså gøres noget nu!

Bohn Kristina (Brammin, 2022-10-01)

#123

Jeg er socialrådgiver i en familieafdeling og helt enig i dit skriv og opråb.

Alexandra Tingberg (Kirke hyllinge , 2022-10-01)

#146

Jeg er socialrådgiver og gennem 17 år har jeg arbejdet hårdt for at hjælpe børn og familier i samarbejde med PPR. De har en helt vildt vigtigt funktion og jeg støtter dem 100 %.

Janne Schrøder (Hillerød , 2022-10-02)

#148

Jeg ser hvor mange børn og unge der ikke trives i vores folkeskoler og ikke bliver mødt i deres behov.

Michelle Würtz (Ølsted, 2022-10-02)

#153

Jeg arbejder i en Familierådgivning og ønsker hver dag at støtte op om børn og unges trivsel - og der skal ske noget

Mette Eriksen Eriksen (Vejby, 2022-10-02)

#155

Jeg er leder af en specialskole for børn med psykiske udfordringer- og vi bliver til stadighed skåret i hjælp fra psykologer og socialrådgivere

Jeanne Riise (Kalundborg, 2022-10-03)

#160

Vi skal tænke anderledes om den hverdag vi tilbyder børn og unge. For mange er alt for pressede, hvilket går ud over trivsel og udvikling og i sidste ende, børnenes livschancer.

Helle Stage (København+, 2022-10-03)

#164

Der trænger til at blive gjort noget indenfor området

Helene Østergaard (6650+Brørup, 2022-10-03)

#165

Jeg er fuldstændig enig

Tine Ricka (Allerød, 2022-10-03)

#168

De socialfaglige fag må stå og skal stå sammen.

Ole Aagaard (Valby, 2022-10-03)

#169

Områder skal styrkes, vigtig indsats.

Mai-Britt Seehusen Raagaard (NÆSTVED , 2022-10-03)

#170

Jeg er enig i brevet

Britta Kristensen (Esbjerg, 2022-10-04)

#174

Det er en vigtig sag, som jeg kender fra mit eget arbejde

Simone Rosenqvist (København S, 2022-10-04)

#176

Det er vores alle sammens fremtid, der står for skud. Vi er nødt til at stoppe den negative spiral som følge af flere generationers mistrivsel som resultat af dårlige og ikke evidensbaseret Sparre øvelser på børn og unge

Kirsten Schmidt Nielsen (2200 KBH N, 2022-10-04)

#178

Fordi børnene har behov for bedre vilkår

Majbrit Olsen (Herfølge, 2022-10-05)

#182

Jeg oplever til dagligt, hvordan udsatte Børn og Unge skal vente på at få det rette skoletilbud, da der ikke er ressourcer nok i PPR og socialsystemerne til at håndtere de tiltagende komplekse problemstillinger

Claus Gosvig (Farum, 2022-10-05)

#187

Jeg har tidligere arbejdet i familieafdeling. Nu sidder vi på den anden side af bordet og oplever de udfordringer der er i er presset system.

Mette Poulsen (Hobro, 2022-10-06)

#190

Jeg er fuldstændig enig i PPR psykologernes åbne brev til landets politikere. Jeg oplever virkningen af de stærkt forringede rammer med alt for lav normering og for mange børn/elever i hver stue/klasseværelse, hvor vilkårene i vores daginstitutioner og skoler er så pressede, at det for mange børn og unge har en negativ indvirkning på deres mentale sundhed, i mit daglige arbejde.

Lotte Stephanie Guise (Hillerød, 2022-10-06)

#194

Jeg er fuldstændig enig i alt hvad Amanda skriver i sin støtte erklæring og jeg mærker de samme problematikker i mit daglige arbejde som familiebehandler og Familiekonsulent.

Pernille Roslev (Holbæk, 2022-10-07)

#195

Jeg er socialrådgiver i en familieafdeling og er enig

Lejla Avdagic (Humlebæk, 2022-10-07)Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...