Stop opførsel af betonknusningsanlæg i Vindinge

Lad os stå sammen i Vindinge - sig STOP til mere støj og forurening. 

Roskilde kommune har modtaget en ansøgning fra Nymølle om tilladelse til at anlægge et betonknusningsanlæg i Vindinge.

Nymølle søgte landzonetilladelse til at drive et betonknusningsanlæg i grusgraven for enden af fodboldbanerne.

Betonstøv er ikke en neutral substans, som det støv vi kender fra grusgraven. Det kan have helbredsmæssige følger, som det fremgår i linket:

https://www.sundhed.dk/sundhedsfaglig/laegehaandbogen/arbejdsmedicin/arbejdsrelaterede-eksponeringer/kemiskbiologisk/betonstoev-og-helbredseffekter/

Nymølles påstand er at ren/jomfruelig beton fra fejlproduktioner ikke er skadelig! Tror du på det, og skal Vindinge finde sig i en usand påstand som vil betyde forurening tæt på beboelse, sportsplads og grundvand? 

Kommunen valgte at høre få beboere i sagen, som bor få 100 meter fra anlæggets ønskede placering. 

De fik følgende indformation:
Projektet indebærer, at der etableres et anlæg til knusning af beton. Der forventes tilført op til 50.000 tons beton om året, og et oplag af såvel råvare som færdigvare på op til 6.000 tons. Derudover etableres der et anlæg til produktion af cementstabiliseret grus. Der forventes produceret op til 20.000 tons om året. Anlæggene fjernes når råstofgravningen ophører til april 2024. (Men gravetilladelsen udløber 2021, så hvilke planer er det Nymølle har om at udvikle anden virksomhed og industri i graveområderne? Hvad med lovede reetablering?)

Status i maj 2018 er, at sagen ikke afgjort. Nymølle har sat ansøgningen i bero sikkert pga de massive protester - MEN de har ikke trukket den tilbage. 

 Sig stop til mere støv, støj og forurening med din underskrift. Det nytter!

 

Underskriv denne indsamling


ELLER

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort på vores side. Forfatteren af indsamlingen vil dog kunne se alle informationerne, som du har oplyst på denne formular.

Du vil modtage en e-mail med et link til at bekræfte din underskrift. For at sikre, at du kan modtage vores e-mails, tilføj venligst info@skrivunder.net til din adressebogs liste over sikre afsendere.
Facebook