Underskriftindsamling imod Kammeradvokatens magtmonopol og overtrædelse af Grundloven

 

Kammeradvokaten er et privat advokatfirma med det oprindelige navn Poul Schmith, der gennem Finansministeriet har indgået en kammeradvokat-aftale med staten om at levere advokatydelser til centraladministrationen. 

 

"Kammeradvokaten" er altså en titel, som er givet til et privat advokatfirma, som herefter ikke følger almindelige udbudsretlige forhold, hvilket giver en magtforvridning i forhold til alle andre advokatfirmaer og deres klienter.

 

Kammeradvokaten, Statens advokat, tilsidesætter Grundloven ved at undlade at rette sig efter domme, som er afsagt af vore 3 retsinstanser, hvis dommene går imod ham og hans interesser. Dette kan han gøre, fordi kun ganske få personer tør, har kræfter og råd til at gå i rette med Kammeradvokaten.    

 

I Landsskatteretten taber Skat og Kammeradvokaten 20 pct. af sagerne, men efterfølgende bryder Skat og Kammeradvokaten Grundloven, fordi de efter domme, hvor de har tabt, undlader at betale skyldige beløb tilbage til den vindende part.          

 

45.000 konkurssager er endt på advokaternes tag-selv-bord. Kammeradvokaten / kuratoren tager sig ofte betalt med hele konkursboets efterladte midler, mens kreditorerne intet får, selvom det er kuratorens opgave at sørge for at kreditorerne får, hvad boet skylder dem.       

 

Konkursboer skal momsregistreres straks efter konkursen, så man undgår sager, hvor moms bliver opkrævet af Kammeradvokaten på fakturaer uden CVR nummer og uden fortløbende fakturanumre, og hvor momsen således hverken kan opgøres korrekt eller kontrolleres af Skat, hvilket er et alvorligt lovbrud begået at Kammeradvokaten, men også af Skat, som har sanktioneret den slags sagsbehandlinger.

Er Kammeradvokaten, herunder Formanden for Bestyrelsen, Boris Frederiksen, momssvindler? Se ”Advokaternes tag-selv-bord”, hvor Kammeradvokaten blev fundet ’skyldig’, fordi Skat erkendte svindlen:

http://llk.dk/38oqen     

 

Kammeradvokaten er blevet en ’stat i staten’ og har eneret på sager for Staten, hvor Kammeradvokaten tager sig godt betalt: 

http://llk.dk/j7wbxt       

 

Kammeradvokaten er i gang med et væksteventyr, hvor advokatfirmaet tilsyneladende har mest fokus på egen indtjening

http://llk.dk/57f4qy  

 

Kammeradvokaten kan / bør miste sit magtmonopol: 

http://llk.dk/302edy       

 

”Drop Kammeradvokaten og spar millioner”: 

http://llk.dk/in3eac      

 

Borgerne står svagt i retssager imod det offentlige: 

http://llk.dk/z5lf1m      

 

Bog: ”Efterspil… om SKAT og Kammeradvokaten”: 

http://llk.dk/ooh499      

 

Gert Fruelund Jensen og Jens Peter Jensen

Ambassadører for Borgerretsbevægelsen

Underskriv denne indsamling


ELLER

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort på vores side. Forfatteren af indsamlingen vil dog kunne se alle informationerne, som du har oplyst på denne formular.

Du vil modtage en e-mail med et link til at bekræfte din underskrift. For at sikre, at du kan modtage vores e-mails, tilføj venligst info@skrivunder.net til din adressebogs liste over sikre afsendere.
Facebook