Nej til ny vej gennem Langenæs

Kommentarer

#4

Det er helt uforståeligt. Først laver i en letbane, så bygger i en helt ny børnehave ved Langenæs og nu vil i så til at ødelægge det for de mange der i forvejen har forurening fra togene og den høje skorsten som ligger i bunden af Langenæsparken. Der er jo også Langenæsbo og Plejehjemmet, vi kommer til at ligge i et støj- og forureningshelvede, der er nok forurening i forvejen, i er slet ikke klar over hvor tæt vejen kommer på blokkene.

Poul Erik Møller Sørensen (Aarhus C , 2020-05-15)

#10

At selvfølgelig skal der ikke være en sådan trafikeret vej så tæt på et boligområde.

Connie Isen (connieisen56@gmail.com, 2020-05-15)

#15

Det er stik imod al fornuft at åbne for endnu flere biler i Aarhus. Det vil øge støj og luft forureningen til gene for rigtig mange beboer, skolebørn og daginstitutioner

Ingrid Gam (Aarhus C, 2020-05-15)

#19

Jeg skriver under fordi, jeg har boet på denne skønne plet siden 1977 og havde ikke drømt om hverken letbane eller vej med meget trafik. Jeg nyder daglig det rige dyre- og fugleliv og det skønne grønne område og en pragtfuld udsigt.

Mariann Høvenhoff Sørensen (Aarhus, 2020-05-16)

#25

Jeg skriver under fordi jeg tit kommer i området. Stammer derfra og har familie der bor der.
Mvh Lars

Lars Høvenhoff (Aarhus, 2020-05-16)

#36

Jeg mener at bymidten skal aflastes for trafik - ikke have mere biltrafik.

Finn P Jensen (Viby J, 2020-05-17)

#41

Det er dårlig ide. Vil give endnu mere trafik på langenæs. Der er i forvejen rigeligt med store vej i område.

Lone Nedergaard (Viby , 2020-05-18)

#42

Det er ikke ok at spise mere af de grønne parker i byen. Og da slet ikke med en indfaldsvej med tung trafik. Folk der bor på Langenæs er i forvejen generet af tre store veje omkring dem.

Ulla Aude (Aarhus, 2020-05-18)

#44

Brug pengene på noget bedre. Der er nok muligheder for bilerne som nu

Jette Schousboe (Århus C, 2020-05-18)

#45

Jeg skriver under, fordi jeg synes det er vigtigt både at værne om de få åndehuller der er i Aarhus og om æstetikken. Højhusene ved Langenæs ligger smukt placeret i landskabet.

HVIS der SKAL ligge en vej, tænker jeg den bør ligge sammen med togskinnerne, og hverken klippe bynær natur eller skæmme et åndehul.

Charlotte Darre (Aarhus, 2020-05-18)

#48

Jeg skriver under, fordi med den foreslåede vej vil man smadre kvarteret og tilføre endnu mere luft- og støjforurening. Stik mod alle klima- og bæredygtige principper.

Solveig Nielsen (Aarhus, 2020-05-18)

#49

Jeg bor på det vestlige fr bjerg og er dybt bekymret for området hvis endnu mere trafik skal ‘lige forbi’!

John Bak (Aarhus C, 2020-05-18)

#50

Fordi fodgængere og cyklister ikke længere får adgang til Brabrandstien fra krydset Skanderborgvej/Marselis Boulevard.
Fordi kolonihaverne ikke længere vil kunne komme på Eskelund med haveaffald på cykeltraileren.
Fordi Langenæs allerede er omgivet af store tæt trafikerede veje: Ringgaden, Skanderborgvej og Marselis Boulevard.
Vi har IKKE brug for en fjerde, parallelt med togbanen
Og sidst men ikke mindst: Adgangen til det nye fine Eventområde for fodgængere og cyklister, der kommer fra centrum bliver besværlig og nærmest en omvej.

Tora Kerstens (Aarhus C, 2020-05-18)

#52

Al investering bør rettes mod at få bilerne ud af byen og styrke den kollektive trafik. Som vi bliver flere i byen, er det den eneste logistisk og sundhedsmæssige forsvarlige løsning.

Maria Mærsk (Aarhus, 2020-05-18)

#53

Jeg har i rigtig mange år boet ud til Skanderborgvej. Langenæs er meget belastet af trafikken, og Langenæs All’e bliver brugt som gennemkørsel i de spidsbelastede tidspunkter for at undgå Harald Jensens Plads og holde i kø.

Lone Bøgely (Aarhus, 2020-05-18)

#61

Det vil ødelægge bydelens miljø. Langenæs vil så ikke længere være den rolige bydel, som den er kendt og elsket for at være.

Villy Klit-Johansen (AARHUS N, 2020-05-18)

#62

Jeg synes ikke det er rimeligt at belaste så mange boliger med forurening og vejstøj.

Annette Windfeld-Hansen (Aarhus, 2020-05-18)

#64

Jeg skriver under, fordi Langenæs ikke skal ødelægges af tung trafik. De grønne områder, herunder "smørkatten" har stor værdi for os på Langenæs, som beboes af højhuse uden egen have. Dertil vil en tunel få betydning for de plejehjemsbeboere, som kommer til at bo lige op af tunnellen. Endelig var Langenæs tænkt, som et område, hvor folk i højhuse havde mulighed for rekreative muligheder. Det var tanken, da Langenæs bebyggede efter krigen. Desforuden i ringes Langenæs af tung trafik både af Ringgaden og Skanderborgvej. Skal vi nu også have en tunel, der hvor vi har et frirum

Bodil Birkemose (Aarhus , 2020-05-18)

#65

Er selv født og opvokset i området og synes det ville være en super dårlig ide

Cecilie Bjørnhaug (Randers , 2020-05-18)

#67

Der er rigeligt med hurtigt trafik i Nordborggade. Bilister bruger vejen som genvej

Ingeborg Gomez (Aarhus , 2020-05-18)

#70

Bor på Augustenborggade og området er i forvejen lukket inde med støj fra banegraven. Endvidere bruges Langenæs områdets grønne områder dagligt af ældre, institutioner og børne familier. Det hænger ikke sammen med den politik som Århus kommune påberåber sig for en grønne omstilling

Anja Pedersen (Aarhus C, 2020-05-18)

#75

Den kan flyttes ned i banegraven.

René Vissing (Aarhus C, 2020-05-18)

#78

Trafikken er hård nok.

Olaf Wenderby (Aarhus 8000 c., 2020-05-18)

#83

Den vej vil være ødelæggende for hele Langenæs. En ugennemtænkt og dårlig ide.

Emil Pedersen (Århus , 2020-05-18)

#86

Århus kommune tager det ene stykke grønt areal efter det andet til bebyggelse eller vej. De holder ganske simpelthen ikke deres egne ord om at passe På store og små åndehuller. Beboernes trivsel er de faktisk ret ligeglade med, bare de kan få projekter sat i gang.

Karina Haase (8000, Århus C, 2020-05-18)

#90

Jeg skriver under, fordi det er en meget dårlig idé. I mange år har der været tale om at bruge det areal i banegraven, som før var skinner for Odder-banen. Det er muligt at knytte en sådan løsning til Værkmestergade.

Willy Mulvad (Aarhus C, 2020-05-19)

#93

Jeg bor på Langenæs, og det ville blive et helvede!

Sarah Kirstein (Aarhus C, 2020-05-19)

#98

Fordi der er meget trafik i det område i forvejen, og dem der bor på langenæs bor der med den ro de har. Der skal ikke mange biler igennem

Mathias Schouv Kjeldsen (Århus, 2020-05-19)

#102

Vi har brug for det grønne i Århus midtby

Iben Poulsen (Århus C, 2020-05-19)

#105

Det vil påvirke min families hverdag, negativt i alle henseender.

Thomas Eiler (Aarhus C, 2020-05-19)

#106

Er i mod skal ødelægge vores grønne områder vi har nok trafik ned af langenæs Allé

Annette Frandsen Jakobsen (Aarhus , 2020-05-19)

#107

Fordi jeg elsker at bo på Augustenborggade. Da det er fantastisk kvarter, der er isoleret fra larmen fra byen.

Nadia Larsen (Århus , 2020-05-19)

#109

Jeg syntes at det vil ødelægge bydelen.

Johann Birgisson (Århus, 2020-05-19)

#115

Jeg bor i Langenæshus/Langenæsbo.
Trafiksituationen er rigelig kaotisk i forvejen med manglende muligheder for parkering i området og dermed mange der parkerer på Augustenborggade. Og der er aflevering/hentning til børnehaver. Samt trafik til fodboldbanerne.
Der er bare ikke plads til mere.

Hanne Varberg (8000 Aarhus , 2020-05-20)

#116

I en tid, hvor man prioriterer grønne områder, vil denne fjerne et grønt område og ødelægge dagligdagen for de ældreboliger og børneinstitutioner, der ligger tæt på.

Steen Storland (Århus, 2020-05-20)

#127

Jeg bor på langenæs og syntes det er en meget dårlig ide ikke mindst fordi vi i forvejen har virkelig meget trafikkaos her på langenæs...

Jette Elisabeth (Aarhus C , 2020-05-20)

#131

Skal ikke laves om til en trafikkeret vej. Lad det være som det er.

Henrik Tran (Viby J, 2020-05-20)

#132

Jeg skriver under, fordi jeg som byrådsmedlem allerede nu kan se, at det ikke er en god idé med en vej på denne strækning ved Børnebyen, ældreboliger og grønt område. Hvis vejen skal have gang på jorden, skal den efter min opfattelse placeres nede ved siden af skinnerne.

Eva Borchorst Mejnertz (Aarhus, 2020-05-20)

#133

Jeg skriver under fordi det er mit barndomskvarter og er et virkelig godt kvarter og samt Langenæs kan ikke bære den tunge trafik der vil komme

Natascha Voss (Risskov, 2020-05-20)

#136

Uha en dårlig en dårlig info. Det er næsten ikke til at holde ud hvis vi skal have mere trafik her i bunden af Langenæsalle. I forvejen har vi togene, letbanen, motorvej og nu vil de så ved at planlægge en vej mere lige i bunden af langenæsparken, så bliver vores grønne perle helt ødelagt. Hvad med beboerne i Langenæsbo med tilhørende plejehjem, Kirkedammens beboere cykelstien ved Eskelund. Et andet forslag kunne være benyt Oddervej og lav en tilkørsel til motorvejen længere ude.

Tove Enemark (Århus C, 2020-05-20)

#139

Jeg skriver under fordi Langenæs er et meget tæt befolket område, bl.a. m. daginst., og fordi voldsom trafik den vej ind i byen vil være en enorm belastning.

Leif Krongaard (Århus, 2020-05-20)

#140

Jeg synes at der er super ærgerligt at de grønne områder forsvinder i Århus

Charlotte Gissel (8220 Brabrand, 2020-05-20)

#141

Jeg bor der

Susan Olesen (Aarhus, 2020-05-20)

#142

Jeg bor i Augustenborggade som vil blive stærkt påvirket af planerne

Bente Boie (8000, 2020-05-21)

#146

Jeg er vokset op med de grønne områder, og de skal bevares!

Anders Kristensen (Aarhus , 2020-05-21)

#147

Jeg er helt enig i ordlyden på nærværende protest! Find en anden løsning!

Hanne Jensbo (8000 Aarhus C, 2020-05-21)

#148

Jeg bor på Langenæsalle!

Anja Vinther (Århus C, 2020-05-21)

#150

Jeg skriver under, fordi det vil ødelægge langenæs

Dean Thomsen (Rosenhøj, 2020-05-21)

#153

Mine forældre bror I området og jeg bor selv på langenæs blokken overfor mine forældres. Jeg er vokse op i kvarteret og i 24 år af mit liv tinvragt I området, tager jeg stærkt afstand fra en ny trafik forbindelse der skal passere langenæs, SOM ALLEREDE ER MEGET TRAFIKERET.

Bilal Maarouf (Aarhus , 2020-05-21)

#156

Ay bygge flere veje er strider direkte imod kommunens ambitioner for grøn omstilling. Flere veje bringer flere biler, sådan er det bare, så der burde ikke være brug for nye veje.
Mange mennesker bruger området dagligt, nu er der temmelig fredeligt, og mange nyder denne mulighed.
Desuden bor jeg der og vil helst undgå trafikkaos lige under mit vindue...

Aymeric Daval-Markussen (AARHUS, 2020-05-22)

#159

Mennesker er vigtigere end trafik, og det at kunne suse direkte ind i Bruuns Galleri, i sin bil. Det er en vanvittig og arrogant idé, der helt ser bort fra de mennesker der bor i området...

Nina Kalsbøll (Aarhus, 2020-05-23)

#160

Det er en tosset ide!

Lis Mondrup Kristensen (Glesborg, 2020-05-23)

#162

Jeg skriver under fordi det forringer livskvalitet for gamle og unge på Langenæs. Det er skabt ud fra økonomisk og ikke menneskelig tænkning. Der er tænkt på biltid og nem adgang, ikke på livskvalitet og værdien af et lokalmiljø, der har nok med trafikårer tæt på sig.

Louise Højlund (8000 Aarhus C, 2020-05-23)

#164

Jeg ønsker et co2 frit liv

Hans Tolstrup (Aarhus c, 2020-05-23)

#165

Det er vanvittigt at ødelægge de grønne områder på Langenæs. Til stor gene for ældre på plejehjem og børn i institutioner.

Kirsten Kester (Aarhus, 2020-05-23)

#166

Vejen gennem langenæs vil give stor forurening og vi har 2 store veje i forvejen (jeres argument vil sikkert være, at de bliver aflastet, men det tror jeg ikke helt på.der vil tværtimod komme flere gennem langenæs) og institioner og en grøn plet som beboerne i lejlighederne ynder at se på og være i. Jeg undre mig især i at der er tanke omkring at føre en vej gennem beboelse når den kan være i banegraven.

Marianne Møller Pedersen (Århus, 2020-05-23)

#168

Kommunen bliver nødt til at gentænke deres infrastruktur, transport og mobilitet kraftigt for at få den til at stemme overens med deres klimamålsætninger såvel som et godt liv i Aarhus for borgere og ikke bare for bilister.

Janne Winther (Aarhus, 2020-05-23)

#169

Jeg bor på Augustenborggade 5 og vil blive kraftigt påvirket af den nye vej. Augustenborggade er i dag en rolig gade, hvor mange lufter hund, henter/afleverer børn, og hvor ældre fra plejehjemmet går tur. En ny vej vil ændre karakteren af Langenæs i betydelig negativ grad.

Mette Lerche Sørensen (8000 Aarhus C, 2020-05-23)

#170

Jeg skriver under, fordi at trafikbelastningen vil blive alt for stor.
Det vil være til stor gene for beboerne og for børn i daginstitution og skole samt ældre på plejehjem.

Per Sørensen (Bredsten, 2020-05-23)

#171

fordi det ikke giver mening at lave en vej der

julie edeling (tilst, 2020-05-23)

#173

Det ødelægger lokalmiljøet, højrisikoområde for bløde trafikanter, som er brugere af vuggestue, børnehave, indskoling, ældreboliger, plejecentre. Det forekommer fuldkommen uansvarligt !!!!

Solveig Sørensen (Bredsten, 2020-05-23)

#175

Jeg bor lige ved siden af.

Christina Buhl Nielsen (Aarhus , 2020-05-23)

#182

Det vil ødelægge lokalområdet på Langenæs.

Mette Cáceres (Viby J, 2020-05-24)

#185

Jeg skriver under fordi, jeg synes Langenæs er presset på offentlige veje og de mange biler, som i forvejen passerer og parkerer i gaderne hver dag. Jeg har en storebror og hans familie der bor på Kirkedammen, og hvis der skal være en ny vej der går fra Åhavevej, så forsvinder alle forhold for sti systemer og trygge veje, for alle ældre, unge og små børn, så vidt jeg kan se på kortet. Aarhus er blevet en bygge by istedet for en hygge by - HUSK NU DE MENNESKER DER BLIVER BERØRT!

Camilla Langvad (Stavtrup, 2020-05-24)

#186

Jeg henter ofte mit barnebarn i vuggestue på Langenæs; og besøger ofte min søn og hans famille der bor der.
Langenæs er i forvejen et tæt befordret område; synes da ikke der behøves yderligere færdsel.

Gitte Leth (Dk-Skanderborg, 2020-05-24)

#188

Jeg bor på Langenæs og er enig i det er hul i hovedet at vi sklal bære mere at trafikbyrden end vi allerede gør

Camilla Sørensen (Århus, 2020-05-24)

#189

Det er fuldstændigt tåbeligt at ødelægge Langenæs med en vej, der kun skal være midlertidig, blot for at gennemføre et mindst ligeså tåbeligt Marselisborg projekt.

Annbritt Jørgensen (Løgten, 2020-05-24)

#190

Det vil være synd og skam at fræse sådan en vej igennem et dejligt kvarter.

Karin Rank Gottlieb (Tilst, 2020-05-24)

#195

Fordi vejen frem ikke er at fremme privatbilismen, men at styrke de kollektive transportmidler.

Carsten Meinhardt (Sabro, 2020-05-24)