Styrk folkeskolen i Holstebro Kommune

Stot-skole-txt.jpgSkole-besparelser er gået for vidt...

Skrevet af bekymrede borgere i Holstebro Kommune

Der er varslet besparelser på skolernes økonomi - IGEN !

Situationen er allerede nu kritisk - det mærker vi tydeligt i dagligdagen. De dygtige og engagerede lærere og pædagoger gør alt hvad de kan for at få dagen til at hænge sammen på trods af sygemelding og nedskæringer - men de økonomiske rammer er så stramme at det ikke længere er rimeligt for hverken personale eller ledelse.

Holstebro Kommunes embedsmænd og politikere siger at der skal ro og stabilitet til - men igen er der varslet nye besparelser. Holstebro har en af landets billigste folkeskoler målt per elev, hvilket er 10 % under gennemsnittet på landsplan. Hvis Holstebro skal op på landsgennemsnittet skal der tilføres over 40 millioner kroner.

Over hele kommunen fravælger flere forældre folkeskolen og sender børn i friskoler, hvilket giver dårlig økonomi og yderligere besparelser. Skal den udvikling vendes, kræver det en tilførsel af penge til skoleområdet fremfor yderligere besparelser og forringelser.

Hvad vi ikke forstår....

- Lærerne er varslet at de næste år skal undervise endnu mere, hvilket giver endnu mindre tid til forberedelse, evaluering, forældresamarbejde og kollegasamarbejde. Vi vil gerne vide hvilke af disse opgaver man fra politisk side ønsker nedprioriteret på vores skoler ?

- Der er ikke vedtaget politisk at der skal spares på skoleområdet - men trods det har forvaltningen budgetteret med  store nedskæringer - hvordan hænger det sammen ?

- Hvorfor er skolernes budget beskåret igen, når den politiske melding er at nogle skolers underskud ikke skal påvirke den samlede økonomi ?

- På børnehave og SFH-området er begrundelsen for besparelse at vi bruger mere end sammenlignelige kommuner - hvorfor bruges det argument ikke for yderlige tilførsel på skoleområdet hvor vi ligger markant lavere ?

- Holstebro Kommune sparer på børnepasning og skoler - hvordan skal vi så kunne tiltrække tilflyttere og øge børnetallet ?

Der er behov for en større pose penge til børne- og familie-området NU !

Vi forventer saglige og velbegrundede svar fra Holstebro Kommunes folkevalgte på ovenstående spørgsmål !

Underskrivere:
Sevel Skoles Støtteforening.
De forældrevalgte i Fællesbestyrelsen for Sevel Skole og Børnehuse.
<< listen udvides løbende >>
<< mail til info@stotskolen.dk hvis din bestyrelse / forening støtter brevet og vil med på listen >>
 


Støtskolen.dk og Styrk folkeskolen i Holstebro Kommune    Kontakt forfatteren af dette andragende

Underskriv denne indsamling

Ved at underskrive giver jeg Støtskolen.dk og Styrk folkeskolen i Holstebro Kommune tilladelse til at videregive min underskrift til dem, der har myndighed på dette område.


ELLER

Du vil modtage en e-mail med et link til at bekræfte din underskrift. For at sikre, at du kan modtage vores e-mails, tilføj venligst info@skrivunder.net til din adressebogs liste over sikre afsendere.

Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Facebook