Indsigelser imod lokalplan 295, Kerteminde Kommune

Med min underskrift gør jeg indsigelse imod Lokalplan 295 som muliggør projektet på hjørnet af Odensevej og Enggade i Kerteminde.

Jeg gør indsigelse imod Lokalplan 295, med afsæt i tre punkter og med følgende begrundelse:

1. Visuel påvirkning af Kerteminde

Det påtænkte byggeri er meget voldsom i sin størrelse og vil medføre en stærk visuel og æstetisk forurening af området, Kertemindes DNA, byens øvrige arkitektur og byrum. Med det planlagte byggeri, vil byens struktur med fjord, skov og lav bebyggelse i form af villaer og byhuse, udfordres af et bastant lyst byggeri med en højde på mellem 12,5 og 15,5 meter, ved indkørslen til den gamle købstad. Endeligt, vil byggeriets flade tag, med stor tagterrasse, skille sig betydeligt ud fra byens (primært) røde saddeltage.  

 

2. Trafikafvikling - bløde trafikanter, sikkerhed

Der vil komme en væsentlig øget trafik i området, der kan påvirke sikkerheden for bløde trafikanter – herunder særligt børn der skal transportere sig til og fra fritidsaktiviteter i hallen og på boldbanerne. Mængden af trafik til/fra erhvervslejemål i byggeriet er ukendt, da antallet af disse ikke er kendt. Odensevej er desuden skolevej for børn til både Kerteminde Byskole og Revninge Friskole.

 

3. Støj - Kerteminde Boldklub og Kertemindehallens brugeres fremtid

Et nyt stort boligbyggeri der er placeret så tæt på et eksisterende idrætsanlæg, vil åbenlyst medføre støjgener for de nye beboere. Konflikten mellem beboere og såvel Kerteminde Boldklub og Kertemindehallens brugere er uundgåelig. Der er stor risiko for at f.eks. Kerteminde Boldklub skal indordne sig gældende regler for støj. Det kan eksempelvis være krav om opførelse af støjskærme eller nedlukning af fodboldbaner i aftentimer og weekender. Kerteminde Boldklub vil fremadrettet have vanskeligt ved at udvikle klubben og fortage evt. ændringer af baneanlægget eller arrangementer.

byggeri,_enggade.JPG

Billedet er lånt fra Kerteminde Kommunes forslag til Lokalplan 295 - Lokalplan for blandet bolig og erhverv samt offentlige formål ved Odensevej i Kerteminde. August 2023. 

 

Den fulde udgave af lokalplanen som i øjeblikket er i offentlighøring findes her: 

https://dokument.plandata.dk/20_11268429_1692782601534.pdf

Den offentlige høring løber fra d. 23.08.2023 til d. 19.10.2023


Ann-Sophie Frohmé Schultz    Kontakt forfatteren af dette andragende

Underskriv denne indsamling

Ved at underskrive accepterer jeg, at Ann-Sophie Frohmé Schultz vil kunne se alle de informationer jeg angiver på denne formular.

Vi viser ikke din e-mailadresse offentligt online.

Vi viser ikke din e-mailadresse offentligt online.


Jeg giver samtykke til behandling af de oplysninger jeg angiver i denne formular, til følgende formål:Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...