Brev til medier ang. behandlingen af syge borgere.

Kære (mediets navn)

Vi henvender os til jer, fordi det er vores sidste mulighed for at råbe myndighederne op.
Alle andre tiltag er blevet negligeret, og vi håber at I vil være med til at give stemme til vore råb om hjælp.
Det virker på os, som om alle er totalt ligeglade med os, som borgere, hvis vi først er blevet syge, enten på grund af stress, ulykke eller en progressiv forværret helbreds tilstand.

Vi har forsøgt at henvende os til:
Beskæftigelsesministeren.
Ordførerne på området fra samtlige partier.
Kommunernes Landsforening
Og
Folketingets Ombudsmand.

Samtlige, med undtagelse af Enhedslisten, Alternativet og til dels SF, har affærdiget vore henvendelser med et skuldertræk, til trods for at over 300 borgere var underskrivere på brevene, som alle, samt de svar vi har modtaget, er vedhæftet her.

Vi ønsker at Lovene om sygedagpenge og førtidspension bliver lavet om, eller at de i det mindste bliver forvaltet efter intentionen og Beskæftigelsesministerens påtaler.

Antallet af førtidpensions tildelinger er faldet drastisk siden 2013, antallet af personer der dør i behandlingstiden er steget, og syge borgeres helbredstilstand forfærdende forværret. Titusindvis er ramt – det minder mest om et totalt svigt af befolkningen
- Og stort set alle, der kan gøre noget ved det, er fløjtende ligeglade.

Det værste er, at dette kan ramme ALLE, også dig der sidder og læser dette, selvom du ikke tror det. For selv om du har tegnet en forsikring, skal kommunen først vurdere din nedsatte arbejdsevne, før du får noget som helst udbetalt, og det kan godt tage lang tid.
Nogle gange flere år.
I mellemtiden er du blevet skilt, har mistet børn, hus og bil, og må vende hver en femøre. Den medicin som du har så meget brug for, har du måske ikke råd til heller, og til oktober bliver du sat på gaden på grund af kontanthjælpsloftet. Mange syge havner på kontanthjælp, for syge til at arbejde, og for raske (siger kommunen) til at passe ned i en af de kasser der gælder for syge borgere.
Sagsbehandlingen er lemfældig og tilfældig. Nogle er heldige, at de kommer i hænderne på super professionelle og dygtige sagsbehandlere, og andre er lige så uheldige at havne i kløerne på en pornofotograf, tøjekspedient eller lignende, som har fået et kort kursus og derefter er blevet sat til at forvalte liv og død for andre mennesker.
I en undersøgelse vi lavede, svarede 25% at de havde haft over 10 sagsbehandlere i deres forløb.
På Ålborg Universitet er der lavet en undersøgelse der bekræfter lemfældighederne.
Konklusionen hedder ”En Beskæftigelses Indsats Der Slingrer” kan læses her http://vbn.aau.dk/da/publications/beskaeftigelsesindsats-der-slingrer(a547015f-9992-400a-975e-e2631dc32167).html
http://www.kommunen.dk/kronik/beskaeftigelsesindsats-der-slingrer/

Vi har for lang tid siden passeret punktet, hvor vi er gået fra ”Welfare” til ”Workfare”.
Selv Beskæftigelsesministeren tror at man bliver rask af at arbejde, hvilket vi er rigtig mange der kan modbevise.
Velfærdsstaten er afskaffet for lang tid siden, og vi måles kun på hvor meget vi kan yde.
At man i det hele taget kan finde på, at sende folk i sengepraktik for at forbedre deres arbejdsindsats med 15 min. om ugen er grotesk.

Flere har oplevet at møde andre menneskers personlige papirer i deres egne sagsmapper, når de har bedt om aktindsigt.
Og mange, rigtig, rigtig mange har oplevet at deres lægers diagnoser er blevet mødt med et ’Det er jeg ikke enig i’ fra deres sagsbehandler, eller de såkaldte ’lægekonsulenter’.
Over 76 % svarede Nej eller Delvist på: Er dine læge(r)s erklæringer blevet anerkendt? I vores undersøgelse.

Historierne er mange – og lange.

Problemerne bliver igen, og igen sløret af frygten for ’de fremmede’. Gør befolkningen bange for en fælles udenlandsk fjende, og de glemmer alt om interne problemer. Sådan hersker man med frygt, og ingen ved det bedre end vi.
ALLE der er havnet i systemet kender til angsten, når man ser denne titel i sin indbakke:
Fra E-boks: Du har modtaget brev fra kommunen!
Nogle er flere dage om at tage sig sammen til at åbne den mail. For så godt som altid, er enhver henvendelse ledsaget af trusler om at fjerne dit forsørgelsesgrundlag, hvis du ikke gør som de siger.

Er det dét Danmark vi, du og jeg, dine og mine børn, skal leve i i fremtiden?

Hvor er den mediestorm der burde feje igennem landet for fuld kraft?

I er befolkningens talerør, og vi beder jer, nej, vi BØNFALDER jer, om at hjælpe os – giv os en stemme der kan høres!

Med venlig hilsen

Birgit Holm-Petersen, talskvinde for ’Syge Siger Stop!’
Og