To 0.klasser på Veksø Skole i 2023

Det er besluttet kun at oprette en enkelt 0.klasse på Veksø Skole i 2023. Til gengæld er der så 28 børn i den klasse og det maksimale antal elever er nået allerede et halvt år før skolestart.

For at undgå at oprette to mindre klasser med 16 børn i hver, har man sorteret fire børn fra Søsum fra, som er blevet sendt på Ganløse.

Kommunen vælger derfor aktivt og bevidst at rive fire børn ud af en sammentømret børnegruppe, velvidende at det har konsekvenser både for de fire fravalgte børns læring og trivsel, men også for de tilbageværende, hvor de skal stuves 28 børn ind i en klasse. Det til trods for at distriktskoleleder har kendt til dette problem længe og gentagne gange forud for beslutningen er blevet kontaktet af forældre fra Søsum.

Søsumborgere har altså status som Veksøere, jævnfør det adressemæssige tilhørsforhold, men ikke samme rettigheder som dem, der bor på den "rigtige" side af Frederikssundsvej.


I Ganløse oprettes der tre klasser med tyve børn i hver af hensyn til trivsel. På Slagslunde har de lukket optaget ved 24 børn for at tilgodese kommende tilflyttere. I Veksø makser man den helt ud.
Hvis man sætter de fire Søsumbørn på Veksø, hvor de hører til og opretter to klasser, vil det betyde 16 børn i hver klasse på Veksø Skole og 18/19 børn i hver klasse på Ganløse.
Det er immervæk mere lige vilkår for de to børnegrupper og så er der endda plads til at Veksø kan vokse og børnefamilier vil finde byen attraktiv.

Hvorfor skal Veksø ikke have samme gode vilkår som Slagslunde og Ganløse?
Hvorfor vil man ikke investere i Veksøs børn på samme måde som man vil i Ganløses?

Skriv under og vær med til at kæmpe for to 0.klasser på Veksø Skole og for lige vilkår for alle børn i kommunen og for Veksøs fremtid. 

Underskriv denne indsamling

Jeg giver med min underskrift Marie Tangaa Jensen tilladelse til at overdrage mine oplysninger i denne formular til vedkommende som har indflydelse på denne sag.Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...