Underskriftindsamling mod besparelser på socialområdet i Randers for 40 millioner kroner

Kommentarer

#4

Det er for dårligt man sparer de steder hvor der er mest brug for hjælp

(Randers, 2018-04-03)

#9

Jeg støtter handicappede, fordi jeg selv gik på en handicapskole som 3-13 år gammel.

(Randers SV, 2018-04-03)

#12

Socialområdet har blødt nok under Claus Omanns regime og hvis vi ønskede mere af det, havde vi ikke stemt et nyt flertal ind. Med et nyt flertal, vil vi gerne se en anden politik!

(Randers, 2018-04-03)

#24

Hvorfor skal der spares på de få tilbud der findes til handicappet ?
Der er ikke mange tilbud især ikke til unge og voksen ..

(Randers , 2018-04-03)

#36

Fordi jeg mener vi har råd til at tage ordentlig vare på vores syge og svageste!

(Randers, 2018-04-03)

#39

Jeg skriver under fordi jeg ved hvor vigtig Sam-foreningen er for de udsatte, i forbindelse med mit tidligere arbejde.

(Randers, 2018-04-03)

#44

Fordi området i forvejen i mange år er blevet udsat for besparelser. Hvis det skal spare 40 mio. kr mere går det i knæ.
Årsagen er at politikerne af hensyn til stemmetal ikke tør lægge sikkert nødvendige besparelser på skoler, ældre og daginstitutioner. Derfor går det år efter år ud over det specialliserede socialområde.

(Randers, 2018-04-03)

#45

Fordi at jeg er træt af at de fleste politikere kun tænker på prestigeprojekter og ikke Velfærden.

(Randers, 2018-04-03)

#48

Jeg har et barn med handicap, veninde der rammes. Borgere på mit job rammes.....

(Randers , 2018-04-03)

#49

Det skal stoppes!

(Randers, 2018-04-03)

#58

Der skal være plads til alle i Randers. Også de social udsatte, deres familie og andre pårørende.

(Randers, 2018-04-03)

#72

det er mig der har lavet underskriftsindsamlingen for at redde SAM-foreningen

(Randers NV, 2018-04-03)

#74

Fordi jeg mener at pengende kan findes et andet sted..

(Randers , 2018-04-03)

#77

Fordi det er vigtigt at beholde foreninger/tilbud som disse. Har selv været med som personale i SAM og jeg ved hvilken glæde denne forening bringer de borgere som benytter tilbuddet.

(Randers , 2018-04-03)

#78

jeg støtter SAM-foreningen, det må være svar nok i sig selv.
Og syntes at der skulle spares på topposterne i stedet for. For de kan faktisk undvære 30-40% af deres lønninger. Uden at de faktisk kan mærke det.
(Ps. I må godt citer mig for det. For mener det, jeg siger.)

(Hald, 2018-04-03)

#82

Jeg vil være ked af at miste muligheden for at komme til aktiviteterne i SAM-foreningen. De er nogle af de få muligheder, jeg har, som sårbar, for at komme ud blandt andre mennesker.

(Langå, 2018-04-03)

#83

Jeg skriver under, fordi det ikke dksl være byens børn, gamle, svage/udsatte, der skal straffes for byrødders prestige projekt så som Hal 4 som Omann Jensen fik presset igennem

(Randers, 2018-04-04)

#84

Nu det nok. Hvor mange skal gå ned med stress. Hvordan vil de have vi løber hurtigere. Det er bare ikke godt nok

(Randers, 2018-04-04)

#85

At jeg synes det er forfærdeligt at det IGEN skal gå ud over de svage

(Randers, 2018-04-04)

#88

Fordi handicappet også har ret til en ordentlig livskvalitet og denne opnår de gennem den hjælp og støtte kommunen kan give

(Stevnstrup, 8870 Langå , 2018-04-04)

#94

Jeg synes vi har et ansvar for samfundets svageste. I en verden i rivende udvikling er der for meget fokus på de materielle ting, vi glemmer de bløde værdier!

(Hadsund, 2018-04-04)

#97

Jeg syntes vi er hårdt beskåret i forvejen

(Randers , 2018-04-04)

#118

Jeg skriver under fordi det er skræmmende at man igen og igen vil sparer på områder der rammer svage og udsatte borger. Borgere der har brug for hjælp og som bliver mærket for resten af deres liv fordi tilbud bliver lukket ned. Vi har selv oplevet at virkelig måtte kæmpe for at få hjælp. Hjælp som er vigtigt for at komme videre og kunne klare sig selv igen. Ville ønske at vi ikke havde brug for hjælpen fra det offentlige - men med et ungt menneske der igennem flere år har haft det dårligt, så er det desværre nødvendigt. Mennesker skal komme før alt andet.

(Randers , 2018-04-04)

#120

Der mangler penge på området, så der skal sku ikke spares.

(Randers, 2018-04-04)

#123

Udsatte skal hjælpes

(Ørbæk, 2018-04-04)

#124

Jeg skriver under, fordi det simpelthen ikke kan passe at der skal skæres ned på steder hvor der er mennesker, der allermest har brug for netop den støtte!

(Randers, 2018-04-05)

#125

Det er fuldstændig urimeligt og dybt amoralsk, at det igen er de svageste og de som har mindst, der skal stå for skud!

(Randers, 2018-04-05)

#126

Jeg har en datter som er under den gruppe

(Langå, 2018-04-05)

#127

En ommer.

(Randers , 2018-04-05)

#128

jeg ønsker ikke nedskæringer på social- og kulturommråderne, men ser gerne, at Hal4 spares væk.

(Råby, 8970 Havndal, 2018-04-05)

#134

Jeg skriver under fordi det er et vigtigt område, hvor der i forvejen er mange huller hvor psykisk sårbare og socialt udsatte i forvejen let kan falde igennem. Ved at lukke eller sammenlægge flere tilbud mindskes dette hul ikke. Derudover mindskes fagligheden ofte undervejs i sådanne konstalationer.

(Randers , 2018-04-06)

#141

De svageste borgere ikke selv kan kæmpe.
Et samfund måles på den måde det behandler de svage og handicappede!
Nu må nok være nok!

(Randers , 2018-04-19)

#144

uforskammet

(2700 Brønshøj, 2018-04-19)

#149

fordi jeg tænker på de svageste og de usatte

(Randers nø, 2018-04-20)

#150

Området kan ikke klare flere besparelser

(Randers, 2018-04-20)

#151

Jeg skriver under fordi der er sparet nok på : Handicapområdet, ældreområdet, psykisk syge, børn og ungdom.
Nu må det ende, ellers går det frygtelig galt, mennesker der ikke får det de har behov for og i den sidste ende vil det koste dyrt i forsømmelse, på de her områder.

(Randers, 2018-04-20)

#156

Jeg arbejder selv som frivillig på Den Blå Paraply Randers, og oplever og hører hvad spareforslagene vil betyde for de svageste i vores samfund

(Randers, 2018-04-21)

#164

Jeg skriver under, fordi min søn er handicappet i Randers Kommune, og fordi sagsbehandling i denne kommune er en langvarig proces

(Randers, 2018-04-22)