Protest mod grusgrave i Halsnæs

Kommentarer

#5

Jeg bor der, sammen med Kronvildtet, hvilket jeg ønsker at blive ved med.

Gert Schmidt (Hundested, 2020-10-26)

#13

Jeg har lige købt en kolonihave i Torup, mest fordi der er så dejligt stille med trafik

Vibeke Pagh (Torup, 2020-10-26)

#17

Har hus i Evetofte

lone lykke andersen (evetofte, 2020-10-26)

#23

Halsnæs er et natursmukt område, der vil blive smadret fuldstændig af to store grusgrave. Vi har brug for naturen som ressource og tiltrækningskraft her i et yderområde i Reg H.
Trafikmæssigt vil det tillige være en katastrofe, da der allerede nu er store trafikale problemer med køer ved flaskehalsen til Halsnæs. Vejnettet er slet ikke dimensioneret til mere tung trafik.

Anne Louise Born Sylvest (Hundested , 2020-10-26)

#24

Det vil ødelægge landskabet og have en negativ effekt på Natur og lokalsamfund.

Frank Eske-Lund (Hundested, 2020-10-26)

#29

Man ødelægger den grønne kile, der har været der siden 1930/40. Man ødelægger et stort sommerhus område med støv og larm. Vi har et rigt dyreliv

Eva Beck (Evefofte/ Melby , 2020-10-26)

#30

At lave grusgrav i Halsnæs kommune vil ødelægge et område, som er ved at blive et meget eftertragtet sted, og hvor folk er begyndt at flytte til og ikke fra.

Nicolaj Viby Moryensen (København S, 2020-10-26)

#37

Jeg skriver under fordi at det vil være altødelæggende for naturen, erhvervslivet og beboerne hvis der begynder at graves grus på disse steder.

Lea Rasmussen (Hundested, 2020-10-26)

#39

Jeg har boet i Hundested af flere omgange og nyder de åbne smukke vidder, skovene og havet. Jeg glæder mig over at Halsnæs igen er begyndt at blive et attraktiv område at flytte til og ser gerne flere nys ansigter heroppe. Derfor skal man ikke begynde at ødelægge alt det smukke med store udgravninger dee vil have konsekvenser for miljøet og beboerne heroppe.

Janne Andresén (Hundested, 2020-10-26)

#44

Jeg ønsker ikke at vores naturområder ødelægges

Klaus Jørgensen (Hald strand, 2020-10-26)

#51

Jeg har sommerhus i området og ønsker at bevare naturen og herligheden i Halsnæs.

Flemming Thonesen (Stenløse , 2020-10-26)

#53

Som pensionister er vi lige flyttet i vores sommerhus ved Hald Strand og er ikke interesseret i grusgrav i dette naturskønne område som vi har haft tilknytning til i mere end 50 år

Anne Marie og Johnny Allert (3390 Hundested , 2020-10-26)

#54

Vi skal bevare naturen det der tilbage. Danmark er det dårligste land kun overgået af Belgien i EU der ikke overholder regler om natur beskyttelse. I den grad har vi ikke opbakning i Halsnæs kommune.

Kurt Jensen (Lynæs, 2020-10-27)

#60

Jeg er enig i at vi ikke skal have grusgrave og spolerer naturen og vores veje

Mette Jacobsen (Hundested, 2020-10-27)

#66

Naturens skyld

Frank Køngerskov (Frederiksværk, 2020-10-27)

#70

Fordi jeg er opvokset i Torup og planlægger at flytte tilbage. Men de planer kan jo ændres hvis jeg skal have grusgrav i baghaven.

Helene Hansen (Frederiksberg , 2020-10-27)

#72

Jeg holder meget af marken ved Sverkilstrupvejen hvor jeg kigger efter kronhjortene hver gang jeg kører forbi. De går og ligger der ofte, fredeligt i fuldt dagslys.

Vinca Thiele (Torup, 2020-10-27)

#79

Ødelægger naturen og bringer tung trafik til de i forvejen overbelastede veje i området.

Niels Borck (Liseleje, 2020-10-27)

#84

Formand for Torup Ting

Peter Plant (Torup, Hundested, 2020-10-27)

#87

Der er flere gode grunde til at grusgrave her er en skidt ide. Men for mig betyder synet af det smukke landskab ved Sverkilstrupvejen, rigtig meget og det vil skære i hjertet om det blev spoleret.

Ids Briggs (Hundested, 2020-10-27)

#98

Jeg skriver fordi jeg elsker naturen i Halsnæs og fordi jeg kommer der meget som naturturist.

Trine Neergaard (København ø, 2020-10-27)

#100

Hvis der skal bygges i KBH, kan de passende ødelægge naturen i KBH. Hvis der ikke er resurser i lokalområdet, så kan man passende stoppe denne centralisering, og satse på byerne andre steder.

Timo Jattu (Hundedted, 2020-10-27)

#101

Naturen er vigtig at værne om! Halsnæs skal være et sted man tager hen for at søge ly for luft- og støjforurening.
Dk's biodiversitet ligger i bunden, og mangler bestemt at blive forbedret.
https://www.dn.dk/nyheder/ny-eu-rapport-danmark-skraber-bunden-i-at-beskytte-naturen/

Sander Shafer (København N, 2020-10-27)

#108

Det helt afgørende for Halsnæs at vi alle værner om Naturen!

Simon Hansen (Hundested, 2020-10-28)

#110

Det vil ødelægge et kæmpe smukt natur område, med rigt dyreliv heri blandt kronhjort. Derudover vil det gøre Halsnæs til Ikke en turist magnet som det er nu, der vil ske stor fraflytning!!
Vejene er slet ikke klar til den belastning af tung trafik, vejene her op til er i forvejen meget trafikeret, det hele vil gå u stå
Nej tak !!!!!!

Lene Stenkilde (Hundested , 2020-10-28)

#113

Jeg skriver under, fordi vores naturs og klimas ve og vel er så vigtigt, at vi MÅ stoppe op og beskytte begge dele.
Jeg ved ikke hvor i Danmark det er muligt at grave uden at belaste biodiversitet og natur, med medfølgendende trafik, men Nordsjælland kan IKKE alene dække Københavns behov for byggematerialer. Og klimaet har brug for at brugen af stål og beton erstattes af træ.
Så ingen grusgrave i Halsnæs - og helst ikke ret mange flere steder

Mariane Lunden (Hundested, 2020-10-28)

#117

Jeg skriver under fordi jeg mener at et sådant projekt vil ødelægge rigtig meget for hele Evetofte og omegn.
Jimmi Blicher

Jimmi Blicher (Holte, 2020-10-28)

#120

Man ødelægger den grønne kile. Vi er et stort sommerhus område, hvor ejer og turister nyder naturen

Martin Beck (Evefofte/ Melby , 2020-10-28)

#129

Hvad er formålet

Pia Holtzendorff lange (Frederiksværk, 2020-10-29)

#130

Jeg skriver under fordi jeg synes vi skal bevare alle vores naturskønne områder.

Saif Al-Haidar (2300, 2020-10-29)

#135

Jeg synes der er andre steder i DK der kan forsyne vores byggerier.. blandt andet Jylland som har mere end de selv kan bruge...

Jens Hansen (Hundested, 2020-10-29)

#140

Jeg har sommerhus i området

Katrine Christensen Dumas (København, 2020-10-29)

#144

Jeg har sommerhus i Liseleje/Melby, er kommet her hele mit liv. Halsnæs smukke istidslandskab bør ikke ødelægges af grusgravning og den medfølgende tunge trafik vil være alt for belastende for området. Desuden har mange gode lokale kræfter arbejdet for at gøre Halsnæs attraktivt for nytilflyttere, i Hundested, Torup Landsby osv. Dette arbejde skulle nødigt gå tabt fordi området bliver ændret af tung og larmende gravning.

Marianne Trolle (Birkerød, 2020-10-30)

#146

Jeg har et sommerhus i Melby

Michael Ally (København, 2020-10-30)

#148

Jeg ønsker at Halsnæs skal være et naturskønt område, hvor sundheden for alle mennesker, der bor her, florerer.

Moneca Rohrmann (Melby, 2020-10-30)

#149

Vi har sommerhus på Sigurd Langbergsvej 24, 3370 Melby

Jørgen Falborg (København , 2020-10-30)

#150

Jeg skriver under, da jeg er sommerhusejer i Evetofte.

Jimmi Agerholm (København K, 2020-10-30)

#152

Jeg skriver under fordi naturen er en af de væsentligste årsager at vi flyttet hertil.
Det er også vigtig fof at vi kan videreudvikle turist industrien.

Bruce Martin (Melby, 2020-10-30)

#154

Halsnæs tiltrækker turister og tilflyttere på grund af vores unikke beliggenhed og natur. Det bakkede istidslandskab ved Grønnesse Skov er den smukkeste port til Hundested, hvor mange har lejlighed til at se kronvildt i fri natur - en oplevelse man ellers skal til Thy for at få. Halsnæs gør meget for at promovere sig på natur- og kulturoplevelser. Skal kommunen og især turistmagneten Hundested fremover være kendt (og berygtet) for en grusgrav?

Jette Varmer (Hundested, 2020-10-30)

#155

Vi skal bibeholde vores smukke natur

Yvonne Jarulf (Melby, 2020-10-30)

#159

Har sommerhus tæt på det udvalgte område og vil ikke udsættes for hverken støjgener eller at få spoleret det meget dejlige område som vi har. Hvem vil bo så tæt på en grusgrav?? Vi er her for at få fred og ro .
Håber nogen kommer til besindelse.......
Må da kunne placeres så den ikke kommer så mange mennesker og husejere til last

Hanne Offenberg (Melby, 2020-10-30)

#160

En grusgrav mellem Evetofte og Hågendrup vil medføre store støv-og støjgener for mig og i øvrigt hele Evetofte bebyggelsen. Det rekreative element der er baggrund for fritids-og sommerhusbebyggelsen vil forsvinde. Dermed vil områdets attraktivitet mindskes stærkt og huspriserne vil falde !
Det sidste egentlige rekreative natur i nærområdet vil blive ødelagt såfremt der anlægges grusgravning i enghaveområderne fra Sverkildstrup til Asserbo plantage og de omgivende bakker og flere af vejene som i dag befærdes af bløde trafikanter vil blive livsfarlige at færdes på som følge af den stærkt forøgede meget tunge erhvervstrafik.

Mette Cathrine Warburg (Evetofte, 2020-10-30)

#161

Jeg skriver under fordi: Nu er vi endelig begyndt at passe bedre på naturen og biodiversiteten, vi er ved at etablere Nationalpark Kongernes Nordsjælland, derfor er det en hån mod disse planer at ødelægge Halsnæs halvøen med så store industrier og indgriben i naturen. Trafikalt er området ikke egnet til mere tung trafik, det vil kræve udvidelse af vejnettet og derfor mere tilbageslag for egnen, som efter nedgang og fraflytning er ved at genvinde sin status som attraktivt bolig- og turistområde på grund af naturen og istidslandskabet- Tænk over, at der skal en ny istid til at genetablere landskabet efter så store ødelæggelser.

Sven Erik Rasmussen (Hundested, 2020-10-30)

#163

Området kan slet ikke bære udgravning af grus. Hverken rent landsksbsmæssigt, eller trafikalt. Der er mange dyr i området, der er stor herlighedsværdi og der sker nettotilflytning pga god udvikling. Det bliver fuldstændigt sat tilbage ved evt udgravning.

Jakob viggo Pedersen (Torup, Hundested , 2020-10-30)

#164

Har fritidshus I området, som har store naturværdier og et forbilledligt socialt sammenhold, som ikke må ødelægges af tung trafik, støv og støj og dybe sår i landskabet.

Janet Bramson (Gentofte , 2020-10-30)

#166

Vi har huller nok efter grusgravning,

Henrik Hansen (3300, 2020-10-30)

#168

hvordan kan de komme i tanke om noget så sindssygt at grave efter råstoffer så tæt på et stort sommerhus område .

Gunnar Larsen (Evetofte, 2020-10-30)

#171

Jeg skriver under fordi den umådelig smukke natur på halvøen Arrenæs ikke kan bære ødelæggelse.

Birgitte Benzon Bang (Frederiksværk, 2020-10-30)

#178

Har sommerhus i Evetofte som benyttes alle weekends og ferie-fridage. Har tidligere boet tæt på grusgrave i Lynge og oplevet de gener den konstante kørsel til og fra giver. Vi tager i sommerhus for at nyde freden.

Gry Andersen (Måløv, 2020-10-31)

#184

Vi skal i arbejde hen mod en stadig beskyttelse af naturen, dyrelivet og attraktive bo-områder i Halsnæs til gavn for mennesker og økonomi.

Jane Zahll-Ladehoff (Liseleje, 2020-10-31)

#189

Det er så vigtigt vi bevarer vores natur , en grusgrav ville være ødelæggende både for natur og mennesker. Kørsel med tung trafik , støj og støv , absolut ikke rare tanker.

Marianne Thoby (Evetofte, 2020-10-31)

#193

Jeg underskriver. Som grundejer i Evetofte.

Pia tvorup Christensen (Heldingør, 2020-10-31)

#197

Jeg bor lige op til området

Ulla Winther Christensen (Melby , 2020-11-01)

#198

At placere en grusgrav på kanten af et rekreativ sommerhusområde i Evetofte er støjmæssigt og trafikalt meget dumt!

Asbjørn Gade-Nielsen (3370 Melby , 2020-11-01)

#199

Ingen grusgrav nej.

Kim Jarsbo (København , 2020-11-01)Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...