Foreningen Far

Kommentarer

#2

Jeg skriver under fordi mænd udsættes for kønsdiskrimination og børns ret til ligeværdigt samværd med mor OG far ikke overholdes jvf menneskerettighederne.

Søren Andersen (Skagen, 2020-11-02)

#5

Jeg bliver forskelsbehandlet, og truet af familieretshuset.

Dennis Pietens (Vordingborg , 2020-11-02)

#6

Pga at jeg i den grad er i et højkonflikt forhold omkring min søn, der er baseret på løgne og beskyldninger fra min eks - som åbenbart kan gøre som det passer hende uden nogen former for konsekvens - trods at jeg gang på gang modbeviser disse beskyldninger.

Morten Salomonsen (Næstved, 2020-11-02)

#7

Vi er rigtig mange fædre der ikke bliver hørt i dette samfund, som i øvrigt praler med ligestilling og rettigheder for børn.

Børn og fædre har også brug for hinanden, vi er ikke KUN en pyntedukke eller et redskab.

Vi er mennesker, vi er børn som savner far og vi er fædre

Arnold Christensen (8410 Rønde, 2020-11-02)

#11

Fordi der er behov for “Nytænkning” og at det gamle system og dens virkeligheds forståelse er “out of date” i forhold til børns trivsel og kønnenes ligestilling.

Nicolai Hornby (København , 2020-11-02)

#12

Børn har ret til, at kende, og have kontakt med sin mor og sin far. Systemet bag børn og samvær bør tilgå sagerne med ligestilling og med udgangspunkt i, at fremmedgørende undgås, af hensyn til barnets tarv.

Kristine Slouborg (Kr. Hyllinge, 2020-11-02)

#17

Det er åbenbart, at der diskrimineres på køn til ugunst for børnene

Michael Heinze (Solrød Strand, 2020-11-02)

#21

Fordi at jeg selv sidder i og har dermed oplevet den virkelighed at man som far bliver set ned på uanset hvad man gør eller prøver - trods pointering ikke blev respekteret

Niclas Andersen (Viby J , 2020-11-02)

#23

Jeg ønsker ligestilling og ikke klar favorisering af det ene køn

Ivan Gammelgaard (Viby J, 2020-11-02)

#24

Jeg er helt enig!

Magnus Gardarsson (Lyngby, 2020-11-02)

#28

Min underskrift gives for et fair og lige system.

Søren Johannsen (Aabenraa, 2020-11-02)

#31

Det mest alvorlige og diskriminerende ligestillingsproblem i Danmark må anses at være bopæl og samværsbegrebet, som blev indført – pludseligt - i 2007/2008, da fælles forældremyndighed blev normen for fædre. Begrebet har i praksis sat den fælles forældremyndighed ud af kraft.

Man må naturligvis ikke opdele en så stor del af befolkningen (33%-50%), som tilfældet er med børn i dag, der ikke bor sammen med far og mor, med vidt forskellige rettigheder som udgangspunkt. Omkring 2 mio. børn, forældre og bedsteforældre rammes og står med forskellige rettigheder i samme situation. Det kan have meget alvorlige konsekvenser for børnene.

Det er samtidig med bopæl- og samværsbegrebet bemærkelsesværdigt, at offentlige velfærdsydelser for børn, f.eks. sociale tilskud, fri proces og for den sags skyld au-pair ordninger, alene tildeles til bopælsforælderen og ikke baseres på faktisk behov og samme mulighed.

Det er ikke ualmindeligt, at en samværsforælder f.eks. i en 7/7 ordning tjener mindst i dag og kan blive arbejdsløs eller syg. Her gælder de samme regler ikke for velfærdsydelser for borgerne baseret på bopæl- og samværsbegrebet, hvilket strider imod enhver sund fornuft og rimelighed. Det er meget grov og alvorlig diskrimination af borgere, som skaber social udsathed i samfundet.

Lars Andreassen (8960 Randers SØ, 2020-11-02)

#34

Jeg skriver under fordi, moren tager alt fra faren uden, faren kan gøre noget
Der er ikke meget ligestilling i det

Rene Chmiel-Christensen (Sønderborg, 2020-11-02)

#39

Jeg er enig med skrivelsens indhold.

Aanaa Kirsten (Karise, 2020-11-02)

#44

Der er en skævvridning og en misforstået holdning til forældrerollen mellem mødre og fædre, hvor fædre anses for at være en dårligere forælder en mødre

Claus Pedersen (Snebærvej 14 4540 Fårevejle, 2020-11-02)

#46

.

Michael Hansen (Roskilde, 2020-11-02)

#53

Jeg skriver selvfølgelig under da det er det eneste rigtige at gøre, plus der bør være mere Focus på dette område, NU

Mikkel Madsen (Svendborg, 2020-11-02)

#61

Har har fulgt min bror’s skilsmisse og “deling” af både børn og aktiver. Er rystet over den måde han er blevet behandlet på af både Statsforvaltningen og andre offentlige instanser. Samt at moderens behov er sat over børnenes behov.

Jette Andersen (Skagen, 2020-11-02)

#62

Det er min hverdag

Michael Jensen (Spjald, 2020-11-02)

#63

Jeg skriver under fordi jeg i 5 år har kæmpet for at få mere af mine børn i et oldnordisk Dansk system der udelukkende tilgodeser mor og tilsidesætter børnepsykologiske undersøgelser og konklusioner.

Martin Larsen (Odense , 2020-11-02)

#65

Jeg skriver under fordi fædre har for få rettigheder til at se deres børn, og fordi det er grotesk at bopælsforældre, som ofte er mødre, kan slippe afsted med at nægte samværsforælderen samvær med barnet uden konsekvens.

Line Mortensen (Esbjerg, 2020-11-02)

#77

Det er grotesk at fædre diskrimineres så systematisk i Danmark i 2020.

Christian Kragh Pedersen (København, 2020-11-02)

#78

Fordi jeg selv har været i kløerne på en vanvittig modbydelig kvinde og været vidende til familie retshusets inkompetance i at håndtere min sag , med store konsekvenser for mit og min søns liv

Bastian Frostholm (København sv, 2020-11-02)

#85

Jeg også er hårdt ramt af systemet og ikke har set min søn i over 8 måneder

Per Jensen (Fjerritslev , 2020-11-02)

#88

Jeg skriver under for at få rettet op, på den skævhed der er på kvinder og mænd. Jeg ved godt man ikke kan stille kvinder og mænd hele lige, men der er meget der kan gøres for en større ligestilling.

Leif Randeris (Ringkøbing-Skjern, 2020-11-02)

#89

Børn har to forældre.

Robert Sig (Horsens , 2020-11-02)

#91

Systemet er til at lukke op og skide i. Kvinder bruger børn som våben mod mænd. Men det er kvinderne systemet holder med. Børnene bliver knækket og mændene rammes også hårdt. Og

det er lige til at brække sig over.

Jacob Christoffer Mikkelsen (Skanderborg, 2020-11-02)

#95

Mødrene ender i meget fordelagtige positioner efter skilsmisser, det er ikke retfærdigt.

Per Krull (KØBENHAVN ø, 2020-11-02)

#99

Jeg har mærket den magt mor har haft over vores søn

Steen Rasmussen (København , 2020-11-03)

#102

Den manglende ligestilling af mænd i relation til børn og familie, undergraver børns tilknytning til fædre

Marc Solis (Tølløse, 2020-11-03)

#105

JEG Skriver under fordi børn i Danmark har ingen chance hvis moderen ville I KRIG,

Uanset kvindens mange diagnoser, bliver de bagatalliseret og fejet under tæppet.

Ja børn skal høres.....men hvor mange gange “afhøres” af Politi, kvindelig ansat i familieretshuset, kvindelig ansat i kommune regi, som siger stik modsat af det psykolog undersøgelserne observere og pege er faktum. Og stik modsat af 8 års løbende skoleudtalelse.

Nu er der gået over 1 år og mine børn har ikke haft kontakt med deres far(mig) og LIVSLANG PRIMÆR OMSORGSPERSON.

David Kenneth Crossey

Dave Crossey Den Gamle (Sorø, 2020-11-03)

#108

Det er på tide at der bliver kigget på det åbenlyse ligestillingsproblem der er.

Børn har som udgangspunkt ret til lige adgang til begge forældre.

Henrik Toftgaard (Dronninglund, 2020-11-03)

#112

Jeg oplever selv p.t. grov Kønsdiskrimination i Familieretdhuset i behandling af mine anmodning om Samvær. Jeg føler mig helt magtesløs ift. Systemet (både i Familierethuset og i Byretten & Landsretten).

Nahuel Karottki (København, 2020-11-03)

#125

Fordi fædre diskrimineres i forhold til ret og mulighed for at være bopælsforældre.

JETTE KORSGAARD (Hørsholm, 2020-11-03)

#132

Systemet skal ændres. Det diskriminerer fædre, hvilket går ud over børnenes ret til en far

Bille Pernille Bedos (Aarhus, 2020-11-03)

#144

Jeg har kæmpet i 2 år for at min søn kan få mere samvær med mig

Dan Sørensen (Randers, 2020-11-03)

#145

Her er et helt urimeligt brud på ligestillingen. Det er rædselsfult at høre danskere tale ligestilling, i sager, hvor vi som kvinder langt hen ad vejen selv kan gøre noget fremfor her. Ligestillingsdebatten i Danmark er totalt envejs.

Mette Quottrup (GENTOFTE, 2020-11-03)

#146

Er selv far der oplever systemets forskelsbehandling

Henrik Frank-hansen (8585 glesborg, 2020-11-03)

#148

Dette er et kæmpe problem, som er et retssamfund uværdigt

Peter Gammeltoft (Hellerup, 2020-11-03)

#150

Skriver under fordi jeg er pårørende til en der oplever uretfærdigheden i systemet og kæmper en hård kamp der minder mest om tortur!

Mia Qvist Pawlowski (Mørke, 2020-11-03)

#151

Ganske enkelt fordi den nuværende lovgivning på området er så diskriminerende, og ude af trit med hvordan familiebilledet for børn og samværsforælder ser ud, og bør ændres.
Selve den nuværende lovgivning burde være ulovlig

Søren Andersen (Nyborg, 2020-11-03)

#153

Jeg er enig med Foreningen Far i, diskriminationen af børn, fædre og fædrefamilier er ulovlige og vores myndigheder bør omgående massivt rette op i hh. til Foreningen Fars punkter !
Dbh, Søren Dresmer-Hansen

Søren Dresmer-Hansen (Vedbæk, 2020-11-03)

#155

Jeg skriver under fordi jeg har selv oplevet hvordan den manglende ligestilling mellem Mor og Far har ødelagt min familie.

Jørgen Sibbesen (Nordborg, 2020-11-03)

#162

Mænd bliver glemt af det danske samfund
..

Thea Brodersen (Herning, 2020-11-03)

#166

Jeg går ind for at fædre har samme rettigheder som mødre

Frederik Moelsby (Klokkerholm, 2020-11-03)

#167

Er far til en pige som jeg har 14 dag e weekend

Heinrich Hald (Skive, 2020-11-03)

#174

Jeg har selv et barn og en papsøn som jeg ikke må se rart meget

Brian Jensen (Østerild , 2020-11-03)

#177

Jeg har selv opgivet kampen om min søn for at passe på ham, pga forældrefremmedgørelse fra morens side, som det ikke har været muligt at få hjælp til at håndtere. Det er en sorgfyldt proces som jeg håber at flest mulige kan slippe for at opleve, ved at der kommer et øget fokus på den manglende ligestilling

Henrik Bonde (Bryrup, 2020-11-03)

#180

Jeg skriver under fordi, at jeg føler et barn har ligeså meget brug for sin far som sin mor.

Stefanie Valentin (Esbjerg , 2020-11-03)

#183

Vores søn samt resten af familien har ikke set hans datter i 9 måneder pga. systemet kun hører på moderen!
En far = ingen rettigheder

Anne Pawlowski (Gedved, 2020-11-03)

#189

Jeg mener at der er for stor forskels behandling på forældre..

Lars Refsgaard (Fredericia , 2020-11-03)

#190

Min søn må ikke se sin søn for eks og samtidig går hun og siger en masse løgn

Linda Nielsen (Grumstup, 2020-11-03)

#193

Jeg underskriver fordi jeg selv har været og fortsat er i klemme i systemet

Thomas Nørager (Grenå, 2020-11-03)

#194

Jeg skriver under fordi jeg mener at det er vigtigt at man ser forældre som lige værdige

Simon Sørensen (Vorgod-barde , 2020-11-03)

#196

Ligestilling!!!!!

Lene Lundberg (Randers, 2020-11-03)

#198

Fordi far er ligeså god som mor :-)

Patricia Borchert (Ålsgårde , 2020-11-03)Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...